csökkenő jövedelmezőségre számít a K&H Biztosító piaci előrejelzés 2012-re

A korábbi várakozásoknak megfelelően 2011 is nehéz év volt a biztosítók számára és a jövő évre sem sokkal derűsebbek a kilátások a K&H Biztosító vezetőinek piaci előrejelzése szerint. A díjbevételek további jelentős csökkenése várható a gépjármű-biztosítások esetében, míg a vagyonbiztosítások csak az inflációt el nem érő mértékben növekednek. Nem-élet oldalon az online értékesítési megoldások további térnyerésére lehet számítani. Az életbiztosításoknál szinte a 2008-as helyzet látszik megismétlődni, legalábbis az egyszeri díjas termékek tekintetében. A lakosság jövedelmi helyzete várhatóan nem javul, bár a végtörlesztést választók csoportjában nőhet az öngondoskodási hajlandóság. Az árverseny miatt további költségracionalizálásra lehet számítani a szektorban a K&H Biztosító két szakértője, Kaszab Attila és Kuruc Péter előrejelzése szerint.

2011 értékelése
„2011-ben nehéz körülményekre számítottunk, valamint a piac csökkenésére, és valóban ez történt. Szerencsére a természet békésebb arcát mutatta a tavasz és a nyár folyamán, így az elemi károkra kifizetett kártérítés meg sem közelítette a 2010-es szintet. Komoly erőfeszítéseket igényelt viszont a folyamatosan változó jogszabályi keretrendszer, melyhez rendkívül rövid határidők párosultak. A zsugorodó bevételek miatt állandó nyomás nehezedik a piaci szereplőkre, hogy javítsák költséghatékonyságukat. De ez a nyomás egyúttal lehetőségeket is kínál, hiszen új szintre emelheti a vállalatok működését. Az operációs folyamatok ésszerűsítésével, automatizálással, a kockázatok megfelelő szelektálásával és árazásával a kihívásokkal teli környezetben is van esély a sikerre. A K&H Biztosító a nehézségek ellenére növelni tudta bevételeit és működési eredményét, amit szigorú költséggazdálkodással és a lehetőségek kiaknázásával sikerült elérni” – mondta el Kaszab Attila, a K&H Biztosító nem-életbiztosítási üzletágának vezetője.

Előrejelzés 2012-re
2012-ben sem várható pozitív változás az ország és a lakosság nehéz pénzügyi helyzete miatt. Az árverseny következtében továbbra is csökkenő piacra és a szektor romló jövedelmezőségére számítanak a K&H Biztosító vezetői. A kedvezőtlen gazdasági környezet miatt továbbra is fókuszban marad a költséghatékonyság és az operációs folyamatok tökéletesítése. A jelenlegi árszinten létfontosságú a megfelelő kockázatértékelés a biztosítók számára. 2012-ben az online értékesítés pozíciója várhatóan tovább erősödik az értékesítési csatornák között és a biztosítók saját oldalainak forgalma is jelentősen növekedhet.

Nem-életbiztosítás
Az eddigi kampányadatok alapján a díjbevételek további erőteljes zsugorodása látható a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás esetében. Az alkalmazott keresztértékesítési kedvezmények miatt hasonló csökkenés várható a Casco esetében is, de a lakásbiztosításoknál is egyre erőteljesebb díjverseny kezd kibontakozni. Mivel a lakosság jövedelmi helyzete előreláthatóan nem javul a közeljövőben, így a lakásépítés, lakásvásárlás, gépjármű értékesítés továbbra is alacsony szinten marad.

„A biztosítók folytatják a már korábban elkezdett költséghatékonyságot javító lépéseiket és az elektronikus csatornák minél aktívabb használatát. A költségcsökkentési lehetőségek azonban nem állnak arányban a díjak csökkenésével, így összességében a szektor profitabilitása várhatóan tovább romlik. 2011 és 2010 is kihívásokkal teli év volt a szektor számára. Mint korábbi előrejelzésünkben is megállapítottuk, a piac valóban egyértelmű zsugorodásba ment át a korábbi stagnálás, kismértékű csökkenés után, s különösen a nem-élet területen erőteljessé vált az árverseny. 2011-ben megmaradt a különadó, ami önmagában jelentősen rontja a jövedelmezőséget. A piacon egyedül a balesetbiztosítások esetében látható erőteljes növekedés, de még nem egyértelmű, hogy ez a teljesítmény csak egy egyszeri kiugrás, vagy trendszerű növekedés” – tette hozzá Kaszab Attila.

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
Az idén novemberi kampányban kb. 800.000 ügyfél kötött új szerződést, jelentős részük saját biztosítójához szerződött vissza. A díjak az eddigi tapasztalatok alapján 15-20%-kal is csökkenhettek, s ez alapján piaci szinten 2012-ben akár egy 10%-os piaci zsugorodás is bekövetkezhet.
Mivel a kárstatisztikákban további számottevő csökkenés már nemigen várható, így a kialakuló díjszinten veszteség jelentkezik, és emiatt az árak emelkedése elkerülhetetlen lesz a továbbiakban.

Életbiztosítás
Az életbiztosítási piacot továbbra is a megtakarítási termékek dominálják. Ezért fontos, hogy a szegmens vizsgálatakor ne csak az új értékesítések és a díjbevétel alakulását vizsgáljuk, hanem az életbiztosítások díjtartalékának, a szektor által kezelt vagyonnak az alakulását is. Hiszen a szegmens által kezelt több mint 1 600 milliárd forint fontos része a teljes megtakarítási piacnak.

„A szektor által kezelt vagyon 2011. évi alakulása kísértetiesen emlékeztet 2008-ra. Ebben a csökkenésben szerepet játszik a tőkepiacok gyenge teljesítménye, valamint az, hogy az egyszeri díjas biztosítások értékesítése a 2008 végi, 2009 eleji szintre esett vissza. A visszavásárlások volumenét 2011 utolsó és 2012 első negyedévében bizonyosan növelte, növelni fogja a végtörlesztés, amely tovább csökkenti az ügyfelek megtakarítását. – mondta el Kuruc Péter, a K&H Biztosító életbiztosítási üzletágának vezetője. – A végtörlesztéseknek azonban egy kedvező hozadéka is felmerülhet: a végtörlesztést követően nőhet az öngondoskodás, az eddigi havi törlesztő részlet egy része ugyanis a rendszeres megtakarítás alapját képezheti.

Ezek az új szerződések szinten tarthatják a rendszeres új szerzések volumenét. A rendszeres új szerzések szegmensében a szektornak 2011-ben sikerült előrelépnie. Összességében a 2011. évi új szerzések következő évre áthúzódó hatása miatt a rendszeres díjas életbiztosítások díjbevétele 2012-ben néhány százalékkal meghaladhatja a 2011. évit. Az egyszeri díjas díjbevétel esetében legfeljebb stagnálás várható. Várakozásom szerint 2012-ben a visszavásárlások és a lejáratok volumene meghaladja majd a szektor díjbevételét, így a kezelt vagyon szinten maradásához a kedvező tőkepiaci folyamatok is szükségesek. A gazdasági válság rámutatott arra, mennyire fontos, hogy a lakosság, a családok megtakarítással, tartalékkal rendelkezzenek. Ezért fontos lenne, hogy létrejöjjön egy olyan szektor-semleges, egységes állami támogatási rendszer, amely ösztönzi a közép- és hosszú távú lakossági megtakarításokat.”

„Az életbiztosítási szektornak - a jogszabályok jelenlegi állása szerint - 2012 decemberéig meg kell szüntetnie a férfiak és nők közötti biztosítási díjban történő megkülönböztetést (gender direktíva). Az új díjszabások a kockázati termékek esetében a nőkre vonatkozóan várhatóan díjemelést eredményeznek. Másképp fogalmazva: több mint valószínű, hogy a hölgyek soha többet nem köthetnek olyan kedvező díjon kockázati életbiztosítást, mint 2012-ben” – tette hozzá Kuruc Péter.

Mind az élet, mind a nem élet szegmens jövedelmezőségére negatív hatást gyakorol az általános forgalmi adó emelkedése, hiszen ez közvetlenül csökkenti a profitot. A postai költségek jelentős emelkedése pedig előtérbe helyezi az elektronikus megoldásokat, hiszen a szektorban a vonatkozó jogszabályok szigorú írásbeliséget írnak elő. A várhatóan nehéz makrogazdasági környezet 2012-ben is minden területre kiterjedő, további szigorú költséggazdálkodást követel meg a szektor szereplőitől.

K&H Csoport

A K&H Csoport Magyarország egyik vezető pénzügyi szolgáltatója. Az ügyfelek pénzügyi igényeire banki és biztosítási megoldásokat egyaránt kínál, amelyek közül az ügyfelek okosan dönthetnek és kiválaszthatják a számukra legmegfelelőbbet. A K&H Csoport termékpalettája kiterjed a hagyományos lakossági és vállalati banki termékeken kívül (számlavezetés, befektetések, megtakarítások, hitelek, bankgaranciák, bankkártya szolgáltatások, letétkezelés, treasury, projektfinanszírozás, stb.) a prémium banki szolgáltatásra, a befektetési alapkezelésre, a lízingre, az életbiztosításra, a vagyon- és felelősségbiztosításra, az egészség- és nyugdíjpénztári szolgáltatásokra, valamint az értékpapír kereskedelemre is. A K&H Csoport országszerte 235 lakossági fiókkal, valamint közel 420 biztosítást értékesítő szerződéses partnerén keresztül többszáz pénzügyi szolgáltatást kínál ügyfeleinek.

A KBC Európa egyik vezető pénzügyi csoportja. Többcsatornás bankbiztosítási csoport, melynek tevékenysége Európára koncentrálódik. A Csoport jelentős, több esetben vezető pozíciót foglal el elsődleges hazai piacain, Belgiumban és Közép-Kelet Európában (Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon és Bulgáriában), ahol elsősorban lakossági ügyfeleket, kis- és közepes méretű vállalatokat és közepes tőzsdei kapitalizációjú helyi vállalatokat szolgál ki.
A KBC Belgium egyik legjelentősebb vállalata, és a brüsszeli Euronext tőzsdén is jegyzik.

főbb adataink:

K&H Bank
2011. szeptember 30-án:
saját tőke (IFRS konszolidált, nem auditált): 203 milliárd forint
mérlegfőösszeg (IFRS konszolidált, nem auditált): 2977 milliárd forint
adózás utáni eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 0,1 milliárd forint

K&H Biztosító
2011. szeptember 30-án:
saját tőke (IFRS konszolidált, nem auditált): 8,3 milliárd forint
mérlegfőösszeg (IFRS konszolidált, nem auditált): 105,4 milliárd forint
biztosítástechnikai eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 1,7 milliárd forint
adózás utáni eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 1,4 milliárd forint

Kapcsolattartó

Kommunikációs igazgatóság

  • 328 9181
  • 328 9220
  • sajto@kh.hu
  • www.kh.hu