K&H EXIM export-finanszírozó pénzügyi lízing

kedvező fix kamatozású pénzügyi lízing

 • a piaci kamatlábnál kedvezőbb, fix kamatláb a teljes futamidőre
 • a számla nettó értéke finanszírozható
K&H EXIM export-finanszírozó pénzügyi lízing
igényeld most!
hívd a K&H TeleCentert: +36 1/20/30/70 335 3355
kérj ajánlatot a lizingajanlat@kh.hu címen

részletek részletek

termék

zártvégű pénzügyi lízing / nyíltvégű pénzügyi lízing

a lízing célja

magyar származású áru vagy szolgáltatás exportálását lehetővé tevő befektetés finanszírozása a feltételeknek megfelelő, korábban kötött lízingszerződések refinanszírozása

a lízing futamideje

legalább 24, de legfeljebb 60 hónap

kamat mértéke

<5 éves CIRR* + kamatfelár alapján megállapított fix kamatláb, mely a folyósításkor kerül rögzítésre és változatlan marad a hitel teljes futamideje alatt

a lízing devizaneme

EUR

finanszírozás összege

legfeljebb az eszköz beszerzésére vonatkozó kereskedelmi számla nettó értéke, de legalább 15 000 EUR

türelmi idő

nincs

kezelési díj

egyszeri, maximum 0,5%, a finanszírozás összege után

monitoring

minimum 50 EUR, maximum 300 EUR a finanszírozási összeg függvényében

szerződésmódosítási díj

a Bank mindenkori Hirdetménye szerint

időtörési költség (előtörlesztés esetén)

rész vagy teljes előtörlesztés esetén, amennyiben az nem a hitelszerződésben meghatározott törlesztési ütemterv szerinti esedékességi időpontban történik, az ügyfél az Eximbank által meghatározott mértékű időtörési költséget köteles a Bank részére megfizetni

a lízingből nem finanszírozható

katonai berendezés, környezetvédelmi előírásokba ütköző árucikk, mezőgazdasági termék vagy olyan eszköz exportjának elősegítése, amelynek birtoklása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik, illetőleg re-exportra irányuló vagy jogszabályi tilalom alá eső ügylet

a lízinget nem vehetik igénybe

többek között azok a vállalkozások, amelyek a hitelkérelem benyújtásának időpontjában

 • csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás vagy végrehajtási eljárás alatt állnak

 • lejárt esedékességű adó- vagy köztartozásuk van

 • hitel-, vagy bankgarancia-, vagy lízingszerződésből eredő lejárt tartozásuk áll fenn

továbbá azok a vállalkozások sem, amelyek

 • tevékenysége jogszabályba, környezetvédelmi előírásba ütközik

 • megszegték korábbi támogatási szerződésből eredő kötelezettségüket

 • tevékenységi köre nem felel meg az Exim refinanszírozás feltételeinek stb.

lízingdíj fizetés

a lízingdíj fizetést a folyósítást követő 3 vagy 6 hónap múlva kell megkezdeni; ezt követően a lízingdíj fizetés 3 vagy 6 havonta, egyenlő részletekben történik

 * CIRR (Commercial Interest Reference Rate): az OECD Titkársága által közétett, maximum 5 éves futamidejű fix kamatozású hitelekre alkalmazandó kereskedelmi referencia kamatláb. Aktuális mértéke megtekinthető:
http://exim.hu/szabalyzatok-kondiciok/bank/kamatlabak

kinek ajánljuk?

olyan magyarországi bejegyzésű, legalább egy éve működő vállalkozásnak, amely

 • nyilatkozattal igazolja, hogy a lízingelt eszközt devizakülföldi gazdálkodó szervezet felé fennálló igazoltan magyar származású áruk vagy szolgáltatások exportjára vonatkozó kötelezettségei teljesítése céljából fogja használni

 • írásban kötelezettséget vállal, hogy legalább a lízingdíj tőkeösszegének megfelelő mértékű exportot valósít meg

 • finanszírozási igényét export vagy beszállítói szerződésekkel illetve keretszerződésekkel igazolja, ennek hiányában a tervezett export volumenét, beszállítói forgalmát múltbeli árbevétel adatokkal, aktuális rendelésállománnyal és szándéknyilatkozatokkal alátámasztja

 • szolgáltatás export esetén vállalja, hogy az általa foglalkoztatottak több mint fele olyan személy, akik után társadalombiztosítási járulék-fizetési kötelezettsége áll fenn és ezt az illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv által kiállított igazolással tudja igazolni.

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a figyelem felkeltése. A termék részletes leírását és kondícióit a vonatkozó szerződés és annak mellékletei tartalmazzák. A szerződés megkötéséről, annak feltételeiről a K&H Bank Zrt. a kérelmező hitelezhetőségének vizsgálata alapján minden esetben önállóan, saját üzleti feltételei szerint dönt. Az ügyletre irányadó Vállalati Aktív Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételek, a Hirdetmény Vállalati Ügyfelek részére és az Üzletszabályzat a www.kh.hu internetes oldalon érhető el. A feltételek módosításának jogát a K&H Bank Zrt. fenntartja.