Ugrás a tartalomhoz

fizetési moratórium

 • a fizetési moratórium automatikusan lép életbe a 2020. március 18. napján fennálló hitelszerződésekre
 • aki nem kíván részt venni, annak ezt külön kell kérnie a banktól
 • amennyiben 2020. április 30-ig visszamenőlegesen érvényes nyilatkozatot tett az eredeti szerződés szerinti esedékes összeggel Bankunk ismét megterheli a törlesztési számláját várhatóan 2020. május 22-én
fizetési moratórium
A moratóriumról történő lemondó nyilatkozatok feldolgozása folyamatban van. Minden ügyfelünket értesíteni fogjuk, amint feldolgoztuk az üzeneteket, addig ügyfeleink szíves türelmét kérjük.  

főbb tudnivalók főbb tudnivalók

A Kormány 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelete és 62/2020. (III. 24.) Korm. rendelete alapján fizetési haladék (fizetési moratórium) lép életbe, azaz az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap.

Az ehhez kapcsolódó, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó információk az alábbiak:

 • a fizetési moratóriumot a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre, hitelekre kell alkalmazni
 • ebbe a körbe tartoznak: folyószámla hitelkeretek, pénzügyi lízingszerződések, piaci és államilag támogatott hitelek
 • amennyiben ügyfelünknek 2020. március 18-án nem volt kihasznált hitelkerete, a szerződés nem tartozik a fizetési moratórium hatálya alá, így a folyószámlahitel szerződés szerint, változatlan feltételekkel vehető igénybe a továbbiakban is.
 • a fizetési moratórium alatt tőke, kamat, díjfizetési kötelezettsége nincs az ügyfélnek, ezek megfizetése elhalasztásra kerül a moratórium utáni időszakra
 • a fizetési moratórium a folyószámlahitelekre is vonatkozik, a hitelkeret azon részére, amelyet 2020. március 18-án igénybe vettek. Az igénybe vett részhez kapcsolódóan az ügyfeleinknek nincs tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettsége 2020. december 31-ig.
 • amennyiben rendszereink átállásának ideje alatt bármely ügyfelünktől – erre irányuló megállapodás hiányában – a fizetési moratóriummal érintett tételek mégis beszedésre kerülnek, Bankunk azt visszautalja a törlesztőszámlára
 • a fizetési moratórium alatt meg nem fizetett tőke, kamat, díjtételeket a moratóriumot követően kell megfizetni, a moratórium alatt felmerült hiteldíjakkal, egyéb költségekkelegyetemben, melynek hatására a szerződés teljes futamideje növekszik, ezáltal a teljes visszafizetendő összeg is nő.
 • a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező hiteldíjak és egyéb költségek együttes összege együttesen nem haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét
 • a moratórium alatt meg nem fizetett kamatok és díjak nem kerülnek tőkésítésre és így azok nem kamatoznak
 • a fizetési moratórium időszaka: 2020. március 19-től 2020. december 31-ig tart
 • a fizetési moratórium lejárata után a szerződés eredeti futamideje az igénybe vett fizetési moratórium időtartamával automatikusan meghosszabbodik
 • a veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró szerződések 2020. december 31-ig meghosszabbodnak
 • a fizetési moratórium automatikusan életbe lép 2020. március 19-én
 • ügyfeleink a K&H Távbank +36 1/20/30/70 335 3355-ös telefonszámán vagy kapcsolattartójuknál kérhetnek információt a kérelemmel kapcsolatban

hogyan tud a moratóriumról lemondani? hogyan tud a moratóriumról lemondani?

K&H e-bank üzenetben

 • belépés után az üzenetek menüpontban
 • kattintson az „új üzenet” gombra!
 • válassza ki az „információ” üzenet kategóriát!
 • csatolmányként küldje el részünkre a teljes bizonyító erejű magánokirati formában (i) elektronikusan aláírt, vagy (ii) papír alapon aláírt és beszkennelt/fényképezett nyilatkozatát!

K&H mobilbank üzenetben

 • lépjen be a K&H mobilbank alkalmazásba!
 • belépés után az üzenetek menüpontban
 • jobb felső sarokban nyomjon a + gombra!
 • válassza ki az „információ” üzenet kategóriát!
 • csatolmányként küldje el részünkre a teljes bizonyító erejű magánokirati formában (i) elektronikusan aláírt, vagy (ii) papír alapon aláírt és beszkennelt/fényképezett nyilatkozatát! 

Amennyiben 2020. április 30-ig visszamenőlegesen érvényes nyilatkozatot tett az eredeti szerződés szerinti esedékes összeggel Bankunk ismét megterheli a törlesztési számláját várhatóan 2020. május 22-én.

Tájékoztatjuk, hogy a nyilatkozatot a hatályos jogszabályokkal összhangban kizárólag a vállalkozás nevében képviseletre jogosult személy/személyek teheti/tehetik meg, melyet minden esetben ellenőrzünk!

Együttes cégjegyzéssel érintett ügyfél esetén, amennyiben a veszélyhelyzetre tekintettel nem megoldható az együttes aláírása a nyilatkozatnak, úgy mindkét cégjegyző a saját K&H e-bankján/K&H mobilbankján keresztül is feltöltheti a saját példányát vagy az egyik mind a két, külön aláírt példányt. Az így megtett nyilatkozat csak mindkettő beérkezését követően lesz joghatás kiváltására alkalmas.

Kérjük, hogy amennyiben nem elektronikusan írta alá a nyilatkozatot, úgy papír alapon is juttassa el az eredetiben aláírt példányt a Bankhoz. Kérjük, hogy ezt amint lehetősége adódik, de legkésőbb a veszélyhelyzet végét követő 15 napon belül tegye meg.

egyéb kiegészítések a folyószámlahitelek működéséről fizetési moratórium esetén:

Ha 2020. március 18-án a folyószámla-hitelkeret használatban volt, az alábbi tudnivalókra hívjuk fel figyelmét:

 • a 2020. március 18-án kihasznált folyószámla-hitelkeret összegét és a hozzátartozó kamatokat, díjakat egy technikai (gyűjtő)számlára átvezetjük, és ezzel egyidőben az átvezetett összeggel lecsökkentjük ügyfelünk folyószámla-hitelkeretét, valamint az elkülönített összeget folyószámláján jóváírjuk. Az elkülönített keretösszeg kamatozása az eredeti szerződés kondícióival megegyező.
 • a technikai számlán felhalmozott teljes tőkeösszeg után meg kell fizetni az ügyleti kamatot, amely a korábbiakhoz képest (amikor a rulírozás következtében a napi egyenleg folyamatosan változott), akár magasabb is lehet, hiszen a pénzforgalmi számlára beérkező jóváírások automatikusan nem csökkentik az elkülönített egyenleget.
 • a moratóriummal nem érintett hitelkeret rész (tehát a hitelkeret azon része, mely 2020. március 18. napján nem volt igénybe véve) továbbra is változatlan feltételekkel ügyfelünk rendelkezésére áll. Az ehhez kapcsolódó, szerződés szerinti kamatokat, díjakat a Bank érvényesíti.
 • a 2020. május 1-jétől megtett, moratóriumból történő kilépési nyilatkozatok esetén, az azzal érintett szerződések 2020. március 19. és a nyilatkozat tétel időpontja közötti időszakra vonatkozóan a moratórium hatálya alá tartoztak. A nyilatkozattételhez a Bank honlapján elérhető nyilatkozat kitöltésére van szükség.

veszélyhelyzet időszaka alatt lejáró szerződések

 • a fenti rendeletek hatálya alá tartozó szerződések automatikusan meghosszabbításra kerülnek, új lejáratuk: 2020. december 31. + a moratórium indulásától az eredeti lejáratig eltelt idő.
  példa: ha a szerződés eredeti lejárata 2020. április 30., akkor a moratórium indulásától (2020. március 19-től) 43 nap telt el, ezért az új lejárat 2020.12.31. + 43 nap, azaz 2021. február 12.

mi történik a moratóriumot követően?

 • a moratórium időszakát követően (2021. január 1-jétől) a moratóriummal érintett tőkerésszel a folyószámla terhelésre kerül, egyúttal az elkülönített tőkerésszel megemelésre kerül a folyószámla-hitelkeret összege  (tehát visszaáll a moratórium előtti keretösszegre)
 • ügyfeleinknek a moratórium időszaka alatt keletkezett kamatok és díjak rendezésére 12 havi kamatmentes hitelt folyósítunk, amelyről a későbbiek során részletes tájékoztatást nyújtunk

a fizetési moratórium technikai kezelése:

egyéb technikai tudnivalók a fejlesztés elkészültéig:

 • a banki rendszerek felkészítésének (előreláthatólag néhány hónap fejlesztés) lezárásáig  a moratórium hatálya alá eső folyószámlahitelek esetében is a teljes kihasznált folyószámla-hitelkeret után felszámított kamat és – amennyiben a szerződés tartalmazza – a ki nem használt folyószámla-hitelkeret után felszámított rendelkezésre tartási jutalék, továbbá felülvizsgálati díj kerül terhelésre
 • a moratóriumban érintett részre vonatkozó kamatok, díjak utólagosan kerülnek jóváírásra ügyfeleink számláin, legkésőbb minden hónap közepéig
 • amennyiben ügyfelünk számláján nem áll rendelkezésre fedezet a terhelés időpontjában, a díjak sorba állításra kerülnek, így a korrekcióra sem tud sor kerülni, csak a tényleges terhelést követően, a következő havi korrekciókkal egyidőben

egyéb kiegészítések lízing szerződések esetében:

 • Pénzügyi lízingszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségek vonatkozásában fizetési moratóriumra jogosult szerződések tekintetében a kötelezettségek eredeti szerződés szerinti teljesítésére vagy a fizetési moratórium beállítására tett nyilatkozatokat, a Nyilatkozat kézhezvételét és feldolgozását követő esedékességű azon lízingdíj fizetési kötelezettségekre vonatkozóan tudjuk figyelembe venni, amelyeknek számlázása (minden hónap 12-e) a Nyilatkozat kézhezvételének és feldolgozásának időpontjáig még nem történt meg.
 • Felhívjuk figyelmét, hogy a csoportos beszedéssel történő havi lízingdíj kiegyenlítéseket a kormányrendelet értelmében felfüggesztettük. Amennyiben az érintett szerződések vonatkozásában eredeti ütemezés szerint kíván fizetni, akkor kérjük nyilatkozatát ezen szerződések vonatkozásában is tegye meg. Ennek hiányában, függetlenül attól, hogy a szükséges fedezet a terhelendő számlán rendelkezésre áll, az esedékes törlesztés nem fog kiegyenlítésre kerülni.
 • Szeretnénk továbbá jelezni, hogy amennyiben a 2020. év során kifutó lízing ügyletek a moratóriumban maradnak, akkor az eszközök tulajdonba adása, szerződések lezárása csak az év végével történhet meg.