azonnali fizetés

 • folyamatos működés az év minden napján, a nap 24 órájában
 • 20 millió forint összeghatárig néhány másodpercen belül teljesülnek az elektronikus forint átutalások
 • indítható mobiltelefonszámra, e-mail címre, vagy adószámra / adóazonosítóra
2023. szeptember 1-jétől az azonnali átutalás összegének felső határa 10 millió forintról 20 millió forintra emelkedik.

részletek

Az azonnali fizetési rendszer bevezetésére a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó rendelete alapján kerül sor, így minden pénzügyi intézményt érint, akik részt vesznek a belföldi fizetési forgalomban.

Ügyfeleink az azonnali  átutalással gyorsabban teljesíthetik fizetési kötelezettségeiket, valamint már nem csak a kedvezményezett nevének és számlaszámának megadásával indíthatják átutalásaikat, hanem másodlagos azonosító segítségével is intézhetik azokat.

mit jelent az azonnali átutalás?

Azok a forint, fizetési számláról indított, belföldi eseti forint átutalások teljesülnek azonnali  átutalásként, amelyek:

 • elektronikus csatornán indultak, azaz manuális feldolgozást nem igényelnek
 • összege 2023. szeptember 1-jétől legfeljebb 20 millió forint (korábban 10 millió forint),
 • aznapi teljesítésre lettek benyújtva (nem előre értéknapozott)
 • az átutalási megbízás egyedi megbízásként került rögzítésre és jóváhagyásra

mi a másodlagos azonosító?

Az ügyfelek fizetési számlájuk azonosítására úgynevezett másodlagos számlaazonosítót jelenthetnek be.

Ez az azonosító helyettesítheti az azonnali átutalásban a kedvezményezetti bankszámlaszámot és a kedvezményezett nevét, amennyiben a kedvezményezett bankszámla tulajdonosa korábban már regisztrálta a másodlagos számlaazonosítót bankszámlájához. Ez a szolgáltatás csak az azonnali fizetési rendszerben használható.

másodlagos számlaazonosítók:

 • mobiltelefonszám
 • e-mail cím
 • adószám
 • adóazonosító jel

az azonosító hozzárendelését bankszámlához az alábbi felületeken lehet intézni:

 • K&H vállalkozói e-bank
 • K&H mobilbank
 • Electra
 • K&H bankfiók

hogyan adhatunk meg a K&H e-bank és mobilbank felületeken azonnali átutalást?

Amennyiben az azonnali átutalás kritériumai teljesülnek, akkor nincs különösebb teendő, mivel az átutalás alapértelmezett értéknapja az „azonnali átutalás”. Abban az esetben, ha másodlagos számlaazonosító használatával indítod az átutalást, akkor azt az alábbi módokon teheted meg:

 • a kedvezményezett neve és számlaszáma helyett másodlagos számlaazonosítót adhatsz meg
 • a partner mentése oldalon is elérhető a másodlagos számlaazonosító megadásának lehetősége
 • korábban mentett partnerek esetén is lehet utólag másodlagos számlaazonosítót megadni

Hirdetmény, Üzletszabályzatok, Általános Szerződési Feltételek

Hirdetmény vállalati ügyfelek részére
Üzletszabályzat
Vállalati ügyfelek részére nyújtott pénzforgalmi és betéti szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei
Elektronikus azonosítású banki szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei
Bankkártya és hitelkártya szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei
K&H Mobilinfo szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei

milyen átutalások NEM érintettek az azonnali fizetési rendszer bevezetésében?

 • rendszeres átutalások
 • csoportos átutalások
 • hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés
 • deviza átutalások, nemzetközi forint átutalások
 • eseti belföldi forint átutalások közül (ideértve a VIBER átutalásokat is):
  • 10 millió forint feletti megbízások
  • az értéknaposan benyújtott megbízások
  • papír alapon és telefonon megadott átutalások
  • üzleti ügyfelek kötegelten benyújtott megbízásai (azaz amikor a megbízási csomag több megbízást tartalmaz)

mit jelent a pár másodpercen belüli teljesítés?

A fizető fél számlavezető bankjának biztosítania kell, hogy az azonnali átutalási megbízás átvételének  időpontjától - tehát amikor a fizetési megbízás beérkezett hozzá, és a hitelesítés megtörtént - számított pár másodpercen belül a fizetési művelet összege jóváírásra kerüljön a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának számláján. A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának pedig haladéktalanul jóvá kell írnia a kedvezményezett bankszámláján az átutalás összegét úgy, hogy azzal a  kedvezményezett azonnal rendelkezni is tudjon.

mi történik az ügyfél által fedezethiányosan benyújtott azonnali átutalási megbízásokkal?

Fedezethiány esetében az azonnali átutalás visszautasításra kerül, a fizető fél azonnali értesítése mellett.

 • Az azonnali átutalás sem a tárgynapon, sem a következő munkanapokon nem állítható sorba. Az ügyfélnek fedezetbiztosítást követően újra kell indítani az azonnali átutalást. A napközbeni sorba állítás csak az értéknaposan, a papír alapon és telefonon benyújtott megbízásokra vagy a rendszeres átutalásokra marad meg.

egy számlához több másodlagos számlaazonosító is hozzárendelhető?

Igen, egy fizetési számlához több másodlagos számlaazonosító is hozzárendelhető, akár azonos típusból is. Vagyis egy bankszámlához megadhatunk egy mobiltelefonszámot és egy e-mail címet is, sőt akár 2 mobiltelefonszámot, vagy akár több email címet is másodlagos számlaazonosítóként. 

egy másodlagos számlaazonosító több banknál vezetett bankszámlához is hozzárendelhető?

Nem, egy másodlagos számlaazonosító csak egy fizetési számlához rendelhető hozzá. Vagyis, ha ügyfelünk két bankban is vezet bankszámlát és minden bankszámlájához szeretne másodlagos számlaazonosítót rendelni, de csak egy mobilszáma és egy email címe van, ezt úgy teheti meg, ha például az egyik bankban vezetett számlájához a mobiltelefonszámát, a másik bankban vezetett számlájához pedig az email címét rendeli hozzá. 

milyen adat jelenik meg a bankszámlakivonaton a másodlagos számlaazonosítóval beadott azonnali átutalásról?

Ha a fizető fél az azonnali átutalási megbízást a kedvezményezett másodlagos számlaazonosítójának a feltüntetésével nyújtotta be, a bankszámlakivonaton a kedvezményezett adataként kizárólag a feltüntetett másodlagos számlaazonosító látszik. 
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A kondíciók módosításának jogát a Bank fenntartja. A termék részletes leírását, illetve feltételeit a vonatkozó ügyfélszerződés, a Vállalati ügyfelek részére nyújtott pénzforgalmi és betéti szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei, a Bankkártya és hitelkártya szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei, az Elektronikus azonosítású banki szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei, a K&H Mobilinfo szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei, az Üzletszabályzat, valamint az aktuális Hirdetmény vállalati ügyfelek részére tartalmazza.