K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat - 2021

A K&H Csoport vezető, innovatív pénzügyi intézetként felelősnek tekinti magát azért a társadalomért és környezetért, amelyben működik. Elkötelezett a hosszú távú, fenntartható fejlődés mellett, így  kiemelt figyelmet fordít a fiatalok oktatására, valamint a környezetvédelemre. 2021-ben ezért immár hetedik alkalommal hirdetjük meg a K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázatot, amelynek célja, hogy anyagi támogatással segítse az agrárágazat fenntartható, hosszú távú fejlődését szem előtt tartó hallgatók tanulmányát, kutatómunkáját.

Büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt hat évben összesen 18 felsőoktatási intézmény 303 tehetséges hallgatója nyújtotta be színvonalas szakmai munkáját, akik közül 45-en kaptak összesen 6,8 millió forint támogatást kutatómunkájuk folytatásához.

Idén a K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázatra a körforgásos gazdaság témában, többek között a természeti erőforrásokkal való felelős bánásmódra, a pazarlás csökkentésére, újbóli felhasználásra, valamint a keletkező hulladék hasznosulására várjuk a fiatal agrárszakemberek innovatív ötleteit.

A pályázatra 2021. szeptember 30-ig lehet jelentkezni.

További részletek:

A K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat korábbi nyertesei:

díjazottak 2015

PhD kategória:

1. helyezett – Riczu Péter
Debreceni Egyetem, Kerpely Kálmán Növénytermesztési, Kertészeti és Regionális Tudományok Doktori Iskola
Spektrális információk alkalmazásának vizsgálata a precíziós gyümölcsöntözésben

2. helyezett – Dr. Szigedi Tamás
Budapesti Corvinus Egyetem – Élelmiszertudományi Kar
Zöld kémiai módszerek bevezetése az élelmiszeranalitikába

3. helyezett – Áy Zoltán
Szent István Egyetem
Abiotikus és biotikus stresszekkel szemben rezisztenciát eredményező DNS-szekvenciák expressziója búzában

TDK kategória:

1. helyezett - Németh Tamás 
Budapesti Corvinus Egyetem – Kertészettudományi Kar
Biopreparátumok alkalmazásának lehetősége a Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary kórokozó ellen paprikahajtásban

2. helyezett – Kapás Mariann
Szent István Egyetem – Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Európai búzafajták levélrozsda ellenállóságának genetikai jellemzése molekurális markerekkel

3. helyezett – Tóth Adrienn
Budapesti Corvinus Egyetem – Élelmiszertudományi Kar
Frissen préselt narancslé eltarthatóságának növelése HHP technológia alkalmazásával

díjazottak 2016

PhD kategória:

1. helyezett – Varga Zsófia
Szent István Egyetem – Kertészettudományi Doktori Iskola
A fény hatása a kertészeti termesztésben - A programozható OLED technológia

2. helyezett – Zentai Andrea
Budapesti Corvinus Egyetem – Élelmiszertudományi Doktori Iskola
Növényvédőszer-maradékok és más szennyezőanyagok élelmiszerfogyasztásból származó akut expozíciójának probabilisztikus modellezése

3. helyezett – Szöllősi Attila
Budapesti Corvinus Egyetem – Élelmiszertudományi Doktori Iskola
Mikrobiális üzemanyagcella teljesítményének növelése

TDK kategória:

1. helyezett – Máté Rózsa – Bacsárdi Szilvia
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Innovatív talajjavítás bioszénnel – laboratóriumtól a szabadföldi alkalmazásig

2. helyezett – Farkas Nikoletta Annamária
Budapesti Corvinus Egyetem – Élelmiszertudományi Kar
Néhány gyümölcslé fermentálhatóságának vizsgálata probiotikus baktériumokkal

3. helyezett – Hanász Alexandra
Debreceni Egyetem – Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
In vitro ozmotikus stressztűrési kísérletek burgonyanemesítési klónokon

díjazottak 2017

PhDkategória:

1. helyezett - Langó Bernadett
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
A tritikálé hazai humán célú hasznosítását segítő kutatások

2. helyezett - dr. Aranyosi Tibor
Debreceni Egyetem Kerpely Kálmán Doktori Iskola.
Dolgozatának témája: Rendszeres szennyvíziszap komposzt kezelés hatásai a homoktalaj fizikai tulajdonságaira.

3. helyezett - Kovács László
Debreceni Egyetem  Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola.
Témája: Egyivarú ikrás pontyállomány kialakítása

Mesterképzés kategória:

1. helyezett - Fózer Dániel
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar. 
Téma: Mikroalga biofinomító upstrem technológiájának fejlesztése és kinetikai modellezése

2. helyezett - Kirchkeszner Csaba
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Téma: innovatív talajjavítás hulladékokból és melléktermékekből előállított bioszénnel és komposzttal szabadföldi kísérletekben.

3. helyezett - Koltay Ilona Anna
Pannon Egyetem –Georgikon Kar
Témája: Magyarország sertés takarmányozási gyakorlata az ammónia emisszió tükrében

Az alapképzés kategória nyertesei:

Budai József 
Szent István Egyetem – Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar
Témája: Századunk élelmezése a fenntarthatóság függvényében.

Győri Rebeka
Állatorvostudományi Egyetem 
Dolgozatának címe: Lehetőségek tárháza

díjazottak 2018

PhD kategória:

1. helyezett – Román Krisztina
Miskolci Egyetem – Műszaki Anyagtudományi Kar
Növényi eredetű töltőanyagokkal töltött habosított PVC rendszerek

2. helyezett – Dr. Fodor István
Állatorvostudományi Egyetem – Állatorvostudományi Doktori Iskola
Nagy létszámú holstein-fríz tehenészetek szaporodásbiológiai menedzselésének összefüggései a szaporodási mutatókkal

3. helyezett – Zubay Péter
Szent István Egyetem – Kertészettudományi Kar
Gyógynövények termesztésének tudományos megalapozása agrárerdészeti körülmények között

Mesterképzés kategória:

1. helyezett – Laky Enikő Annamária
Állatorvostudományi Egyetem
Sánta és egészséges tehenek akut stresszhatásra adott válaszreakcióinak vizsgálata

2. helyezett – Kovács Barnabás Mihály
Pannon Egyetem – Georgikon Kar
Hagyományos és automatizált sejtanalitikai módszerek alkalmazása bikaspermiumok kromatinállapotának értékelésére

3. helyezett – Vida Norbert
Pannon Egyetem – Georgikon Kar
Kálium tápanyag-ellátás kapcsolata a napraforgó termőképességével és allelopátiájával

Alapképzés kategória nyertesei:

Mojzer Ármin Péter 
Szent István Egyetem – Kertészettudományi Kar
Mit eszünk 2050-ben?

Pesti Richárd
Szent István Egyetem – Élelmiszertudományi Kar
Hogyan alakul át a népesség élelmiszerfogyasztása 2050-re, és ezzel összefüggésben mire kell felkészülnie az élelmiszeriparnak és a mezőgazdaságnak?

díjazottak 2019

PhD kategória:

1. helyezett – Sipiczki Zoltán
Kaposvári Egyetem – Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola
Jövedelmező-e a mezőgazdaság? A magyarországi agrárvállalatok jövedelmezősége és finanszírozási sajátosságai

2. helyezett – Nagy Balázs József
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – Oláh György Doktori Iskola
Algaalapú mezőgazdasági ágensek technológiaközpontú fejlesztése

3. helyezett – Barta Rajnai Eszter
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – Oláh György Doktori Iskola
Alacsony hőmérsékletű pirolízis hatása növényi minták összetételére és termikus viselkedésére

Mesterképzés kategória:

1. helyezett – Oláh Zsófia
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – Gépészmérnöki Kar
Talaj-szerszám egymásra hatás eredményeként létrejövő talajprofilok vizsgálata laboratúriumi talajvályú és diszkrét elemes módszer alkalmazásával

2. helyezett – Pintér Levente Elemér
Szent István Egyetem – Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
A precíziós gazdálkodás vállalati bevezetésének lehetőségei a növénytermesztésben

3. helyezett – Fábián Boglárka
Pannon Egyetem – Georgikon Kar
Aminosavak emészthetőségének vizsgálata brojlercsirkében és pecsenyekacsában

Alapképzés kategória:

Gőbel Rebeka
Kaposvári Egyetem – Gazdaságtudományi Kar
Küzdelem az élelmiszerpazarlás ellen – hol és hogyan avatkozzunk be?

Czompó Balázs
Óbudai Egyetem – Alba Regia Műszaki Kar
Milyen megoldási javaslatokat lát az élelmiszerpazarlás megállítására?

díjazottak 2020

PhD kategória:

1. helyezett – Stammné Felde Orsolya
Állatorvostudományi Egyetem
Mycoplasma hyopneumoniae izolátumok genetikai változatossága és antibiotikum érzékenysége

2. helyezett – Farkas Csilla
Szent István Egyetem– Élelmiszertudományi Kar 
Búzakorpa és papírhulladékok bioetanol célú hasznosításának modellezése

3. helyezett – Tóth Adrienn
Szent István Egyetem– Élelmiszertudományi Kar 
Tojáslevek eltarthatóságának növelése kombinált kíméletes tartósítási eljárások alkalmazásával

Mesterképzés kategória:

1. helyezett – Szmetana Kornél
Állatorvostudományi Egyetem
Akvapónia, mint az agrárium jövője

2. helyezett – Hegedűs Ivett Margit
Soproni Egyetem – Erdőmérnöki Kar 
A szürke tölgy a klímaváltozás tükrében

3. helyezett – Batha Bálint 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem– Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Eukaliptol: Új, biomassza eredetű oldószer  palládium katalizált karbonilatív keresztkapcsolási reakciókhoz 

Alapképzés kategória:

Kecsmár Gergő 
Miskolci Egyetem – Műszaki Anyagtudományi Kar 
Milyen megoldási javaslatokat lát a klímaváltozás enyhítésére vagy akár megállítására? 

Huber Anita 
Budapesti Corvinus Egyetem – Gazdálkodástudományi Kar 
Vidékfejlesztéssel az éghajlatváltozás ellen