akik a tornateremben töltik életüket

Magyarországon a 18 éven aluli korosztály szegénységi mutatói a legrosszabbak. A leghátrányosabb helyzetű kistérségekben élő gyermekek második otthonát sokszor az iskola, játszóterüket pedig a tornaterem jelenti. Hazánkban az 1,4 millió gyermekből nagyjából 600 000 kiskorú van kitéve a szegénység veszélyének – ők az iskolában nem csupán oktatást, hanem élményeket, pozitív megerősítést is kapnak és ezzel esélyt a kiemelkedésre.

„Reggel 7-kor már 10-15 diák is itt van, hogy pingpongozással, mozgással kezdje a napot, és napközi után is sokan itt maradnak még. Nyitott tornaterem programunk keretében a tornaterem, összes felszerelésével együtt nyitva áll a diákok számára reggel, az órák előtt, és délután 19 óráig. Jól érzik magukat a tornateremben. Itt elfelejtik az otthoni feszültségeket, a nélkülözést” – mondja Pingor Zsolt, a tiszakarádi Sánta Erzsébet Általános Iskola igazgatója. „A testmozgás iránti rajongásukat igyekszünk mi is kihasználni – ha a napköziben a diák megcsinálta a házi feladatot és a tanár leellenőrizte, akkor mehet focizni, kosarazni, pingpongozni. Így két legyet üthetünk egy csapásra. Ráadásul értelmes alternatívát biztosítunk szabadidejük eltöltésére.”

A hátrányos helyzetű gyerekeket rengeteg negatív hatás éri környezetük részéről, sok a kudarc, a rossz élmény, amely iskolai lemorzsolódáshoz, később elhelyezkedési és társadalmi beilleszkedési problémákhoz vezethet. Annak érdekében, hogy ne a negatív élmények határozzák meg személyiségük fejlődését, fontos, hogy olyan tevékenységet találjanak, ahol sikeresek, amely örömmel tölti el őket. Ennek egyik eszköze lehet a sport, amelyben a gyerek sokkal inkább megismerheti magát, saját testét, határait és pozitív érzésekkel töltekezhet fel. 

Ezt kívánta a K&H Csoport elősegíteni, amikor K&H a hátrányos helyzetűekért sporteszköz-pályázatával 3 hátrányos helyzetű kistérség 5 óvodáját és általános iskoláját részesítette összesen 2 millió forint támogatásban, hogy a sporteszközök révén hozzájáruljon a gyerekek fejlődéséhez, sikereihez és teljes életéhez.

A sport – a közös időtöltésen, élményeken túl – hozzájárul a gyerekek egészségének megőrzéséhez, mozgáskultúrájuk és értelmi képességeik fejlesztéséhez, a helyes higiéniai szokások elsajátításához, kommunikációs készségük javításához, személyiségük alakulásához. A közös mozgás egyik nagy előnye, hogy nincs különbözőség, a siker érdekében háttérbe szorul a kirekesztő magatartás és igazi csapatmunka alakul ki, megfelelő szerepekkel, párbeszéddel. Így a gyerekek megtanulják kezelni az alá- és fölérendeltségi viszonyt, a megmérettetést, a stresszt, formálódnak erkölcsi tulajdonságaik, amely nemcsak iskolai viselkedésük kapcsán, de akár későbbi munkahelyükön is hasznos lehet.  

„A siker az egyik legnagyobb motiváló erő, amely a gyermek életének minden területére hatással van. Mi nem csupán sportszereket kívánunk adni ezeknek a fiataloknak, de azt az élményt is, hogy az erőfeszítés, a kitartás, a teljesítménybe vetett hit meghozza a sikert” – mondja Horváth Magyary Nóra, a K&H kommunikációs ügyvezető igazgatója

„Az új sporteszközök új érdeklődőket tudnak bevonni a mozgás adta élményekbe. Ahogy minden ember számára, úgy a gyermeknek is fontos, hogy megtalálja azt a területét életének, ahol sikeres lehet, ahol - ha csak kicsivel is - felülemelkedhet társain. Sok diákunk nem találja ezt meg a tanulásban, ilyenkor külön öröm, ha a sport lesz számára az a terület, amiben kitűnhet. Ha kap lehetőséget, és tud is élni ezzel, akkor kinyílhat előtte a világ, s a sportban elért sikerek a tanulási kedvre is visszahathatnak” – mondta el Antal Zsuzsa, a sellyei Kiss Géza Általános Iskola igazgatóhelyettese.

A KSH 2014-es adatai szerint a lakosság 23,9%-át érinti a súlyos anyagi nélkülözés, a 18 éven aluli korosztály pedig különösen ki vannak téve a szegénység kockázatának. Több mint 350 000 gyerek relatív jövedelmi szegénynek tekinthető, azaz a szegénységi küszöbnél kevesebb jövedelemmel rendelkező háztartásban él. Az 1,4 millió magyar gyermek 32,4 százaléka nem jut hozzá alapvető javakhoz (televízió, mosógép, fűtés, hús, stb.), 14,7 százalékuk pedig munkaszegény háztartásban él, ami szerint a háztartás munkaképes korú tagjai az előző évben mindössze munkaidejük maximum egyötödét töltötték munkával. Összegezve a 18 éven aluli korosztály a szegénységi mutatók tekintetében sokkal rosszabb helyzetben van, mint az idősebbek.

K&H Csoport

Az ország egyik vezető pénzintézeteként – országosan több mint 4000 munkatársával – a K&H célja, hogy ügyfelei igényeit minden időben magas szinten elégítse ki, és a lehető legteljesebb termékpalettát nyújtsa számukra. A K&H országszerte 210 lakossági fiókot működtet, és mintegy 1 millió lakossági, kkv és vállalati ügyfelének kínál pénzügyi szolgáltatásokat. A magyar gazdaság működését több mint 1600 milliárd forintnyi kihelyezett hitel és hiteljellegű állománnyal segíti háztartások, kisvállalkozások, vállalatok és önkormányzatok finanszírozásán keresztül. A cégcsoport teljes tevékenysége hozzávetőlegesen 4000 magyar beszállítónak és mintegy 700 banki és biztosítási ügynöknek biztosít megrendeléseket és folyamatos tevékenységet. A Bankcsoport az elmúlt 10 évben 156 milliárd forint adó megfizetésével járult hozzá a magyar állami költségvetés bevételeihez. 

A KBC az elmúlt 16 évben mintegy 300 milliárd forint értékben fektetett be magyar leányvállalataiba, ezáltal az országba. A KBC 2011-ben adta át két, egyenként 30-30 milliárd forint értékű beruházását, a K&H Csoport székházát Budapesten és egy számítógépes ikeradatközpontot Baracskán és Törökbálinton. 

Főbb adataink: 

K&H Bank
2014. december 31-én:
saját tőke (IFRS konszolidált, nem auditált): 179 milliárd forint
mérlegfőösszeg (IFRS konszolidált, nem auditált): 2 442 milliárd forint
nettó eredmény (egyszeri tételek nélkül): 28,2 milliárd forint
adózás utáni eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): -29,1 milliárd forint

K&H Biztosító
2014. december 31-én:
saját tőke (IFRS konszolidált, nem auditált): 12,8 milliárd forint
mérlegfőösszeg (IFRS konszolidált, nem auditált): 128 milliárd forint
biztosítástechnikai eredmény  (IFRS konszolidált, nem auditált): 3,5 milliárd forint
adózás utáni eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 2,5 milliárd forint

Kapcsolattartó

Pete Renáta

Well PR Ügynökség
  • +36 (1) 350 7390 /130
  • r.pete@well.hu