Te & vállalkozás indítás 6 lépésben

 • válaszd ki vállalkozásod tervezett tevékenységéhez leginkább illeszkedő cégformát
 • ellenőrizd, hogy tevékenységedhez milyen végzettség, engedély szükséges
 • gondold át, hogy milyen foglalkoztatási jogviszonyt fogsz alkalmazni
 1. regisztrálj & töltsd le a „Te & a vállalkozás indítás 6 lépésben” infografikát pdf formátumban, melyet e-mail címedre is elküldünk!

  név *
  +36

  adatkezelési tájékoztató és marketing nyilatkozat

  adatkezelési tájékoztató

  * A „letöltöm most” gomb megnyomásával kifejezetten hozzájárulok a megadott személyes adataim, a K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., továbbiakban: Bank) által összeállított a vállalkozás indításhoz, fejlesztéshez pénzügyi tervezéshez kapcsolódó segédletek, oktatási anyagok (infografikák, e-tananyagok) valamint vállalkozóknak szóló marketing jellegű ajánlatok megküldésének biztosítása céljából történő kezeléséhez. Az adatkezelés célja, hogy a Bank az általad igényelt oktatási tananyagok (infografika, ebook) a kérésednek megfelelően email címedre, pdf formátumban megküldje, a sikeres letöltés tényéről telefonon érdeklődjön, kérésedre a témában további felvilágosítást adjon. Az ebből a célból megadott adatokat a Bank, az adat megadásától számított 1 évig kezeli. Az adatkezeléssel kapcsolatos további információkért – ideértve a jogok és jogorvoslati lehetőségek, valamint a Bank és adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége kapcsán nyújtott tájékoztatást - ismerd meg adatkezelési tájékoztatónkat a kh.hu/adatvedelem címen.


  marketing nyilatkozat

  ** Hozzájárulok ahhoz, hogy a K&H Márkacsoport tagvállalatai – K&H Bank Zrt., K&H Biztosító Zrt., K&H Alapkezelő Zrt., K&H Faktor Zrt., K&H Csoportszolgáltató Központ Kft., K&H Ingatlanlízing Zrt., K&H Autópark Kft., K&H Jelzálogbank Zrt – saját szolgáltatásaikkal, személyre szabott ajánlataikkal megkereshessenek.

  mihez járulsz hozzá? (segédlet a nyilatkozat megértéséhez)
  A K&H Márkacsoport tagvállalatai szolgáltatásaikat gyakran közvetlen megkeresések révén ajánlják fel ügyfeleik számára. Ez az ún. marketing célú megkeresés történhet több csatornán, így telefonon, SMS-ben, postai úton vagy elektronikus csatornán (például e-mail, K&H e-bank vagy K&H mobilbank üzenetben). 

  A K&H Márkacsoport tagvállalatainak célja a közvetlen megkeresések során az, hogy olyan szolgáltatásokat és kedvezményeket ajánljanak, amelyekre szükséged lehet.

  A nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a K&H Márkacsoport tagvállalatai – K&H Bank Zrt., K&H Biztosító Zrt., K&H Alapkezelő Zrt., K&H Faktor Zrt., K&H Csoportszolgáltató Központ Kft., K&H Ingatlanlízing Zrt., K&H Autópark Kft., K&H Jelzálogbank Zrt. – fentiekben megadott adataimat kezelhetik: 

  • a fenti nyilatkozatban a hozzájárulásommal elfogadott célból,
  • az adatok biztonságáról gondoskodva,
  • hozzájárulásom visszavonásáig, de legfeljebb 1 éven belül kérelmezhetem a rám vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatok az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint megillet az adathordozhatósághoz való jog,
  • adataim kezelésével kapcsolatos panaszokkal a K&H Márkacsoport tagvállalataihoz, azok adatvédelmi tisztviselőjéhez, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhatok,
  • hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, hozzájárulásom visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét,
  • fentiek szerinti hozzájárulásomat a K&H Márkacsoport tagvállalatai mindaddig folyamatosnak tekintik, amíg azzal ellentétesen nem rendelkezek.

  Ha nem kívánsz a jövőben hasonló tárgyú megkeresést kapni, azt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen megtilthatod, vagy hozzájárulásodat visszavonhatod a K&H Márkacsoport tagvállalatainak bármely elérhetősége felé intézett nyilatkozattal, valamint a K&H TeleCenter telefonszámán (+36 1/20/30/70 335 3355).

  Tájékoztatunk, hogy a fenti nyilatkozatban foglalt tevékenységekhez a hozzájárulásod lesz a K&H Márkacsoport tagvállalatai adatkezelésének jogalapja. A hozzájárulás önkéntes, elmaradása nem jár jogkövetkezményekkel. Amennyiben a hozzájárulásodat megadod a K&H Márkacsoport tagvállalatai egyikének, a nyilatkozatot ezen tagvállalat, az azonosításodhoz elegendő adattartalommal együtt átadja a többi, fentebb felsorolt tagvállalat számára, hogy mindenkor minden tagvállalat tisztában lehessen a kéréseddel és ugyanezt teszi abban az esetben is, ha visszavonod a hozzájárulásodat. 

  további információra van szükséged?
  Tájékozódhatsz a www.kh.hu oldalon fellelhető adatvédelmi tájékoztatóból, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekből, így elsősorban az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (általános adatvédelmi rendelet – GDPR) rendelkezéseiből, valamint tájékoztatást kérhetsz a K&H Márkacsoport tagvállalatainak bármely elérhetőségén. 

  Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy fenti hozzájárulást önkéntesen, megfelelő tájékoztatás birtokában adtam.

  hozzájárulsz a marketing nyilatkozathoz?*
a *-gal jelölt mezők kitöltése a visszahívás kérés rögzítéséhez kötelező

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek, célja pusztán a figyelem felkeltése.