ütközés nemzetközi pályán

A közelgő augusztus 20-ai hosszú hétvégén sokan a külföldi kikapcsolódást választják, ilyen alkalmakkor és a nyaralási szezonban gyakran előfordul az autópályákon és a határátkelőhelyeken, hogy különböző országokból érkező járművek csúsznak össze. A K&H Biztosító összegyűjtötte, mit érdemes tudni, ha külföldön, más országban regisztrált rendszámú járművel ütközünk.

A közelgő augusztus 20-ai hosszú hétvégén sokan a külföldi kikapcsolódást választják, ilyen alkalmakkor és a nyaralási szezonban gyakran előfordul az autópályákon és a határátkelőhelyeken, hogy különböző országokból érkező járművek csúsznak össze. A K&H Biztosító összegyűjtötte, mit érdemes tudni, ha külföldön, más országban regisztrált rendszámú járművel ütközünk.

A ruhák és nyári úti kellékek mellett mindenképp találjon helyet a csomagok között az európai baleseti bejelentő lapnak és a nemzetközi zöldkártyának is, amely a biztosítási fedezetét bizonyítja. Ha a külföldi autóút során baleset történik, a kék-sárga betétlapot vagy ennek idegen nyelvű változatát töltse ki, és írja alá a többi érintettel együtt. A nyomtatvány használata könnyebbé és gyorsabbá teszi a biztosítók közötti eljárást.

„A zöldkártyát a legtöbb biztosítótól igényelni kell külföldi utak előtt, a K&H Biztosító viszont a gépjármű-felelősségbiztosítást kötő ügyfeleinek negyedévente automatikusan elküldi a nemzetközi zöldkártyát” – mondta el Kaszab Attila, a K&H Biztosító vezérigazgató-helyettese. 

Baleset után nagyon figyeljen a bejelentő lap kitöltésénél: tüntessen fel rajta minden szükséges adatot, valamint érdemes vázlatrajzot készíteni, ahol egyértelműen jelölje a balesetért felelős személyt, gépjárművet és szemléltesse a közlekedési szituációt. Az összes európai országban azonos szerkezetű a bejelentő lap, ezért ha olyan nyelvű változatát kell kitöltenie, amelyet nem beszél, egy kéznél lévő magyar nyelvű betétlap alapján is megteheti, hiszen a rovatok ugyanott találhatók. A kitöltés után bizonyosodjon meg róla, hogy a balesetben érintettek mindannyian aláírják a bejelentő lapot, és egy példányt feltétlenül tartson meg magának. Tegyen így minden más baleset során keletkező dokumentummal is: a jegyzőkönyv, orvosi lelet, számlák mindig legyenek kéznél.

A baleseteknél arra is figyelni kell, hogy a károkozó gépjármű az Európai Unió tagállamaiból, vagy más országból származik-e. Amennyiben az EU valamely tagállamából származik, a károsult hazaérkezése után hazájában a saját anyanyelvén intézheti a kárrendezést. Ilyenkor fel kell venni a kapcsolatot a MABISZ Információs Központjával, ahol felvilágosítást kap a külföldi károkozó biztosítójának magyarországi kárrendezési megbízottjáról, így közvetlenül az okozó felelősségbiztosítójának képviselőjéhez fordulhat a kár felmérése és rendezése érdekében. Ha a gépjármű az Unión kívüli országból származik, a károsultnak közvetlenül, még külföldön kell jelentenie a kárát az okozó felelősségbiztosítójának, itthon ugyanis már csak saját költségén tudja felméretni a kárt, és az így elkészített kárfelvételi jegyzőkönyvet, kárigényt is el kell juttatnia az okozó felelősségbiztosítójának. Érdemes ilyenkor is felvilágosítást kérni a MABISZ-tól, mert néhány Unión kívüli ország biztosítója szintén rendelkezik szerződéses partnerbiztosítóval Magyarországon. Másik lehetőség, hogy kárrendező irodához fordulhat, aki díj ellenében intézi a külföldi kárrendezést. Ezekben az esetekben segítséget nyújt a casco biztosítás, mert annak terhére kérhető a kár előzetes rendezése.

„Baleset esetén a kárrendezést mindig a karambol helye szerinti ország törvényeinek megfelelően folytatják le. Ha például az Egyesült Királyságban ér minket szerencsétlenség, a teljes folyamat az angol jogrendszer sajátosságai szerint zajlik majd, a kár értékét, a baleset következtében fellépő kiadások megtérítését a helyi jog és szokások alapján bírálják el a biztosítók. Ezek a kiadások jellemzően nagyságrendekkel meghaladják a hazai költségeket. Az országok kárrendezési gyakorlata között is jelentős eltérések lehetnek: Magyarországon a kötelező felelősségbiztosítás a dologi károk esetén káreseményenként 500 millió Ft összeghatárig, személyi sérülés miatti károk esetén káreseményenként legfeljebb 1 600 millió Ft összeghatárig köteles a szerződés alapján helytállni. Ezek az összegek magukban foglalják a káresemény kapcsán bármilyen jogcímen érvényesíthető követeléseket, az igényérvényesítés költségeit, valamint a teljesítés időpontjáig eltelt időszakra járó kamatokat is.” – tette hozzá Kaszab Attila.

Amennyiben külföldön balesetet szenved vagy kárt okoz, haladéktalanul jelentse be a saját kötelező gépjármű felelősségbiztosítójához! Ha a Magyarországon biztosított sofőr külföldön okozott kárt, a biztosító helytállási kötelezettségének a mértéke a káresemény helye szerinti ország gépjármű-felelősségbiztosítási jogszabályai szerint áll fenn. Ha a szerződésben meghatározott helytállási kötelezettség mértéke magasabb a káresemény helye szerinti országban előírt mértéknél, a biztosító a szerződésben vállalt fedezeti összeghatárig vállal felelősséget.

K&H Csoport

A K&H Csoport Magyarország egyik vezető pénzügyi szolgáltatója. Az ügyfelek pénzügyi igényeire banki és biztosítási megoldásokat egyaránt kínál, amelyek közül az ügyfelek okosan dönthetnek és kiválaszthatják a számukra legmegfelelőbbet. A K&H Csoport termékpalettája kiterjed a hagyományos lakossági és vállalati banki termékeken kívül (számlavezetés, befektetések, megtakarítások, hitelek, bankgaranciák, bankkártya szolgáltatások, letétkezelés, treasury, projektfinanszírozás, stb.) a prémium banki szolgáltatásra, a befektetési alapkezelésre, a lízingre, az életbiztosításra, a vagyon- és felelősségbiztosításra, a nyugdíjpénztári szolgáltatásokra, valamint az értékpapír kereskedelemre is. A K&H Csoport országszerte mintegy 230 lakossági fiókkal többszáz pénzügyi szolgáltatást kínál ügyfeleinek.

A KBC Európa egyik vezető pénzügyi csoportja. Többcsatornás bankbiztosítási csoport, melynek tevékenysége Európára koncentrálódik. A Csoport jelentős, több esetben vezető pozíciót foglal el elsődleges hazai piacain, Belgiumban és Közép-Kelet Európában (Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon és Bulgáriában), ahol elsősorban lakossági ügyfeleket, kis- és közepes méretű vállalatokat és közepes tőzsdei kapitalizációjú helyi vállalatokat szolgál ki. 

A KBC Belgium egyik legjelentősebb vállalata, és a brüsszeli Euronext tőzsdén is jegyzik.

főbb adataink:

K&H Bank
2012. március 31-én:
saját tőke (IFRS konszolidált, nem auditált): 191 milliárd forint
mérlegfőösszeg (IFRS konszolidált, nem auditált): 2521 milliárd forint
adózás utáni eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 0,4 milliárd forint

K&H Biztosító
2012. március 31-én:
saját tőke (IFRS konszolidált, nem auditált): 5,9 milliárd forint
mérlegfőösszeg (IFRS konszolidált, nem auditált): 103,4 milliárd forint
biztosítástechnikai eredmény  (IFRS konszolidált, nem auditált): 0,3 milliárd forint
adózás utáni eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 0,2 milliárd forint

Kapcsolattartó

Kommunikációs igazgatóság

  • 328 9181
  • 328 9220
  • sajto@kh.hu
  • www.kh.hu