kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)

Ezen az oldalon megtalálja a befektetési egységekhez kötött (unit linked) életbiztosítások kiemelt információkat tartalmazó dokumentumait (KID).

Ezek a dokumentumok nem marketinganyagok. Az információközlést jogszabály írja elő azzal a céllal, hogy az Ön segítségére legyen e termékek jellegének, kockázatainak, költségeinek és az azzal elérhető lehetséges nyereségnek és veszteségnek a megértésében, valamint a termékek más termékekkel való összehasonlításában.

A dokumentum első része a biztosítási termékről szóló általános információkat tartalmazza (KID), a második rész a biztosítási termékben lévő eszközalapokra jellemző, egymástól eltérő számértékeket mutatja be (KID melléklete).

Aktuális

K&H hozamhalmozó 4 életbiztosítás
K&H nyugdíjbiztosítás 4 életbiztosítás
K&H prémium 4 életbiztosítás

Archív

K&H hozamhalmozó 3 életbiztosítás
K&H rendszeres díjas nyugdíjbiztosítás 3
K&H prémium 3 egyszeri díjas életbiztosítás