kedvezőek a nagyvállalati szektor növekedési kilátásai

A hazai és uniós szinten is prioritást kapó kkv-kal szemben a nagyvállalatokról kevesebb szó esik, holott a szektor a GDP közel felét adja, és a dolgozók közel harmadát foglalkoztatja. A hazai nagyvállalatok jelentős gazdasági szerepe miatt a K&H Csoport a GfK Hungária Piackutató Intézettel átfogó kutatást indított. A K&H nagyvállalati növekedési index eredményei alapján a szektor enyhe optimista várakozással tekint a következő egy évre, saját lehetőségeit azonban pozitívabbnak értékeli, mint a makrokörnyezet változásait.

„A kkv szektor fejlesztése mind uniós, mind hazai szinten évek óta kiemelt prioritást kap, eközben a nagyvállalatok gazdasági szerepéről jóval kevesebb szó esik. Holott a szektor nemzetgazdasági jelentőségéhez nem férhet kétség. A hazai GDP közel felét nyújtó és a munkavállalók közel harmadát foglalkoztató nagyvállalatok az éves ipari termelés több mint 70%-át, míg az exportértékesítés 80%-át adják. Emellett nem elhanyagolható a hazai kutatás-fejlesztésben betöltött szerepük sem, hiszen a szektor közel 70%-a folytat ilyen jellegű tevékenységet, miközben a teljes nyereségorientált szektor K+F ráfordításainak több mint felét a nagyvállalatok adják” – hangsúlyozta Peter Roebben, a K&H Vállalati üzletág vezetője

A hazai nagyvállalatok jelentős gazdasági szerepe miatt a K&H Csoport a GfK Hungária Piackutató Intézettel együttműködésben egy átfogó kutatást indított, amelyben feltérképezte a szektor jelenlegi helyzetét, valamint hogy hogyan látják saját cégük és a gazdasági környezet változásait a következő egy évben. A K&H nagyvállalati növekedési index eredményei alapján a szektor (2 Mrd forint feletti éves árbevételű cégek) enyhe optimista várakozással tekint a következő egy évre, saját lehetőségeit azonban pozitívabbnak értékeli, mint a makrokörnyezet változásait. A vállalat jövőjére vonatkozó pozitív várakozások leginkább annak köszönhetőek, hogy a következő egy évben enyhén növekvő árbevétellel és nyereséggel kalkulálnak. A nagyvállalatok fele (52%) árbevétel emelkedéssel számol a következő 12 hónapban, tízből négyen stagnálást várnak, és csupán minden tizedik cég (9%) számol azzal, hogy csökkeni fognak bevételei. A nyereségvárakozásokat tekintve a szektor átlagosan 2,4%-os növekedést vár. Kevésbé kedvező hír, hogy csak minden ötödik nagyvállalat tervez munkaerő-felvételt, miközben háromnegyedük nem tervezi változtatni dolgozói állományának létszámát. 

A fejlesztéseket tekintve közel minden harmadik nagyvállalat beruházásai bővülésével számol. Ez gyakorlatilag a jelenlegi szintnek felel meg, tehát nem várható a beruházások ugrásszerű bővülése. Földrajzilag a nyugat-magyarországi cégek tűnnek a legaktívabbnak a várható fejlesztésekben. A megvalósítandó beruházásoknál leginkább kapacitásbővítésben és technológiafejlesztésben gondolkodnak a vállalatok. 

A finanszírozást ugyanakkor döntően belső forrásból tervezik megoldani, a hitelezés nagyarányú élénkülése így továbbra sem várható. Kivételt ez alól az MNB Növekedési Hitelprogramja jelent, mivel a kedvező kamatozás miatt közel minden hatodik cég (17%) érdeklődik az MNB Növekedési Hitelprogramjának második szakaszában elérhető kedvezményes forrás iránt. ”Az NHP második szakaszában még hangsúlyosabb az új, elsősorban beruházásra fordítandó hitelek szerepe: május végéig az új szerződések összege közel 175 milliárd forintot tett ki, aminek nagy részét, mintegy 132 milliárd forintot új beruházási hitelként helyeztek ki a bankok” – tájékoztatott Peter Roebben. 

A hazai makrogazdasági környezet változásával kapcsolatban kevésbé optimisták a cégek. A vállalati döntéshozók elmondása alapján az eredményességre leginkább a beszállítói árak, a közterhek, a jogszabályi környezet alakulása és a hazai kereslet változása van hatással, miközben a forint árfolyamváltozása nem érinti jelentősen a vállalatokat. 

K&H Csoport 

Az ország egyik vezető pénzintézeteként – országosan több mint 4000 munkatársával – a K&H célja, hogy ügyfelei igényeit minden időben magas szinten elégítse ki, és a lehető legteljesebb termékpalettát nyújtsa számukra. A K&H országszerte 219 lakossági fiókot működtet, és mintegy 1 millió lakossági, kkv és vállalati ügyfelének kínál pénzügyi szolgáltatásokat. A magyar gazdaság működését több mint 1700 milliárd forintnyi kihelyezett hitel és hiteljellegű állománnyal segíti háztartások, kisvállalkozások, vállalatok és önkormányzatok finanszírozásán keresztül. A cégcsoport teljes tevékenysége hozzávetőlegesen 4000 magyar beszállítónak és mintegy 700 banki és biztosítási ügynöknek biztosít megrendeléseket és folyamatos tevékenységet. A Bankcsoport az elmúlt 10 évben 156 milliárd forint adó megfizetésével járult hozzá a magyar állami költségvetés bevételeihez. 

A KBC az elmúlt 16 évben mintegy 300 milliárd forint értékben fektetett be magyar leányvállalataiba, ezáltal az országba. A KBC 2011-ben adta át két, egyenként 30-30 milliárd forint értékű beruházását, a K&H Csoport székházát Budapesten és egy számítógépes ikeradatközpontot Baracskán és Törökbálinton. 

Főbb adataink: 

K&H Bank
2014. március 31-én:
saját tőke (IFRS konszolidált, nem auditált): 222 milliárd forint
mérlegfőösszeg (IFRS konszolidált, nem auditált): 2 502 milliárd forint
adózás utáni eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 6,2 milliárd forint

K&H Biztosító
2014. március 31-én:
saját tőke (IFRS konszolidált, nem auditált): 11,5 milliárd forint
mérlegfőösszeg (IFRS konszolidált, nem auditált): 122,2 milliárd forint
biztosítástechnikai eredmény  (IFRS konszolidált, nem auditált): 1,0 milliárd forint
adózás utáni eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 0,8 milliárd forint

Kapcsolattartó

Kommunikációs igazgatóság

  • 328 9181
  • 328 9220
  • sajto@kh.hu
  • www.kh.hu