fizetési moratórium

 • a 292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet alapján az igénybevételre jogosult és erről 2022. szeptember 15-ig nyilatkozó agrárvállalkozások részére új fizetési moratórium került meghirdetésre, amely 2023. december 31-ig tart
 • a 216/2022 (VI. 17.) Korm. rendelet alapján a moratórium igénybevételéről 2022. július 31-ig nyilatkozatot tett vállalkozások számára a fizetési moratórium 2022. december 31-ig meghosszabbításra került
Az agrárvállalkozások részére új fizetési moratórium került meghirdetésre, amely 2023. december 31-ig tart. Amennyiben vállalkozása élni kíván a moratórium adta lehetőségekkel, kérjük, hogy erről a rendszeresített formanyomtatványon nyilatkozzon legkésőbb 2022. szeptember 15-ig!
Nyilatkozatát kérjük, adja le személyes ügyfélpontjainkon, K&H e-postán keresztül vagy keresse kapcsolattartóját

főbb tudnivalók

292/2022. (VIII.8.) Korm. rendelet által agrárvállalkozások részére 2023. december 31-ig biztosított új fizetési moratórium

 • Az agrárvállalkozások részére biztosított fizetési moratórium a 2022. augusztus 31. napján fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre vonatkozik.
 • A fizetési moratóriumban az az adós vehet részt,
  a) akinek a növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások, erdőgazdálkodás, halászat, halgazdálkodás szakágazatból származó 2021. évi – az eladott áruk beszerzési értéke nélkül számított – nettó árbevétele eléri a 2021. évi nettó árbevételének 50%-át, vagy
  b) akinél a hitel célja megfelel az a) pont szerinti valamely szakágazatnak.
 • Amennyiben Ön élni kíván a fizetési moratóriummal, 2022. szeptember 15-ig erről nyilatkoznia kell, amely az összes, 2022. augusztus 31-én  fennálló kölcsönügyletére vonatkozik. A nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő elmulasztása jogvesztő, a határidőn túli benyújtásra nincs lehetőség. A cégszerűen aláírt formanyomtatványt az alábbi csatornákon nyújthatja be:
  • személyesen ügyfélpontjainkon
  • K&H e-posta felületen
 • magyar nyelvű nyilatkozat
 • angol nyelvű nyilatkozat
 • Amennyiben valamelyik fennálló kölcsönügyletét továbbra is szeretné törleszteni, arról 2022. szeptember 15. után tudja megtenni kilépő nyilatkozatát. A kapcsolódó nyilatkozat minta hamarosan elérhető lesz.
 • Tájékoztatjuk, hogy a szeptember 1. és szeptember 15. közötti időszakban terhelt tőke-, kamat- és díjesedékességeket a nyilatkozatot tett ügyfeleink esetében várhatóan szeptember második felében fogjuk korrigálni.
 • ügyféltájékoztató

fizetési moratórium meghosszabbítása 2022. augusztus 1-től 2022. december 31-ig

 • amennyiben vállalkozása 2022. augusztus 1-et követően továbbra is részt vesz a fizetési moratóriumban, azonban 2022. december 31. előtt kilépne a moratóriumból, kérjük, hogy az erre rendszeresített nyilatkozatot töltse ki, cégszerűen írja alá és juttassa el kapcsolattartójához.
 • magyar nyelvű nyilatkozat
 • angol nyelvű nyilatkozat
 • a nyilatkozatra rendszeresített, cégszerűen aláírt formanyomtatványt az alábbi csatornákon nyújthatja be:
  • személyesen ügyfélpontjainkon
  • e-postán

Felhívjuk figyelmét, hogy ha vállalkozása kilép a fizetési moratóriumból, a hatályos szabályozás értelmében nincs további lehetősége a visszalépésre.

További kérdés esetén kérjük, keresse kapcsolattartóját.