K&H Jelzálogbank

bemutatkozás

A K&H Jelzálogbank Zrt. - melyet 2016. január 6-án kizárólagos tulajdonosként a K&H Bank alapított - 2016. szeptember 30-án szerezte meg működési engedélyét az MNB-től.

A K&H Jelzálogbank lakossági ügyfeleket közvetlenül nem szolgál ki, engedélyét kizárólag pénzügyi intézmény ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás korlátozással kapta.

A K&H Jelzálogbank a K&H Bank lakossági jelzáloghiteleinek refinanszírozását végzi, mely fedezet terhére jelzálogleveleket bocsát ki annak érdekében, hogy a K&H Bank 2017. április 1-től eleget tegyen a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató (JMM) mindenkori előírásainak, amelyet a hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról szóló MNB rendelet tartalmaz.

alapadatok

cégnév K&H Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
rövidített cégnév K&H Jelzálogbank Zrt. 
székhely 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. 
központi telefonszám +36 1 328 9000
cégjegyzékszám Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság: 01-10-048846
adószám 25559800-4-43
működési engedély száma H-EN-I-813/2016
LEI kód 213800YJXYG46SNEED25
tulajdonosi struktúra K&H Bank egyszemélyes (100%) tulajdonos
auditbizottság K&H Bank látja el a K&H Jelzálogbank auditbizottsági feladatait

archívum

2023. évi közzétételek

2022. évi közzétételek

2021. évi közzétételek

2020. évi közzétételek

2019. évi közzétételek

2018. évi közzétételek