Online Vitarendezési Platform

Az Európai Parlament és az Európai Tanács a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló 524/2013/EU rendelete (Rendelet) felhatalmazása alapján a Bizottság elindította az Online Vitarendezési Platformot, amely az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére szolgál. 

A Rendelet hatálya a K&H Bankra is kiterjed, így amennyiben a fogyasztónak minősülő Ügyfél és a Bank között létrejött online szolgáltatási szerződéssel (azaz minden olyan szerződéssel, amelynek értelmében a Bank egy weboldalon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál Szolgáltatást és az Ügyfél az adott weboldalon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg azt vagy köt arra szerződést) kapcsolatban pénzügyi fogyasztói jogvita merül fel, az Ügyfél online vitarendezési platformon keresztül online is kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését a közösen megválasztott vitarendezési fórumnál. Magyarországon a pénzügyi fogyasztói jogviták rendezésére a Pénzügyi Békéltető Testület jogosult. Az online platformon keresztül történő vitarendezést a Bank jogosult visszautasítani.