óvatosságra intenek a pénzpiacok

Az új jegybankelnök személyével kapcsolatos találgatások újból előtérbe helyezték az MNB devizatartalék szintje körüli vitát. A probléma összetettségét mutatja, hogy miközben nincs egységesen megfogalmazott nemzetközi irányelv a devizatartalék szintjére vonatkozóan, a hazai pénz- és tőkepiacok máris hevesen reagáltak a tartalékszint lehetséges csökkentésének hírére. Ez az árfolyamkockázat a következő hetekben is jellemző lehet a hazai piacon, ezért érdemes lehet devizaeszközökben is gondolkodni” - mondta el Horváth István, a K&H Alapkezelő befektetési igazgatója.

Az elmúlt hetekben egyre nagyobb figyelmet kapott a leendő jegybankelnök személye, a személyi változással járó lehetséges új irányvonalak, ezzel együtt pedig újból felmerült a devizatartalék csökkentésének lehetősége. „A téma bonyolultságát mutatja, hogy a devizatartalék mennyiségére vonatkozóan nincs semmiféle általánosan elfogadott szakmai mutató, még a G20-ak egyensúlytalansági mutatói között sincs erre vonatkozóan egységes irányelv. Ugyanakkor a hazai pénz- és tőkepiacok meglehetősen hevesen reagáltak már a devizatartalék lehetséges csökkentésének hírére is, amely a forint jelentős gyengülését okozta.  Ennek magyarázata, hogy a devizatartalék növelése vagy csökkentése komoly következményekkel jár az ország befektetői megítélése szempontjából. A befektetői bizalom csökkenése pedig ugyanolyan hatást idéz elő a pénz- és tőkepiacokon, mint a költségvetési problémáknak” – magyarázta Horváth István.  

A devizatartalék szintjének és céljainak meghatározása országonként eltérő, amely függ a gazdaság méretétől, a külkereskedelem méretétől és ingadozásától, a devizaárfolyam változékonyságától, de akár a bankrendszer méretétől vagy a szomszédos országok tartalékolási stratégiájától is. Általánosan megfigyelhető tendencia azonban, hogy a devizatartalékolás fő szempontja a devizapiaci beavatkozásról egyre inkább áthelyeződik az óvatossági megfontolásokra, a befektetői elvárásoknak való megfelelésre. „Ezt a folyamatot a négy évvel ezelőtti pénzügyi válság tovább erősítette, mivel ez az időszak rámutatott arra, hogy a magasabb tartalékszinttel rendelkező országok ellenállóbbak. A jegybankok így demonstrálják ellenálló képességüket a pénzügyi piacot érő esetleges sokkal szemben, így az ország pénzügyi sokktűrő képességének jó mutatója. Éppen ezért a hitelminősítő cégek és a befektetési bankok is az országkockázat egyik fontos elemének tekintik” – hangsúlyozta a befektetési szakember.

magyarországi sajátosságok
Magyarországot tekintve az MNB négy fő célt határozott meg a devizatartalékhoz kapcsolódóan: a piaci szereplők - leginkább a befektetők és hitelminősítők - elvárásainak megfelelő tartalékszint biztosítását, a forint árfolyamvédelmét szolgáló devizapiaci intervencióhoz szükséges kapacitás biztosítását, a devizalikviditási problémák kezeléséhez és az állam deviza-kifizetéseihez szükséges devizaigény biztosítását. A devizatartalék mértékét - a tartaléktartás költségeit is figyelembe véve - több, erre vonatkozó nemzetközi szabály együttes alkalmazásával határozza meg. Ezek közül is legfontosabb az ún. Guidotti-Greenspan-szabály, amely szerint a devizatartaléknak fedeznie kell a rövid lejáratú adósságot abban az esetben is, ha egy éven keresztül nem sikerül megújítani, a piacról finanszírozni a lejáró külső adósságot.

„Tény, hogy a feltörekvő országok durván fele - döntően a nyersanyag-exportáló országok - a válság hatásainak enyhítésére a tartalékok egy részét is felhasználta. Ugyanakkor a pénzügyileg nyitott, sérülékeny országokban kevésbé volt ez jellemző. Mivel Magyarország a köztudottan magas eladósodottság miatt rá van utalva a külföldi forrásokra, és ezek elapadása esetén a devizatartaléknak kell fedeznie a lejáró adósságokat, ezért mindenképpen óvatos hozzáállás szükséges a tartalékszint módosításához. Ezt láttuk 2008-ban, amikor a külső stressz megnőtt: Magyarország a piacokról már nem tudta finanszírozni magát, az IMF-re volt szükség a devizatartalék felpumpálásához. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a befektetői bizalom megingása a hazai devizát is jelentősen gyengítheti. A devizatartalék esetleges lecsökkentése miatt fellépő bizalomvesztés könnyen a 300-as szint felé repítheti a forintot, ezért a következő időszakban jelentős árfolyamkockázatra kell számítani a hazai piacon. A befektetőinknek ezért azt javasoljuk, hogy érdemes devizaeszközökben is gondolkodni az árfolyamkockázatok mérséklésének céljából” – emelte ki Horváth István.

K&H Csoport
Az ország egyik vezető pénzintézeteként – országosan közel 4000 munkatársával – a K&H célja, hogy ügyfelei igényeit minden időben magas szinten elégítse ki, és a lehető legteljesebb termékpalettát nyújtsa számukra. A K&H országszerte 226 lakossági fiókkal pénzügyi szolgáltatásokat kínál mintegy 1 millió lakossági, kkv és vállalati ügyfelének. A magyar gazdaság működését közel 1900 milliárd forintnyi kihelyezett hitel és hiteljellegű (hitelkeret és garancia) állománnyal segíti, a vállalkozások, a vállalatok, az önkormányzatok és a háztartások finanszírozásán keresztül. A cégcsoport teljes tevékenysége során több mint 4000 magyar beszállító cégnek, mintegy 700 banki és biztosítási ügynöknek biztosít megrendeléseket és folyamatos tevékenységet. A Bankcsoport az elmúlt 10 évben 123 milliárd forint adó megfizetésével járult hozzá a magyar állami költségvetés bevételeihez.

A KBC az elmúlt 15 évben mintegy 300 milliárd forint értékben fektetett be magyar leányvállalataiba, ezáltal az országba. A KBC 2011-ben adta át két, egyenként 30-30 milliárd forint értékű beruházását, a K&H Csoport székházát Budapesten és egy számítógépes ikeradatközpontot Baracskán és Törökbálinton. 

K&H Alapkezelő
A K&H Alapkezelő 1997 óta a hazai befektetési piac egyik vezető szereplője, a tőke- és hozamvédett alapok piacának első számú képviselője. A K&H Alapkezelő az innovatív termékfejlesztés mellett az ügyfelek tájékozottságának, tudásának növelésére is jelentős hangsúlyt fektet. 

főbb adataink:

K&H Bank 
2012. szeptember 30-án:
saját tőke (IFRS konszolidált, nem auditált): 209 milliárd forint
mérlegfőösszeg (IFRS konszolidált, nem auditált): 2357 milliárd forint
adózás utáni eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 14,6 milliárd forint

K&H Alapkezelő
2012. szeptember 30-án:
teljes kezelt vagyon:  744,8 milliárd forint
intézményi ügyfelek kezelt vagyona:  118,1 milliárd forint
K&H alapokban kezelt vagyon:  624,1 milliárd forint

K&H Biztosító
2012. szeptember 30-án:
saját tőke (IFRS konszolidált, nem auditált): 9,6 milliárd forint
mérlegfőösszeg (IFRS konszolidált, nem auditált): 106,4 milliárd forint
biztosítástechnikai eredmény  (IFRS konszolidált, nem auditált): 1,4 milliárd forint
adózás utáni eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 1,1 milliárd forint

Kapcsolattartó

Kommunikációs igazgatóság

  • 328 9181
  • 328 9220
  • sajto@kh.hu
  • www.kh.hu