K&H bankkártya-elfogadás

szolgáltatásunk lehetővé teszi a bankkártyával történő fizetéseket POS terminálokon, vagy interneten gyors, biztonságos módon

 • növelheti vásárlói elégedettségét, vállalkozása versenyképességét
 • a bankkártyával való fizetés lehetősége ösztönzi a vásárlói kedvet
 • csökkentheti készpénzkezeléssel kapcsolatos költségeit
K&H bankkártya-elfogadás

tájékoztatás az erős ügyfélhitelesítés bevezetéséről tájékoztatás az erős ügyfélhitelesítés bevezetéséről

előzmények

A 2015. november 25-i 2015/2366 számú Európai Uniós direktíva (Payment Services Directive – PSD2) előírja az erős ügyfélhitelesítés (Strong Customer Authentication – SCA) bevezetését 2019. szeptember 14-től, minden Európai Gazdasági Térségen belül kibocsátott készpénz-helyettesítő fizetőeszköz elfogadása során.

A szabályozás mind a fizikai POS terminálokat használó kereskedőket, mind az internetes felületeken biztosított ún. virtuális POS bankkártya-elfogadás szolgáltatásra szerződött kereskedői partnereinket érinti.

mit jelent az erős ügyfélhitelesítés (Strong Customer Authentication - SCA)?

Az erős ügyfélhitelesítés (Strong Customer Authentication, SCA) egy plusz biztonsági ellenőrző lépés a bankkártyás fizetések és az elektronikus fizetési műveletek során, melynek következtében bárhol történik meg a bankkártyás vásárlás, a tranzakciót kizárólag a bankkártya használatára jogosult személy, azaz a kártyabirtokos hitelesítheti.

Az erős ügyfélhitelesítés az online bankkártyás fizetés, a fizikai környezetben történő, egyérintéses fizetés, valamint a nem kártya alapú elektronikus fizetési műveletekre kerül bevezetésre (pl. K&H mobilbank, iCsekk, Díjnet).

hogyan érinti ez a változás a fizikai elfogadó helyeket, POS terminálokat?

2019. szeptember 1. után többször előfordulhat, hogy az 5 000 forintot nem meghaladó, érintéses fizetés esetén is szükség lesz a kártyabirtokos PIN kódjának bekérésére. Ennek oka, hogy a bankkártya kibocsátók a biztonság fokozása érdekében rendszereikben további limiteket állítanak be az érintéses típusú fizetésekre is, mely alapján a 150 eurónak megfelelő forint érték feletti összeg esetén, illetve minden 5. érintéses tranzakció után a kibocsátó a kártyabirtokos beazonosítása céljából PIN kód megadását kérheti.

Amennyiben a tranzakció értéke a kibocsátók által beállított limitet meghaladja, a 96-os kódú válaszüzenetet kapnak elfogadói partnereink a tranzakció során. Ebben az esetben a bankkártya chip kártya olvasóba történő elhelyezésével (kontaktusos módon) szükséges újraindítani a tranzakciót, ekkor a kártyabirtokosnak meg kell adnia a PIN kódját.

A chipes bankkártyák esetében megszűnik a mágnescsíkon alapuló elfogadás, szemben a korábbi gyakorlattal, ahol még a chip meghibásodása esetén a mágnescsík lehúzásával is volt lehetőség a kereskedőknél a bankkártya elfogadásra.

milyen változásra kell számítani az internetes (virtuális POS) kereskedők esetén?

A K&H Bank által biztosított ún. Payment Gateway szolgáltatásra leszerződött kereskedői partnereink esetében Bankunk gondoskodik a rendszer tovább fejlesztéséről, ugyanakkor a jogszabályi megfeleléshez az is szükséges, hogy a kereskedő weboldala a tranzakció során átadja Bankunk részére a kártyabritokosok adatai közül az ún. kötelező adatelemeket, melyek a következők:

 • a kártyabirtokos kereskedő oldali regisztrációjának módja
 • a kártyabirtokos számlázási címe
 • a kártyabirtokos e-mail címe

A kártyabirtokos ezen adatainak ismeretében tudja eldönteni a bankkártyát kibocsátó bank, hogy kockázati alapon kér-e a kártyabirtokosától a tranzakció során erős ügyfélazonosítást.

Ahhoz, hogy a jogszabályi kötelezettségnek eleget tegyünk, az online bankkártyás fizetések tekintetében a banki rendszerben további fejlesztések szükségesek. A fejlesztések következtében rendszerünk képes lesz a jogszabály által előírt, eddig át nem adott kártyabirtokosi adatok fogadására is. A Payment Gateway módosított illesztési specifikációját weboldalunkon tesszük majd közzé.

mikor várható az erős ügyfélhitelesítés bevezetése az online vásárlásokra?

A PSD2 online vásárlásra, azaz virtuális POS elfogadásra vonatkozó elvárásai 2019. szeptember 14-én életbe lépnek, azonban az Európai Bankhatóság (European Banking Authority – EBA) lehetőséget biztosított a nemzeti hatóságok számára, hogy egyedi felkészülési időt adjanak a pénzforgalmi szolgáltatók számára a bankkártyákkal kezdeményezett elektronikus e-kereskedelmi fizetéseknél az erős ügyfélhitelesítés alkalmazására. A határidő módosítás a fizikai POS terminálokra nem vonatkozik. 

Az MNB a Magyar Bankszövetségen keresztül 2019. nyarán egyeztetett a hazai bankokkal az online vásárláshoz kapcsolódó erős ügyfélhitelesítés bevezetésével kapcsolatban. Az egyeztetések alapján 2020 szeptemberéig az MNB további 12 hónap felkészülési időt biztosított az online vásárlásoknál az erős ügyfélhitelesítés bevezetésére és a jövőben további megbeszélések várhatóak az európai szintű egyeztetések függvényében. A K&H Bank folyamatosan részt vesz az e-kereskedelmi fizetéseknél alkalmazott erős ügyfélhitelesítésről szóló iparági megbeszéléseken. A K&H Bank az erős ügyfélhitelesítés bevezetésének pontos dátumával, a hatóságok közti későbbi egyetetések eredményével és minden további szükséges tudnivalóval kapcsolatban amint lehetséges tájékoztatja Önöket.
 
A PSD2 bevezetésével kapcsolatos bővebb tájékoztatás a Magyar Nemzeti Bank honlapján gyakran ismételt kérdések formájában az alábbi gombra kattintva érhető el.

 

további részletek

K&H bankkártya-elfogadási szolgáltatással kapcsolatos részletek K&H bankkártya-elfogadási szolgáltatással kapcsolatos részletek

elfogadható kártya típusok

a Bank elszámolási körébe tartozó bankkártya típusok:

 • MasterCard termékek (MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro)

 • VISA termékek (VISA, VISA Electron, VPay)

 • JCB

K&H POS terminálokon elfogadható, más pénzintézet által elszámolt bankkártya típusok:        

 • American Express

 • Diners Club

K&H POS terminálokon elfogadható egyéb kártyák köre, mely kártyák elszámolását nem a K&H Bank végzi:

 • Erzsébet-utalvány Plusz kártya

 • cafeteria kártyák (pl. Első Magyar Cafeteria Kártya, OTP Cafeteria kártya)

 • egészségpénztári kártyák

K&H POS terminálokon és internetes fizetőfelületen (VPOS) elfogadható egyéb kártyák köre:

 • bármely (K&H, MKB, OTP) szolgáltató által kibocsátott Széchenyi Pihenő Kártya

POS terminálok

A K&H Bank tulajdonában álló fixen telepített asztali, vagy hordozható POS terminálokat helyezünk ki - így azokat nem kell az elfogadónak megvásárolnia - és biztosítjuk a szervizelést, szükség esetén a cseréjüket.

2011-ben bevezettük az érintéses nélküli kártyaelfogadást is (contactless), mely által hazánkban elsőként vált lehetővé mindkét nemzetközi kártyatársaság (VISA PayWave, MasterCard-PayPass) termékeinek elfogadása.

Kihelyezett POS termináljai megfelelnek a kártyatársaságok mindenkori szabályainak és technikai előírásainak.

kommunikáció

A kártyaelfogadás elengedhetetlen feltétele az on-line tranzakciót biztosító kommunikáció, melyek közül az alábbiakat tudjuk támogatni:

 • szélessávú internet alapú kommunikáció (fixen telepített asztali POS terminálok esetén)

 • mobilinternet (GPRS) alapú (fixen telepített POS készülékek esetén is)

A kommunikációs csatorna megválasztása, kiépítése, üzemeltetése és költsége az elfogadó felelősségi körébe tartozik, de igény esetén szakmai javaslatot adunk a POS terminálok telepítési környezetének kialakításában.

kapcsolódó szolgáltatások

A K&H Bank által megbízott terminálokat telepítő cég végzi az elfogadóhely kollégáinak oktatását a POS terminál működtetésére és az alapvető hibák elhárítására vonatkozóan.

A K&H Bank biztosítja az elfogadóhelyek ellátását az elfogadás kellékeivel, fióki és üzletkötő hálózatunk révén a folyamatos kapcsolattartást. Az elfogadás zavartalansága érdekében 24 órás telefonos ügyfélszolgálat áll partnereink rendelkezésére.

A K&H Bank a termékkel kapcsolatban az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 • segítség a telepítési környezet kialakításában

 • az üzletek ellátása a bankkártya elfogadás induló kellékeivel, logók, használati utasítás, stb. (Az elfogadó biztosítja és viseli a fogyóeszközök, azaz a nyomtatószalag költségeit.)

 • 24 órás telefonos ügyfélszolgálat

 • POS terminálok biztosítása

 • POS terminálok telepítése, hibaelhárítás

 • bankkártya tranzakciók elszámolása

 • reklamációkelezés

 • kivonat biztosítása

 • folyamatos kapcsolattartás az elfogadóhelyekkel

bankkártyás tranzakciók ellenértékének elszámolása, jóváírása

Elfogadó partnereink számára lehetővé tesszük a bankkártya forgalmuk elszámolását három különböző devizában (HUF, EUR, USD) is.

A POS terminálok által felküldött elektronikus adatok beérkezésétől számított T+2 banki munkanapon belül indítjuk a tranzakciók ellenértékét bármely magyarországi banknál vezetett számlára.

Az átutalt összegekről részletes elszámolást küldünk, melyet hitelesített elektronikus kivonat/elszámolás útján is biztosítani tudunk. A K&H e-posta szolgáltatást biztosít ügyfelei részére, mely felületen keresztül, a megfelelő biztonságos azonosítás után a kártyaforgalmi kimutatások elérhetők és bármikor igény esetén elektronikus formában lehívhatók, akár tovább feldolgozásra alkalmas txt file formájában is.

bankkártya-elfogadás kondíciói

A Bank a bankkártya elfogadási szolgáltatás bonyolításáért a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően jutalékot számít fel, mely a megadott forgalmi adatok alapján került kialakításra.

speciális szolgáltatások szállodák és autókölcsönzők számára

 • Amennyiben a vendég valamilyen szolgáltatást megrendel (pl. szállásfoglalás, autóbérlés), amely pontos végösszege előre nem ismert, lehetőséget biztosítunk előengedély kérésére. A vásárló számlája nem terhelődik, csupán a megadott összeg elkülönítésre, foglalásra kerül. Ehhez az elkülönített összeghez a kártyabirtokos mindaddig nem férhet hozzá, míg a kereskedő az előengedélyezést be nem fejezi, vagy nem törli.

 • A 2015-ben bevezetett MasterCard tranzakciós azonosító (Trace ID) egyszerűsíti az előengedélyek kezelését azáltal, hogy egy egyedi azonosító számot rendel az azonos eseményhez kapcsolódó fizetési tranzakcióhoz (pl. hotelben tartózkodás, autókölcsönzés esetén). Legnagyobb előnye, hogy minden előauthorizáció és kapcsolódó tranzakció on-line, azaz azonnal végrehajtásra kerül, valamint a tranzakció törlések esetén a bizonylatból ügyfél példány is nyomtatásra kerül, ennek megfelelően a vendég reklamációk a nem felszabadított összegek vonatkozásában csökkennek.

 • Borravalós eladás terminálon történő beállítását is tudjuk biztosítani, ami előnyt jelent a szállodai és éttermi tranzakcióik elszámolása vonatkozásában, függetlenül attól, hogy a vendég borravaló nyújtási szándékát előre vagy csak utólagosan jelezte-e.

 • Biztosítjuk a kártyaelfogadás lehetőségét a kártya fizikai jelenléte nélkül is (MO/TO) vagy a kereskedő weboldalán (virtuális POS) keresztül is.

DCC - dinamikus pénznem átváltási szolgáltatás

A dinamikus pénznem átváltási szolgáltatás (angolul: Dynamic Currency Conversion, röviden: DCC) egy olyan innovatív szolgáltatás, ami a külföldön kibocsátott bankkártyák birtokosai számára lehetővé teszi, hogy a K&H POS terminálokon is saját devizanemükben fizessenek.

A tranzakció összegét a kereskedő továbbra is forintban kapja meg. A kártyabirtokos számlájáról viszont pontosan az a deviza ellenérték kerül később levonásra, amit a fizetés során a POS terminál megjelenít. A külföldi kártyabirtokos részére a magyarországi kártyahasználat így teljesen transzparenssé válik, ami növeli kényelmét és biztonságérzetét, mivel úgy tudja használni a kártyáját Magyarországon, ahogyan azt otthon is megszokta.

A POS terminál automatikusan felismeri, ha olyan külföldi kibocsátású kártyát használnak, amin a DCC szolgáltatás lehetséges és automatikusan felajánlja a választási lehetőséget a kártyabirtokosnak, hogy forintban, vagy a saját devizanemében fizessen.

A szolgáltatás lehetőséget biztosít az elfogadó bankkártyás fizetéssel kapcsolatos költségeinek csökkentésére is azáltal, hogy Bankunk tranzakciós jutalék kedvezményt biztosít az így végzett tranzakciók után.

internetes kártyaelfogadás

Virtuális POS (VPOS) szolgáltatásunkat azoknak az elfogadóknak ajánljuk, akik webshop-ot üzemeltetnek, terméküket, szolgáltatásukat interneten keresztül értékesítik és ehhez biztonságos bankkártyás fizetési lehetőséget is szeretnének vevőik számára biztosítani. Az internetes kereskedelem a legdinamikusabban növekvő szegmens, melyből a sikerre törő vállalkozások nem maradhatnak ki és partnereink ebben is számíthatnak a K&H Bankra.

A Bankunk által alkalmazott rendszer a legelterjedtebb a világon. A szolgáltatást magas biztonság jellemzi, a tranzakciók minden résztvevője (elfogadó, vásárló, bank) csak a számára szükséges információk birtokába jut.

a rendszer a következő tulajdonságai miatt egyedi és kiemelkedő

 • magas szintű, kártyatársasági szabványos biztonsági megoldások

 • tiszta architektúra, biztonságos működés

 • 15 nyelven érhető el

 • az elfogadás elszámolása három devizanemben HUF, USD, EUR

A bankkártyás tranzakciókban résztvevők biztonságát a nemzetközi kártyatársaságok által bevezetett és a K&H Bank által alkalmazott Internetes Biztonsági Kód szolgáltatás, az ún. Verified by Visa és MasterCard Secure Code biztosítja. A megoldás lényege, hogy a kártyabirtokosnak egy jelszót vagy az azonosító kódját is meg kell adnia a Bank fizetési felületén, amennyiben ezt a kibocsátó bank a rendelkezésére bocsátotta, így gyakorlatilag kizárt a visszaélés lehetősége.

Amennyiben az elfogadó bank rendelkezik a Verified by Visa és MasterCard Secure Code hitelesítési módszerrel, a kártyabirtokos vagy a kibocsátó bank által nem kérdőjelezhető meg a tranzakció hitelessége.  Reklamációnak kizárólag abban az esetben lehet létjogosultsága, amennyiben a megrendelt szolgáltatás vagy termék nem került leszállításra.

A rendszer által kínált áru visszavétel tranzakció típus a rendszert egyedivé teszi Magyarországon: Az elfogadó digitális aláírásával hitelesíti egy adott tranzakció sztornózásának kérelmét, ha az elfogadó nem tudja az árut és/vagy szolgáltatást teljesíteni.  Ez a kérés áru visszavét tranzakcióként jelentkezik az elfogadó elszámolásában, tehát a tranzakció összege visszautalódik a kártyabirtokos számlájára.

A fizetési felület okostelefonra optimalizált változattal is rendelkezik.

Bankunk a VPOS szolgáltatás bevezetéséhez támogatást is biztosít:

 • dokumentáció a webáruház fizetési felülethez történő illesztéséhez

 • szakmai konzultáció lehetősége az illesztéssel kapcsolatos technikai kérdések esetén

 • tesztelés az élesbe állítást megelőzően tesztelés

A VPOS szerződés megkötésének feltétele a K&H Banknál vezetett pénzforgalmi számla is.

egyéb tájékoztatók

üzletszabályzat
vállalati ügyfelek részére nyújtott pénzforgalmi és betéti szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei
hirdetmény vállalati ügyfelek részére
általános szerződési feltételek elektronikus azonosítású banki szolgáltatásokra
K&H TeleCenter és K&H Cégvonal telefonos ügyfélszolgálatok általános szerződési feltételei

POS terminál kezelés oktató videók POS terminál kezelés oktató videók

I. felhasználói műveletek

Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek. A kondíciók módosításának jogát a Bank fenntartja. A termék részletes leírását, illetve feltételeit az ügyfélszerződés, a Fizetőkártya-elfogadói Szerződés általános feltételei, a Fizetőkártya-elfogadói kézikönyv, a Vállalati ügyfelek részére nyújtott pénzforgalmi és betéti szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei, az Elektronikus azonosítású banki szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei, az Üzletszabályzat, valamint az aktuális Hirdetmény vállalati ügyfelek részére tartalmazza.