a pénz fontosabb, mint a szorgalom

véli az egyetemisták többsége

A K&H pályakezdők jóléti index mérése során megkérdezett egyetemisták, főiskolások kicsivel több, mint harmada hisz abban, hogy a képességek és a szorgalom elég ahhoz, hogy valaki továbbtanulhasson. Sokan tartják meghatározónak az anyagi és a családi hátteret a továbbtanulásban valamint az életben való boldogulásban.

Az államilag támogatott tanulmányait a napokban megkezdő közel 59000 egyetemistáról, főiskolásról még nem tudjuk, mennyire lesznek elégedettek azzal az intézménnyel, szakkal, ahova felvették őket. Akik már valamelyik felsőoktatási intézményben tanulnak, azoknak többsége, 57 százaléka mondja, hogy azt tanulja, ami érdekli, és szívesen is teszi ezt.

A K&H pályakezdők jóléti index mérése során megkérdezett diákok 85 százaléka úgy érzi, hogy az elmúlt egy évben nehezebbé vált a továbbtanulás. A megfelelő képességet és szorgalmat csak a megkérdezett diákok 35 százaléka gondolja elegendőnek a felsőoktatásba való bejutáshoz, 44 százalékuk pedig egyenesen úgy véli, hogy az anyagi körülmények határozzák meg a továbbtanulási lehetőségeket. Sokan, a diákok 44 százaléka vallja azt is, hogy elsősorban a családi háttértől függ, ki mire visz az életben.

Külföldi tanulás az egyetemisták 21 százalékának terveiben szerepel. Annak ellenére, hogy a magyarországi oktatási rendszert csak negyedük sorolja a magas színvonalúak közé Európában. A diákok több mint fele tervezi, hogy egy időre más országban fog munkát vállalni, míg a 19-29 év közötti aktív dolgozóknak csak 35 százaléka menne külföldre dolgozni.

A felmérés adataiból arra lehet következtetni, hogy a most felvettek többsége sem csak tanulással tölti majd a következő éveket. Már egyetemista, főiskolás társaik 81 százaléka vállal legalább alkalmanként munkát. De úgy tűnik, ez még nem megy mindenkinél a szórakozás rovására, mert 44 százalékuk mondta azt, hogy elegendő időt tud szánni szabadidős tevékenységekre. A tanulmányaik költségeit a diákok 19 százaléka fedezi diákhitelből.

a K&H pályakezdők jóléti indexe méréséről
A K&H pályakezdők jóléti indexe megállapításához negyedévente 500, 19 és 29 év közötti fiatalt kérdeznek meg interneten kiküldött kérdőív segítségével, melyet a válaszadók önállóan töltenek ki. A megkérdezés a városi népességre terjed ki, és reprezentatív a nem, a korcsoportok, befejezett iskolai végzettség és a régiók illetve településtípus tekintetében. A válaszadók az élet számukra legfontosabb területeit értékelik aszerint, mennyire elégedettek és mit várnak a jövőtől. A felmérés eredményeiből a K&H negyedévente teszi közzé a pályakezdők jóléti indexét.

K&H Csoport
Az ország egyik vezető pénzintézeteként – országosan közel 4000 munkatársával – a K&H célja, hogy ügyfelei igényeit minden időben magas szinten elégítse ki, és a lehető legteljesebb termékpalettát nyújtsa számukra. A K&H országszerte 220 lakossági fiókkal pénzügyi szolgáltatásokat kínál mintegy 1 millió lakossági, kkv és vállalati ügyfelének. A magyar gazdaság működését közel 1700 milliárd forintnyi kihelyezett hitel és hiteljellegű (hitelkeret és garancia) állománnyal segíti, a vállalkozások, a vállalatok, az önkormányzatok és a háztartások finanszírozásán keresztül. A cégcsoport teljes tevékenysége során több mint 4000 magyar beszállító cégnek, mintegy 700 banki és biztosítási ügynöknek biztosít megrendeléseket és folyamatos tevékenységet. A Bankcsoport az elmúlt 10 évben 144 milliárd forint adó megfizetésével járult hozzá a magyar állami költségvetés bevételeihez.

A KBC az elmúlt 15 évben mintegy 300 milliárd forint értékben fektetett be magyar leányvállalataiba, ezáltal az országba. A KBC 2011-ben adta át két, egyenként 30-30 milliárd forint értékű beruházását, a K&H Csoport székházát Budapesten és egy számítógépes ikeradatközpontot Baracskán és Törökbálinton.

főbb adataink:

K&H Bank
2013. június 30-án:
saját tőke (IFRS konszolidált, nem auditált): 224 milliárd forint
mérlegfőösszeg (IFRS konszolidált, nem auditált): 2570 milliárd forint
adózás utáni eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 7,1 milliárd forint

K&H Biztosító
2013. június 30-án:
saját tőke (IFRS konszolidált, nem auditált): 9,7 milliárd forint
mérlegfőösszeg (IFRS konszolidált, nem auditált): 118,3 milliárd forint
biztosítástechnikai eredmény  (IFRS konszolidált, nem auditált): 1,7 milliárd forint
adózás utáni eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 1,4 milliárd forint

Kapcsolattartó

Kommunikációs igazgatóság

Lesti Mónika
  • monika.lesti@kh.hu
  • +36 1 328 9181
  • www.kh.hu