Csökkenő pályán a vállalkozások bizalma

„A fogyasztói bizalom csökkenésével párhuzamosan a hazai vállalkozások várakozásai is romlottak. Az országosan 700 vállalkozás vezetőjének megkérdezésén alapuló K&H kkv bizalmi index harmadik negyedéves értéke jelenleg -26 ponton áll, ami gyakorlatilag a két éve ilyenkor tapasztalt várakozásoknak felel meg. A bizalmi index csökkenése mögött leginkább az áll, hogy a vállalkozások a következő egy évben a közterhek, valamint a vállalati hitelek növekedésével számolnak, de szinte az összes részindex kisebb-nagyobb mértékű csökkenést mutat”– mondta el Németh László, a K&H kkv marketing főosztály vezetője.

A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások vezetőinek megkérdezésén alapuló K&H kkv bizalmi index 2010 második negyedévétől kezdődő csökkenő trendje bár az idei második negyedévben megtorpant, ez azonban csak átmenetinek bizonyult, hiszen a harmadik negyedévben ismét komoly, 14 pontos esést követően -26 pontot ért el, így megduplázta az előző negyedév eredményét a negatív tartományban. Az elmúlt hetek, hónapok intézkedései és az ennek nyomán kialakult bizonytalan gazdasági környezet negatívan hatott a vállalkozások jövőbeli várakozásaira, mivel a bizalmi indexet meghatározó 10 részindex közül éppen azok csökkentek legnagyobb mértékben, amelyek leginkább érzékenyek a gazdaságpolitika változásaira. Emellett a nemzetközi kilátások romlása is negatívan hat a vállalkozások hangulatára, és a forint árfolyam várakozások további csökkenést valószínűsítenek.

A legutóbbi megkérdezés alkalmával a vállalkozások gazdasági helyzetét befolyásoló tényezők közül két indexelem csökkent legnagyobb mértékben: a közterhek és a vállalati hitelkamatok. „Jelenleg a vállalkozások legnagyobb arányban a közterhek növekedését valószínűsítik: mintegy 53%-uk vélekedik úgy, hogy a következő egy évben nőni fognak a közterhek, miközben 29% számít stagnálásra, és csupán 8%-uk véli úgy, hogy csökkeni fognak ez irányú terheik. Legnagyobb arányban a kereskedelemben (58%), valamint a középvállalati szektorban (66%) számítanak növekvő közterhekre. Az eredmény azért is fontos, mert a vevői kapcsolatok és a pénzügyi várakozások mellett a közterhek alakulása befolyásolja legnagyobb mértékben a vállalkozások gazdasági helyzetét” – magyarázta az eredményeket Németh László.

A közterhekre vonatkozó várakozások mellett a vállalati hitelkamatok alakulásával kapcsolatos vélemények romlottak leginkább, jelenleg az erre vonatkozó részindex értéke a legalacsonyabb: -59 pont, ami 20 pontos csökkenés az előző negyedévhez képest. „E mögött az áll, hogy a kkv-k 42%-a véli úgy, hogy a következő egy évben növekedni fognak a vállalati hitelkamatok – feltehetően a jegybanki alapkamat esetleges növelése miatt. Közel minden harmadik vállalkozás a jelenlegi hitelkamat-szint fennmaradását valószínűsíti, és csupán 8%-uk számít a jelenlegi piaci kamatszint csökkenésére” – részletezte az eredményeket a szakember.

A fent említett tényezők mellett a vevői és szállítói kapcsolatok, a gazdaságpolitika megítélése és a versenyhelyzet alakulására vonatkozó várakozások is romlottak kisebb mértékben. 2011 harmadik negyedévében csupán két részindex növekedett minimálisan: a banki szolgáltatások és az európai uniós pályázati lehetőségekhez hozzájutás megítélése.

 K&H kkv bizalmi index kutatás

A K&H és a GfK 2004 óta készíti el a K&H kkv bizalmi index kutatást. A mikro-, kis- és középvállalkozások körében végzett, országosan reprezentatív felmérés célja a magyarországi székhelyű, 2 milliárd forint* éves árbevétel alatti társaságok következő egy évre vonatkozó várakozásainak megismerése. A vállalkozások gazdasági helyzetét leginkább befolyásoló tényezők alapján 10 részindexből számítják a teljes kkv bizalmi index értékét. Az adatvétel negyedévente, 700 vállalkozás vezetőjének megkérdezésével történik. A legutóbbi adatfelvétel 2011. szeptember 1-13. között történt.

* 2010 első negyedévét megelőzően 700 millió forint

K&H Csoport

A K&H Csoport Magyarország egyik vezető pénzügyi szolgáltatója. Az ügyfelek pénzügyi igényeire banki és biztosítási megoldásokat egyaránt kínál, amelyek közül az ügyfelek okosan dönthetnek és kiválaszthatják a számukra legmegfelelőbbet. A K&H Csoport termékpalettája kiterjed a hagyományos lakossági és vállalati banki termékeken kívül (számlavezetés, befektetések, megtakarítások, hitelek, bankgaranciák, bankkártya szolgáltatások, letétkezelés, treasury, projektfinanszírozás, stb.) a prémium banki szolgáltatásra, a befektetési alapkezelésre, a lízingre, az életbiztosításra, a vagyon- és felelősségbiztosításra, az egészség- és nyugdíjpénztári szolgáltatásokra, valamint az értékpapír kereskedelemre is. A K&H Csoport országszerte 235 lakossági fiókkal, valamint közel 440 biztosítást értékesítő szerződéses partnerén keresztül több száz pénzügyi szolgáltatást kínál ügyfeleinek.

A KBC Európa egyik vezető pénzügyi csoportja. Többcsatornás bankbiztosítási csoport, melynek tevékenysége Európára koncentrálódik. A Csoport jelentős, több esetben vezető pozíciót foglal el elsődleges hazai piacain, Belgiumban és Közép-Kelet Európában (Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon és Bulgáriában), ahol elsősorban lakossági ügyfeleket, kis- és közepes méretű vállalatokat és közepes tőzsdei kapitalizációjú helyi vállalatokat szolgál ki.

A KBC Belgium egyik legjelentősebb vállalata, és a brüsszeli Euronext tőzsdén is jegyzik.

főbb adataink:

K&H Bank
2011. június 30-án:
saját tőke (IFRS konszolidált, nem auditált): 214 milliárd forint
mérlegfőösszeg (IFRS konszolidált, nem auditált): 2922 milliárd forint
adózás előtti eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 17,7 milliárd forint
adózás utáni eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 12,5 milliárd forint

K&H Biztosító
2011. június 30-án:
saját tőke (IFRS konszolidált, nem auditált): 9,0 milliárd forint
mérlegfőösszeg (IFRS konszolidált, nem auditált): 105,5 milliárd forint
biztosítástechnikai eredmény  (IFRS konszolidált, nem auditált): 2,0 milliárd forint
adózás előtti eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 2,1 milliárd forint

adózás utáni eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 1,6 milliárd forint

Kapcsolattartó

Csordás Emőke

Well PR Ügynökség
  • 350 7390/118, 30/221-3611
  • 350 7393
  • e.csordas@well.hu
  • www.kh.hu