Várakozó állásponton a vállalkozások

„A Nemzetgazdasági Minisztérium idei célkitűzései között szerepel, hogy a hazai kkv-k kiemelt szerepet kapjanak a gazdaság fellendítésében, a munkahely-teremtésben, a gazdaság versenyképességének növelésében. Ehhez a kormányzat vállalkozásokat támogató programjában az adminisztrációs terhek csökkentését, valamint a pályázati rendszer vállalkozásbarát átalakítását jelölték meg fő eszközként, azonban a cégvezetők megítélése egyelőre vegyes képet mutat a tervek megvalósítását illetően. Miközben nagyrészük tájékozott a kormányzat szándékát illetően, a gyakorlatban még kevesen tapasztalták meg azok pozitív hatásait” - mondta el Németh László, a K&H kkv marketing főosztály vezetője.

A vállalkozások adminisztrációs költségeinek csökkentése a jelenlegi gazdasági környezetben különös jelentőséggel bír, mivel uniós összehasonlításban a hazai cégek ilyen irányú költségei kiemelkedően magasak, a hazai GDP mintegy 10,5%-át teszik ki, ami az uniós átlag háromszorosa. „A magas adminisztrációs terhek pedig a kisvállalati szektort sújtják leginkább, hiszen az egy munkavállalóra jutó adminisztrációs költségek itt a legmagasabbak, érthető tehát a kormányzat azon célja, hogy a versenyképesség növelésének érdekében csökkenjenek a vállalkozások ez irányú terhei. A nemrég végzett kkv felmérésünkből azonban az derül ki, hogy miközben a cégvezetők a szándékokat ismerik, túlnyomó többségük még nem tapasztalta azok gyakorlati hasznát, és az ezzel kapcsolatos várakozások is egyelőre meglehetősen visszafogottak” – tájékoztatott a kkv szakember. A megkérdezett 700 kkv cégvezető mintegy 69%-a mondta, hogy tisztában van a kormányzat adminisztrációs terhek csökkentésére vonatkozó szándékával, sőt, a cégek negyede a költségcsökkentő csomag tartalmát is ismeri. A kis- és középvállalatok tájékozottsága a részleteket illetően jelentősen meghaladja a mikrovállalkozások informáltságát. Ugyanakkor a költségcsökkentő csomagról felületesen vagy részletesen informált cégek csupán 18%-a véli úgy, hogy ezek az intézkedések valamilyen mértékben hozzájárulnak majd költségeik csökkentéséhez. A méretbeli eltérés itt az ellenkező: míg a mikrovállalkozások 21%-a vár pozitív hatást az intézkedésektől, addig a kisvállalkozásoknál 17%, a középvállalatoknál pedig csupán 8% ez az arány.

A hazai vállalkozások versenyképessége növelésének másik fő eszközét a márciustól megújult pályázati struktúrában elérhető uniós források jelentik. A kkv vezetők elmondása alapján többségük (68%) tájékozott a pályázati feltételek egyszerűsítését illetően. Ugyanakkor, azok közül, akik ismerik az egyszerűsítéseket, egyelőre csupán 8%-uk jelezte, hogy ezek az intézkedések megkönnyítették a pályázatok benyújtását. Habár a cégek egyértelműen pozitívnak ítélik a benyújtandó pályázati dokumentációs anyagok terjedelmének mérséklésére, a lerövidített bírálati, valamint kifizetési határidőre vonatkozó törekvéseket, mivel a pályázati elbírálások és kifizetések többsége még folyamatban van, sokan kivárnak a végleges vélemény megfogalmazásával, hogy saját pályázatuk lebonyolításán keresztül a gyakorlatban is megtapasztalhassák a kedvező változásokat. Az új pályázati rendszer működését így 5-6 hónapos időtávban lehet majd érdemben értékelni. Emellett azzal is célszerű számolni, hogy az EU által a pályázatok lebonyolításával kapcsolatos alapvető elvárásokat önmagukban is bonyolultnak és nehézkesnek ítélik meg a pályázatok kedvezményezettjei, így a relatív egyszerűsítés az abszolút értelmű megítélést csak kisebb mértékben tudta javítani” – mondta el Németh László, a K&H kkv marketing főosztály vezetője.

K&H Csoport

A K&H Csoport Magyarország egyik vezető pénzügyi szolgáltatója. Az ügyfelek pénzügyi igényeire banki és biztosítási megoldásokat egyaránt kínál, amelyek közül az ügyfelek okosan dönthetnek és kiválaszthatják a számukra legmegfelelőbbet. A K&H Csoport termékpalettája kiterjed a hagyományos lakossági és vállalati banki termékeken kívül (számlavezetés, befektetések, megtakarítások, hitelek, bankgaranciák, bankkártya szolgáltatások, letétkezelés, treasury, projektfinanszírozás, stb.) a privát banki, a prémium banki szolgáltatásra, a befektetési alapkezelésre, a lízingre, az életbiztosításra, a vagyon- és felelősségbiztosításra, az egészség- és nyugdíjpénztári szolgáltatásokra, valamint az értékpapír kereskedelemre is. A K&H Csoport országszerte 235 lakossági fiókkal, valamint közel 460 biztosítást értékesítő szerződéses partnerén keresztül több száz pénzügyi szolgáltatást kínál ügyfeleinek.

A KBC Európa egyik vezető pénzügyi csoportja. Többcsatornás bankbiztosítási csoport, melynek tevékenysége Európára koncentrálódik. A Csoport jelentős, több esetben vezető pozíciót foglal el elsődleges hazai piacain, Belgiumban és Közép-Kelet Európában (Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon és Bulgáriában), ahol elsősorban lakossági ügyfeleket, kis- és közepes méretű vállalatokat és közepes tőzsdei kapitalizációjú helyi vállalatokat szolgál ki.

A KBC Belgium egyik legjelentősebb vállalata, és a brüsszeli Euronext tőzsdén is jegyzik.

főbb adataink:

K&H Bank
2011. március 31-én:
saját tőke (IFRS konszolidált, nem auditált): 231 milliárd forint
mérlegfőösszeg (IFRS konszolidált, nem auditált): 3043 milliárd forint
adózás előtti eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 7,0 milliárd forint
adózás utáni eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 4,7 milliárd forint

K&H Biztosító
2011. március 31-én:
saját tőke (IFRS konszolidált, nem auditált): 8,5 milliárd forint
mérlegfőösszeg (IFRS konszolidált, nem auditált): 105,6 milliárd forint
biztosítástechnikai eredmény  (IFRS konszolidált, nem auditált): 1,6 milliárd forint
adózás előtti eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 1,5 milliárd forint
adózás utáni eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 1,2 milliárd forint

Kapcsolattartó

Csordás Emőke

Well PR Ügynökség
  • 350 7390/118
  • 350 7393
  • e.csordas@well.hu
  • www.kh.hu