K&H Jelzálogbank

bemutatkozás bemutatkozás

A K&H Jelzálogbank Zrt. - melyet 2016. január 6-án kizárólagos tulajdonosként a K&H Bank alapított - 2016. szeptember 30-án megszerezte működési engedélyét az MNB-től.

A K&H Jelzálogbank lakossági ügyfeleket közvetlenül nem szolgál ki, engedélyét kizárólag pénzügyi intézmény ügyfelek részére történő korlátozással kapta.

A K&H Jelzálogbank a K&H Bank lakossági jelzáloghiteleinek refinanszírozását fogja végezni. Ezen hitel fedezetének terhére jelzálogleveleket fog kibocsátani annak érdekében, hogy a K&H Bank 2017. április 1-től eleget tegyen a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató (JMM) mindenkori előírásainak, amelyet a hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról szóló MNB rendelet tartalmaz.  

alapadatok alapadatok

cégnév K&H Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
rövidített cégnév K&H Jelzálogbank Zrt. 
székhely 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. 
központi telefonszám +36 1 328 9000
cégjegyzékszám Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság: 01-10-048846
adószám 25559800-4-43
működési engedély száma H-EN-I-813/2016

kötelező közzétételek kötelező közzétételek

ÁSZF

K&H Jelzálogbank Zrt. üzletszabályzat és általános szerződéses feltételek