K&H Egészséges Társadalomért Alapítvány

A K&H Bank összeolvadással egyesítette a korábban működő három K&H-s alapítványt, így 2021. február 16-tól K&H Egészséges Társadalomért Alapítvány néven működik a közhasznú alapítvány.

Célkitűzései megegyeznek a jogelőd alapítványok főbb célkitűzéseivel, így

  • A magyar egészségügyi kultúra állapotát javító bármilyen kutatási, szervezési, felvilágosítási, módszerátadási, ismeretszerzési és támogató-segítő tevékenység felkarolása és támogatása, a rászorulók segítése. Kiemelten a gyógyító ellátás támogatása, az alapellátás felszereltségének javítása, a tömegsport szponzorálása.
  • A magyar tudományos és gazdasági haladást, oktatást szolgáló tevékenységek támogatása, ösztönzése. A természet- és a társadalomtudomány területén a köz- és felsőoktatásban a hallgatók ösztönzése, a mai magyar társadalom gyorsabb fejlődését szolgáló társadalomtudományi kutatások támogatása, a köz- és felsőoktatásban a társadalom- és természettudományi ismeretek széleskörű terjesztése.
  • A társadalmi haladás támogatása az újonnan alakuló társadalmi szervezetek segítésén, támogatásán keresztül, közreműködés a társadalmi szociális problémák feltárásában, A művészeti értékek megőrzésének és gyarapításának elősegítése.

Az Alapítvány részben nyilvános pályázatok kiírásával kívánja teljesíteni a fenti célok megvalósítását, ilyenek a sok éve jól ismert Gyógyvarázs műszerbeszerzési pályázat, vagy a Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő, részben támogatásra irányuló kérések teljesítésével, valamint a Kuratórium saját kezdeményezésére is támogat a céloknak megfelelő tevékenységeket.

Szeretnénk felhívni a figyelmed, hogy a társadalmi szervezetek, alapítványok számára felajánlható személyi jövedelemadó 1 százalékáról a K&H gyógyvarázs program javára is rendelkezhetsz:

K&H Egészséges Társadalomért Alapítvány
adószám: 19295826-1-43

Amennyiben az alapítványok munkájával, támogatói tevékenységével kapcsolatban további információkra lenne szükséged, kérjük, keresd

dr. Győri Erzsébetet
224.sz. Ügyvédi Iroda, 1363 Budapest, Pf. 117.
Tel.: +36 1 311 6259
e-mail: gyori.erzsebet@224iroda.eu

A K&H Egészséges Társadalomért Alapítvány – az Alapító K&H Bankkal közösen meghirdetett – pályázatai és azok eredményeinek közzététele