fiatalok oktatása

A K&H Csoport társadalmi felelősségvállalási irányvonalai, támogatási területei évek óta változatlanok. Ezen támogatási területek egyike a pénzügyi oktatás, melyre régóta kiemelt figyelmet fordít a Bankcsoport. 

Magyarországon több mint másfél millió diák vesz részt az alsó és középszintű oktatásban. Ők adják majd a jövő felnőtt nemzedékét, ezért az ő képzésük és felkészítésük a jelenkor felnőtt generációjának felelőssége és feladata. Ebben a felelősségben kíván osztozni a K&H Csoport és szervezi meg a 2010/11-es tanév óta minden évben a K&H Vigyázz, Kész, Pénz! pénzügyi vetélkedőt. A kezdeti tudásverseny mára egy egész tanéven átívelő pénzügyi versennyé nőtte ki magát, melyhez akár a tanév egészére elegendő tudásanyag áll a pedagógusok, diákok és rajtuk keresztül a családok rendelkezésére.

A 2015/16-os tanévben hatodik alkalommal meghirdetett verseny a 2014/2015-ös tanévtől kezdve 4 fordulós (2 online forduló, 8 helyszínen regionális középdöntők, budapesti döntő). A felkészülést ingyenesen letölthető rajzfilmsorozat, az Ez Kész! Pénz!, illetve számos rendelkezésre álló tanári segédanyag támogatja. A felkészülés során lehetőségük van a csapatoknak, hogy bankfióki mentorprogram részeként ellátogassanak egy hozzájuk közel lévő bankfiókba, vagy kérhetik, hogy bankfióki munkatárs menjen el iskolájukba előadást tartani. A Bank által összeállított és ingyenesen a pedagógusok rendelkezésére bocsátott segédanyagok hiánypótlóak. Bár a pénzügyi terület fejlesztését már a NAT 2012 is előírja, de hiányoznak az ehhez a fejlesztéshez szükséges módszertani segédletek, melyek a pedagógusok munkáját, felkészülését segítenék.

A 2014/15-ös tanévtől a Bankcsoport kiemelten támogatja a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő iskolákat, pedagógusokat és diákokat is. A szerényebb körülmények között élő tanulók oktatásában sokszor az átlagosnál hangsúlyosabb szerep hárul a pedagógusokra, hiszen a család sajnos nem mindig tudja biztosítani a gyerekeknek a megfelelő hátteret, és a jó mintát. Ezt elősegítendő az Európai Pénz7 programhoz kapcsolódva a „Pénzügyi Tudatossági Nap” keretében a 2015/2016-os tanévben Békéscsabán és Szegeden pedagógus továbbképzést szervezett a K&H Csoport pénzügyi témában, szakértő pedagógus-tréner és banki munkatárs közreműködésével. A továbbképzéseket megelőzően két hátrányos helyzetű település, Kamut és Forráskút diákjainak játékos pénzügyi foglalkozást is tartott a program pedagógus-trénere.

A pénzintézet a 2015/2016-os tanévben első alkalommal hirdette meg a K&H Színezz, Kész Pénz! rajzversenyt, mely a pénzügyi vetélkedő kísérő programja.  Míg a K&H Vigyázz, Kész, Pénz! pénzügyi vetélkedő inkább lexikálisan és logikailag fejleszti a pénzügyi tudást, addig a  rajzpályázat a fantázia eszközével ösztönzi a kisdiákok pénzügyi gondolkodását. A pályázatra beérkezett közel 700 pályamű jól tükrözik, hogy a gyerekek mennyire örülnek annak, amikor szabadjára engedhetik fantáziájukat és kreativitásukat.

További információ: www.kh-vigyazzkeszpenz.hu