K&H okmányos inkasszó

klasszikus nemzetközi fizetési forma, mely során az exportőr a szállítási okmányok benyújtása mellett azonnali vagy halasztott hatályú kiegyenlítésre nyújt be beszedési megbízást

  • az akkreditívnél kisebb biztosítékot nyújtó, de egyszerűbb és olcsóbb fizetési mód
  • a Bank bekapcsolása és ráhatása növeli az importőr fizetési hajlandóságát
  • a fedezetet nem kell előre a Bank rendelkezésére bocsátani

részletek részletek

Az okmányos inkasszó nem bankári biztosíték, de a bankok közreműködése növeli a sikeres követelés-érvényesítés esélyét.

Az alábbi típusokat különböztetjük meg:

ha a megbízó a fizetési okmányok mellé nem csatolja a kereskedelmi okmányokat

„tiszta”  (clean) inkasszó

ha a megbízó a fizetési okmányok mellé a kereskedelmi okmányokat is csatolja

okmányos inkasszó

 

ha az áruszállítás során az eladó közvetlenül a vevő címére szállít

nyitott inkasszó

ha a vevő csak a beszedvény összegének kifizetése ellenében szerzi meg az áru feletti rendelkezés jogát

vinkulált inkasszó

 

ha a vevő az okmányok bemutatásakor fizet

látra szóló inkasszó (D/P – documents against payment)

ha a Bank az okmányokat nem készpénzfizetés ellenében, hanem a vevő halasztott fizetési ígéretére (váltó) szolgáltatja ki

halasztott fizetésű inkasszó (D/A – documents against acceptance)

kinek ajánljuk?

  • akinek a kereskedelmi partnereiről hiányosak az információi

  • aki eladóként az egyszerű átutalásnál biztonságosabb fizetési módot igényel

  • aki politikailag és gazdaságilag stabil országba exportál

kristálytiszta szolgáltatás – export inkasszó

átlátható, kiszámítható, pontos teljesítés

  • beszedési megbízások feldolgozása aznap - a Bank a beérkező export okmányos beszedési megbízásokat a benyújtás napján feldolgozza és a szükséges dokumentumokkal együtt továbbítja a külföldi vevő bankjához, amennyiben a megbízás a dokumentumokkal együtt déli 12 óráig beérkezik a Bank Okmányos osztályára. A Bank a saját hibájából eredő késedelmes teljesítésért kompenzációs díjat fizet.

  • beérkezett utalások feldolgozása akár 24 óra alatt

  • testreszabott sürgetési eljárások

kondíciók

Hirdetmény vállalati ügyfelek részére
Vállalati aktív banki szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei (Hitel-, kölcsön-, bankgarancia-, akkreditív-, váltó és pénzügyi lízing ügyletek)

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A kondíciók módosításának jogát a Bank fenntartja. A termék részletes leírását, illetve feltételeit az ügyfélszerződés, a Vállalati ügyfelek részére nyújtott pénzforgalmi és betéti szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei, az Üzletszabályzat, valamint az aktuális Hirdetmény vállalati ügyfelek részére tartalmazza. A K&H Bank a beszedvényeket a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara mindenkor hatályban lévő „A beszedésre vonatkozó egységes szabályok” című kiadványa (URC522), valamint a Genfi Váltójogi Egyezmény és a vonatkozó jogszabályok alapján kezeli.