K&H Jelzálogbank

bemutatkozás bemutatkozás

A K&H Jelzálogbank Zrt. - melyet 2016. január 6-án kizárólagos tulajdonosként a K&H Bank alapított - 2016. szeptember 30-án szerezte meg működési engedélyét az MNB-től.

A K&H Jelzálogbank lakossági ügyfeleket közvetlenül nem szolgál ki, engedélyét kizárólag pénzügyi intézmény ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás korlátozással kapta.

A K&H Jelzálogbank a K&H Bank lakossági jelzáloghiteleinek refinanszírozását végzi, mely fedezet terhére jelzálogleveleket bocsát ki annak érdekében, hogy a K&H Bank 2017. április 1-től eleget tegyen a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató (JMM) mindenkori előírásainak, amelyet a hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról szóló MNB rendelet tartalmaz.

A K&H Jelzálogbank zárt körben 2017. március 17-én 64 Milliárd Ft,  2017. november 20-án 7 Milliárd Ft értékekben bocsátott ki jelzáloglevelet.  2018. március 19-én 25 Milliárd Ft értékű jelzáloglevél lejárt, melyet a K&H Jelzálogbank kifizetett. Ugyanezen a napon a Jelzálogbank 28,5 Milliárd Ft. értékben bocsátott ki jelzáloglevelet.

A  jelzáloglevelek lejegyzése megtörtént. A Jelzálogbank az MNB felé a kötelező adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett, egyéb közzétételi kötelezettsége – tekintettel a zártkörű kibocsátásra – nincs.

alapadatok alapadatok

cégnév K&H Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
rövidített cégnév K&H Jelzálogbank Zrt. 
székhely 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. 
központi telefonszám +36 1 328 9000
cégjegyzékszám Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság: 01-10-048846
adószám 25559800-4-43
működési engedély száma H-EN-I-813/2016

kötelező közzétételek kötelező közzétételek

ÁSZF

K&H Jelzálogbank Zrt. üzletszabályzat és általános szerződéses feltételek