egységes rendszer a tejágazat számára

A szakma vezető cégeit tömörítő Agrár Klub egységesen elfogadott és alkalmazott tejönköltség-számítási módszer kidolgozását tűzte ki célul. Ezzel a szektor szereplői mérhetővé és összehasonlíthatóvá válnak, a szektorátlagok megismerése pedig elősegíti azt is, hogy a vállalatok egymástól tanuljanak, illetve meghatározzák saját ágazati helyzetüket. Az egyértelműbb piaci pozíció egyben a finanszírozhatóságot is megkönnyíti.

A tejkvóta áprilisi megszüntetése komoly kihívásokat, ugyanakkor lehetőségeket is jelent a magyar tejágazat számára. A szektor fejlődése érdekében a K&H Csoport és szakmai partnere, az Agrár Európa Kft. az Agrár Klub legutóbbi rendezvényén arra ösztönözte a szakma meghatározó cégeit, hogy egy közös, mindenki által elfogadható és alkalmazható struktúrát alakítsanak ki az önköltségszámítási módszerre. 

„Az ágazat részéről nem először merül fel az igény egy közösen elfogadott és alkalmazott tejönköltség-számítási szerkezet kialakítására. Az agrárium fő finanszírozójaként banki oldalról mi magunk is régóta azt tapasztaljuk, hogy nehéz összehasonlítani, illetve értékelni az ágazat cégeit. Sőt, gyakran a cégek sem tudják elhelyezni magukat az ágazaton belül. Úgy gondoltuk ezért, hogy egy egységes struktúra nagyban javítaná a szektor cégeinek mérhetőségét, értékelhetőségét, ezzel pedig az egész ágazat átláthatóbb lenne” - tájékoztatott Tresó István, a K&H Agrárfejlesztési főosztály vezetője.

A probléma abból adódik, hogy azoknak a gazdálkodónak is meg kell állapítaniuk a saját termelésű készleteik önköltségét, akik nem kötelezettek önköltségszámítási szabályzat készítésére. Emiatt cégenként eltérő, mi számítandó bele az önköltségbe. Így például míg egyes cégek a fajlagos önköltség számításánál csupán az értékesített tej mennyiségét veszik alapul, addig mások a született borjú élősúlyát is beleszámolják. Mivel a számviteli törvény ezt nem szabályozza, így egyénileg választható, kinek melyik megoldás szimpatikusabb. Könnyen belátható azonban, hogy az eltérő számítási módszer miatt a kapott eredmények nem összehasonlíthatóak. 

„Szándékunk szerint az egységes rendszer alkalmazásával az eredményeket szektor szinten összesítjük, majd nevesítés nélkül az átlagokat közzétesszük. Így az ágazat minden szereplőjének lehetősége nyílik arra, hogy saját mutatóinak ismeretében összehasonlítsa magát a piac többi szereplőjével” - mondta el a szakember.  

 

K&H Csoport

Az ország egyik vezető pénzintézeteként – országosan több mint 4100 munkatársával – a K&H célja, hogy ügyfelei igényeit minden időben magas szinten elégítse ki, és a lehető legteljesebb termékpalettát nyújtsa számukra. A K&H országszerte 210 lakossági fiókot működtet, és mintegy 1 millió lakossági, kkv és vállalati ügyfelének kínál pénzügyi szolgáltatásokat. A magyar gazdaság működését több mint 1600 milliárd forintnyi kihelyezett hitel és hiteljellegű állománnyal segíti háztartások, kisvállalkozások, vállalatok és önkormányzatok finanszírozásán keresztül. A K&H a Magyar Állam által kibocsátott állampapírok 935 milliárd forintos állományával rendelkezett 2015. június 30-án. A cégcsoport teljes tevékenysége hozzávetőlegesen 4000 magyar beszállítónak és mintegy 700 banki és biztosítási ügynöknek biztosít megrendeléseket és folyamatos tevékenységet. A Bankcsoport az elmúlt 10 évben 165 milliárd forint adó megfizetésével járult hozzá a magyar állami költségvetés bevételeihez. 

A KBC az elmúlt években mintegy 300 milliárd forint értékben fektetett be magyar leányvállalataiba, ezáltal az országba. A KBC 2011-ben adta át két, egyenként 30-30 milliárd forint értékű beruházását, a K&H Csoport székházát Budapesten és egy számítógépes ikeradatközpontot Baracskán és Törökbálinton. 

 

Főbb adataink: 

K&H Bank
2015. június 30-án:
saját tőke (IFRS konszolidált, nem auditált):185 milliárd forint
mérlegfőösszeg (IFRS konszolidált, nem auditált): 2 509 milliárd forint
adózás utáni eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 15,9 milliárd forint

K&H Biztosító
2015. június 30-án:
saját tőke (IFRS konszolidált, nem auditált): 11,1 milliárd forint
mérlegfőösszeg (IFRS konszolidált, nem auditált): 140,3 milliárd forint
biztosítástechnikai eredmény  (IFRS konszolidált, nem auditált): 1,9 milliárd forint
adózás utáni eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 1,2 milliárd forint

Kapcsolattartó

Kommunikációs igazgatóság

  • 328 9181
  • 328 9220
  • sajto@kh.hu
  • www.kh.hu