hosszú távon ígéretes befektetés lehet Spanyolország

„Jelentős átalakulás zajlik az egyes eurózóna államok versenyképességét illetően, aminek nyertese Spanyolország lehet. A mélyben történő változások eredményeként erőre kapó vállalati szektor miatt már most javulás tapasztalható a spanyol részvénypiacon, több éves időtávban gondolkodva pedig komoly hajtóerőt jelenthet ez a tőzsdének. A spanyol részvények ezért kifejezetten ígéretesek, igaz, a magas kockázatok miatt egyelőre csak óvatosan javasoljuk beépítésüket a portfólióba” – tanácsolja Horváth István, a K&H Alapkezelő befektetési igazgatója.

Amíg a gazdasági hírekben leginkább a GDP növekedést, illetve az előremutató Beszerzési Menedzser Indexeket lehet nyomon követni, addig a mélyben jelentős folyamatok zajlanak az eurózóna versenyképességét illetően, ami a részvénypiacok szempontjából meghatározó lehet a következő néhány évben. Míg a válságot megelőzően Németország visszafogta a munkabérek emelkedését, addig a perifériás országokban éppen a bérek növekedése volt jellemző, annak ellenére is, hogy a termelékenység ezzel párhuzamosan nem tudott javulni. Ez azt eredményezte, hogy miközben a németek az eurózóna egyik legstabilabb országaként erőteljes gazdasági növekedést valósítottak meg, a mediterrán országok folyamatosan kiszorultak a világméretű versenyből.  

A folyamat azonban az elmúlt években fokozatosan megfordult, az éllovasa pedig egyértelműen Spanyolország. A mediterrán állam a bérek emelkedésének visszafogása és a közszférában végrehajtott bércsökkentés mellett a munkaerőpiac rugalmasságának fokozásával, a tőkejövedelmekre jutó adók mérséklésével és a munkaadói hozzájárulás alacsonyan tartásával növelte vonzerejét a befektetők felé. Mindezek eredményeként Spanyolország versenyképessége látványosan javult 2008 óta. Ezzel szemben Németországban az egyes szakszervezetek által elvárt 5%-os bérnövekedés az alacsony inflációs környezetben számottevő reálbér emelkedést jelent, amivel fokozatosan feladják eddigi versenyelőnyüket. 

„A mélyben elindult változások eredményeként a spanyol részvénypiacon már most is tapasztalható kisebb mértékű pozitív elmozdulás. Ami igazán érdekes azonban, hogy pár éves időtávban gondolkodva a versenyképesség ilyen mértékű javulása a külföldi tőkebefektetések számára igen vonzó lehet, ez pedig komoly lökést adhat a vállalati szektornak, ezzel együtt a spanyol tőzsdének is. Így aki befektetési szempontból hosszabb, 3-5 éves időtávban tud gondolkodni, annak érdemes lehet spanyol részvényeket beépíteni portfóliójába” – javasolja Horváth István. „Igaz, egyelőre az óvatosság is indokolt, hiszen a jelenlegi folyamatoknak komoly kockázatai vannak. Egyrészt kérdéses, hogy a kiugróan magas munkanélküliség mellett a bérnövekedés visszafogását a lakosság meddig hajlandó tolerálni, másrészt a versenyképesség javítása érdekében tett adókönnyítésekkel hogyan finanszírozható az államadósság. Mindezek mellett a spanyol bankrendszerben meglévő feszültségeket is kezelni kell” – tette hozzá a befektetési szakember. „Egyelőre úgy tűnik, a spanyoloknak áll a zászló, hiszen az unió is támogatja a hosszabb távú, ugyanakkor mélyebb szinten történő változásokat, így a fent említett ígéretes folytatás miatt mi máris megnöveltük a spanyol részvények arányát az uniós részvényalapunkban” – emelte ki Horváth István.

K&H Csoport
Az ország egyik vezető pénzintézeteként – országosan közel 4000 munkatársával – a K&H célja, hogy ügyfelei igényeit minden időben magas szinten elégítse ki, és a lehető legteljesebb termékpalettát nyújtsa számukra. A K&H országszerte 228 lakossági fiókkal pénzügyi szolgáltatásokat kínál mintegy 1 millió lakossági, kkv és vállalati ügyfelének. A magyar gazdaság működését közel 1800 milliárd forintnyi kihelyezett hitel és hiteljellegű (hitelkeret és garancia) állománnyal segíti, a vállalkozások, a vállalatok, az önkormányzatok és a háztartások finanszírozásán keresztül. A cégcsoport teljes tevékenysége során több mint 4000 magyar beszállító cégnek, mintegy 700 banki és biztosítási ügynöknek biztosít megrendeléseket és folyamatos tevékenységet. A Bankcsoport az elmúlt 10 évben 144 milliárd forint adó megfizetésével járult hozzá a magyar állami költségvetés bevételeihez. 

A KBC az elmúlt 15 évben mintegy 300 milliárd forint értékben fektetett be magyar leányvállalataiba, ezáltal az országba. A KBC 2011-ben adta át két, egyenként 30-30 milliárd forint értékű beruházását, a K&H Csoport székházát Budapesten és egy számítógépes ikeradatközpontot Baracskán és Törökbálinton. 

K&H Alapkezelő
A K&H Alapkezelő 1997 óta a hazai befektetési piac egyik vezető szereplője, a tőke- és hozamvédett alapok piacának első számú képviselője. A K&H Alapkezelő az innovatív termékfejlesztés mellett az ügyfelek tájékozottságának, tudásának növelésére is jelentős hangsúlyt fektet.


főbb adataink:

K&H Bank 
2013. március 31-én: 
saját tőke (IFRS konszolidált, nem auditált): 219 milliárd forint 
mérlegfőösszeg (IFRS konszolidált, nem auditált): 2550 milliárd forint 
adózás utáni eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 3,2 milliárd forint 

K&H Alapkezelő
2013. március 31-én:
teljes kezelt vagyon:  829 milliárd forint
intézményi ügyfelek kezelt vagyona:  128 milliárd forint
K&H alapokban kezelt vagyon: 699 milliárd forint


K&H Biztosító 
2013. március 31-én: 
saját tőke (IFRS konszolidált, nem auditált): 9,3 milliárd forint 
mérlegfőösszeg (IFRS konszolidált, nem auditált): 111,5 milliárd forint 
biztosítástechnikai eredmény  (IFRS konszolidált, nem auditált): 0,9 milliárd forint 
adózás utáni eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 0,8 milliárd forint

Kapcsolattartó

Csordás Emőke

Well PR Ügynökség
  • 30-221-3611, 350 7390
  • 350 7393
  • e.csordas@well.hu, sajto@kh.hu
  • www.kh.hu