nyári borúlátás a fiataloknál

K&H pályakezdők jóléti indexe

Nem hozott pozitív elmozdulást a nyár a pályakezdő fiatalok életében. A K&H pályakezdők jóléti index felmérései szerint csökkent a 19-29 éves városi fiatalok elégedettsége és borúlátóbbak a várakozásaik a munkával, a pénzügyi helyzetükkel és az önálló élettel kapcsolatban.

A K&H negyedévente vizsgálja a 19-29 éves városi fiatalok elégedettségét. Az index értéke 2013. második negyedévében +5 volt, amely az előző két negyedév +8 illetve +9 értékéhez képest figyelmet érdemlő visszaesést mutat. Az index mérése során a családi háttérrel, baráti körrel és egészséggel való elégedettsége stabil értékeket hozott a megkérdezett fiatalok körében.

„Az index csökkenő értékét a munkahely megszerzésével illetve megtartásával kapcsolatos bizonytalanságok, a pénzügyi helyzettel való csökkenő elégedettség, valamint a saját lakás, az önálló élet megteremtésének kedvezőtlen kilátásai eredményezték. Aggasztó az a tendencia, hogy az egyébként bizakodó fiatalok körében nőtt azoknak az aránya, akik a munka, a pénzügyek és a lakáskörülmények terén jelenlegi helyzetükkel nem elégedettek, és ebben nem is várnak javulást” – mondta el dr. Bába Ágnes, a K&H Bank lakossági üzletágért felelős vezérigazgató-helyettese.

bizonytalan munkahely, nehézkes álláskeresés
Összességében a munkával, foglalkoztatottsággal kapcsolatos elégedettséget mérő részindex értéke az elmúlt időszakokban mért +7-es értékről +4-re esett vissza. Ezt a részindexet a munkanélküliek -1 értéket elért mutatója jelentősen rontja. A munkanélküliséggel kapcsolatos adatok számottevően nem változtak az elmúlt negyedévhez képest, a megkérdezettek 23 százaléka mondta magát munkanélkülinek. 48 százalékuk viszont már fél éve nem talál magának megfelelő munkát, és 37 százalékuknál ez az időszak már több mint egy év. Ennek ellenére a többségük, 61 százalékuk bizakodik, hogy pár hónap alatt lesz állása. A félévvel ezelőtti mérések szerint azonban még 81 százalékuk volt ezen a téren optimista.  A megkérdezett 19-29 évesek 51 százaléka aktív kereső. Közülük 27 százalék válaszolt úgy, hogy egyáltalán nem vagy nem érzi stabilnak az állását, ami jelentős növekedés a negyedévvel ezelőtti 17 százalékhoz képest.

elégedetlenség a pénzügyekkel, csökkenő tartalékok
Összességében a pénzügyekkel kapcsolatos elégedettséget mérő részindex visszaeső tendenciát mutat, és a félévvel ezelőtti +1-es szinthez képes 2013. második negyedévében -2 értéket ért csak el. A fiatalok jövővel kapcsolatos pozitív hozzáállását nem tudta ellensúlyozni a jelenlegi helyzettel való elégedetlenségük. A megtakarítással rendelkezők aránya nem változott (35 százalék), viszont körükben az előző negyedévi 35 százalékról 46 százalékra nőtt azok aránya, akik legfeljebb egy hónapig tudnának megélni a tartalékaikból.

rosszabb kilátások az önállóságra
A jelenlegi lakáskörülményeivel és önállóságával a megkérdezettek 35 százaléka volt elégedett. Ez jelentős csökkenés a fél évvel ezelőtt mért 47 százalékhoz képest. Félév alatt 18-ról 31 százalékra nőtt azoknak az aránya, akik jelenlegi lakáskörülményeikkel elégedetlenek, és nem is várnak javulást ezen a téren. Azoknak az aránya viszont, akik elégedettek lakáskörülményeikkel és nem várnak romlást 46-ról 34 százalékra csökkent. A növekvő elégedetlenséget és a pesszimista kilátásokat elsősorban a diákok és a munkanélküliek válaszai erősítették.

a K&H pályakezdők jóléti indexe méréséről
A K&H pályakezdők jóléti indexe megállapításához negyedévente 500, 19 és 29 év közötti fiatalt kérdeznek meg interneten kiküldött kérdőív segítségével, melyet a válaszadók önállóan töltenek ki. A megkérdezés a városi népességre terjed ki, és reprezentatív a nem, a korcsoportok, befejezett iskolai végzettség és a régiók illetve településtípus tekintetében. A válaszadók az élet számukra legfontosabb területeit értékelik aszerint, mennyire elégedettek és mit várnak a jövőtől. A felmérés eredményeiből a K&H negyedévente teszi közzé a pályakezdők bizalmi indexét.


A neves nemzetközi magazin, az Euromoney 2013-ban a K&H-nak adományozta a "Magyarország legjobb bankja" címet, ezzel díjazva eredményeit és teljesítményét.

K&H Csoport
Az ország egyik vezető pénzintézeteként – országosan közel 4000 munkatársával – a K&H célja, hogy ügyfelei igényeit minden időben magas szinten elégítse ki, és a lehető legteljesebb termékpalettát nyújtsa számukra. A K&H országszerte 228 lakossági fiókkal pénzügyi szolgáltatásokat kínál mintegy 1 millió lakossági, kkv és vállalati ügyfelének. A magyar gazdaság működését közel 1800 milliárd forintnyi kihelyezett hitel és hiteljellegű (hitelkeret és garancia) állománnyal segíti, a vállalkozások, a vállalatok, az önkormányzatok és a háztartások finanszírozásán keresztül. A cégcsoport teljes tevékenysége során több mint 4000 magyar beszállító cégnek, mintegy 700 banki és biztosítási ügynöknek biztosít megrendeléseket és folyamatos tevékenységet. A Bankcsoport az elmúlt 10 évben 144 milliárd forint adó megfizetésével járult hozzá a magyar állami költségvetés bevételeihez. 

A KBC az elmúlt 15 évben mintegy 300 milliárd forint értékben fektetett be magyar leányvállalataiba, ezáltal az országba. A KBC 2011-ben adta át két, egyenként 30-30 milliárd forint értékű beruházását, a K&H Csoport székházát Budapesten és egy számítógépes ikeradatközpontot Baracskán és Törökbálinton. 

főbb adataink:

K&H Bank 
2013. március 31-én: 
saját tőke (IFRS konszolidált, nem auditált): 219 milliárd forint 
mérlegfőösszeg (IFRS konszolidált, nem auditált): 2550 milliárd forint 
adózás utáni eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 3,2 milliárd forint 

K&H Biztosító 
2013. március 31-én: 
saját tőke (IFRS konszolidált, nem auditált): 9,3 milliárd forint 
mérlegfőösszeg (IFRS konszolidált, nem auditált): 111,5 milliárd forint 
biztosítástechnikai eredmény  (IFRS konszolidált, nem auditált): 0,9 milliárd forint 
adózás utáni eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 0,8 milliárd forint

Kapcsolattartó

Kommunikációs igazgatóság

  • 328 9181
  • 328 9220
  • sajto@kh.hu
  • www.kh.hu