vonzó munkahely megteremtése

A K&H Csoport legfontosabb erőforrásának munkatársait tartja, és hisz abban, hogy csak elégedett, kellően motivált, és magas szakmai tudással rendelkező munkavállalókkal lehet sikeres. Éppen ezért a humán erőforrás menedzsment minden területén igyekszik a munkavállalók elvárásainak és a vállalat igényeinek összehangolását támogató környezetet teremteni.

Kiváló minőségű munka és folyamatos szakmai fejlődés csak megfelelő körülmények között valósulhat meg. Különösen nagy felelősséget érzünk munkavállalóinkért, éppen ezért rendszeresen vizsgáljuk, hogyan érzik magukat munkahelyükön, mennyire elégedettek az általunk nyújtott juttatásokkal, karrier-lehetőségekkel. Évente átfogó elégedettségi felmérést végzünk munkatársaink körében, mely a K&H Csoport minden egyes munkavállalójára kiterjed. A felmérés eredményeit a működés számos területén, többek között motivációs programjaink kidolgozásánál, továbbfejlesztésénél is felhasználjuk.

Cafeteria rendszerünk által a munkavállalók szociális helyzetének megfelelő sokféle juttatással segítjük a kollégákat, illetve kedvezményes dolgozói hitelkondíciókkal támogatjuk az arra rászorulókat. A K&H Csoporton belül szakmai képzések támogatásával ösztönözzük munkavállalóinkat a fejlődésre és egyengetjük vállalaton belüli karrierjüket.

képzési programjaink

Széleskörű fejlődési lehetőséget biztosítunk, hogy munkavállalóink ne csupán a munkájukhoz szükséges kompetenciák terén fejlődjenek. Ennek keretén belül szakmai, személyes, nyelvi készséget fejlesztő programokon vehetnek részt.

Anyagilag és munkaidő-kedvezménnyel támogatjuk a felsőfokú, iskolarendszerű képzésben tanulmányokat folytató munkatársakat.

Képzések különböző fajtáit biztosítjuk és támogatjuk, mind hagyományos, mind elektronikus (e-learning, videó) formában.

Az új munkavállalók felvételével párhuzamosan nagy hangsúlyt fektetünk beilleszkedésükre, beillesztésére mind szakmai, mind szociális téren.

karriertervezés és fejlesztés

A belső kiválasztást és az előléptetéseket támogatják karrierfejlesztési programjaink is. Anyacégünkkel, a KBC-vel közös tehetségprogramot működtetünk, melynek keretein belül a Csoport kompetenciarendszeréhez igazodó, személyre szabott egyéni fejlesztést biztosítunk a résztvevői körnek. A program célja a felsővezetői utánpótlás biztosítása.

Leendő vezetőként és leendő vezetők vezetőjeként azonosított munkatársainkat célzott vezetői képzési programcsomagokkal segítjük a felkészülésben.

Fiatal pályakezdő programunkba frissen végzett, tehetséges ifjakat veszünk fel, akik 9 hónap alatt megismerik a Csoport különböző területeit, majd a számukra leginkább megfelelő területen helyezkednek el, junior pozíciókban.

A programok a lezárásukat követően felvett értékelő kérdőívek, a résztvevők visszajelzései, illetve az elért eredmények alapján is hasznosnak és sikeresnek bizonyultak.

program kismamáknak

2007-ben „Welcome back” néven új programot indítottunk a gyermeküket nevelő, tartós távolléten lévő kismamák számára. Fontosnak tartjuk, hogy tartós távolléten lévő kismamák is tájékozottak legyenek a K&H Csoport aktuális eseményeivel kapcsolatban, másrészt segítséget szeretnénk nyújtani nekik, hogy a gyermeknevelési szabadság után minél többen térhessenek vissza munkahelyükre.

belső kommunikáció

Nem csak a külvilág, hanem saját kollégáink felé is folyamatos, aktív kommunikációt folytatunk. Mivel a K&H sikerének kulcsa a munkatársak kezében van, kiemelten fontos az, hogy mindig első kézből értesüljenek a K&H-val kapcsolatos tényekről, újdonságokról.

Nagy hangsúlyt helyezünk a belső kommunikáció interaktivitására – melyre külön elektronikus fórumot biztosítunk - munkavállalóink ötleteit, jobbító javaslatait örömmel vesszük, és felhasználjuk munkánk még jobbá tételére.

munkakörülmények

Figyelmet fordítunk többek között az irodák megfelelő méretű kialakítására, az optimális helykihasználásra, természetes fényforrások alkalmazására és szemkímélő monitorok beszerzésére. Munkahelyeink kialakításánál fontos szempont az ergonómia és az ún. zöld iroda irányelveinek alkalmazása (melyek elsősorban a mindennapi irodai munka során lehetséges energia-megtakarításra, természetkímélő anyagok és szerek kiválasztására helyezik a hangsúlyt).

2022-ben további lépéseket tettünk annak érdekében, hogy – azokban az esetekben, amikor a munkakör jellege megengedi – az otthoni munkavégzés technikai és szabályozási hátterét is biztosítsuk. Minden munkavállaló számára okostelefont és laptopot biztosítottunk a távoli eléréshez.

Lehetővé tettük, hogy több mint 2200, központi területen dolgozó munkatársunk a munkaidő 50%-ában otthonról dolgozhasson, az ügyfélpontjainkon dolgozók pedig évi 13 napos kerettel a hálózatban végezhető feladatokat home office-ból teljesíthetik.

gyermekbarát munkahely

2013-ban a K&H megkapta az mtd Tanácsadó Közösség által alapított Sokszínű és családbarát munkahely elismerést, amely azt jelzi, hogy prioritásként kezeli a sokszínű, befogadó és családcentrikus munkahelyek kialakítását, nagy hangsúlyt fektet az esélyegyenlőséget, a munka és magánélet egyensúlyának megteremtését valamint a családbarát foglalkoztatást célzó gyakorlatok alkalmazására.

2013 júliusától a K&H székházában dolgozó munkatársak – előzetes bejelentkezés alapján – igénybe vehetik az új gyermekbarát munkahelyi szobát is. Az iroda létrehozásának célja az volt, hogy azon munkatársak, akiknek problémát jelent a gyermekük néhány órára, vagy 1-2 napra történő elhelyezése, ebben az irodában végezhessék munkájukat, miközben gyermekük saját szülői felügyelet mellett egy játszósarokban tölti el az időt.

A 2016. év óta folyamatosan megkapott Családbarát Vállalat és Mentorszervezet díj után, 2022-ben kiérdemeltük a TOP Employer díjat és a Családbarát Hely tanúsító védjegyet is.

esélyegyenlőségi, sokszínűségi politikánk

esélyegyenlőség, sokszínűség

A K&H elkötelezett, hogy biztosítsa munkavállalói számára az egyenlő esélyeket, kortól, nemtől, nemzeti vagy etnikai hovatartozástól, vallási és politikai meggyőződéstől, valamint szexuális beállítottságtól függetlenül.

nemek között

Fontos számunkra a nemek közötti esélyegyenlőség, melynek biztosításáért számos erőfeszítést teszünk. 2019-ben csatlakoztunk a „Közös ügy” kampányhoz, így is tanúsítva, hogy a K&H-nál a nemek közötti egyenjogúság alapvető értékeink és szervezeti kultúránk része. A munkaerő kiválasztás és vezető utánpótlás tervezés során elsődleges szempont, hogy a döntéseket kompetencia alapon hozzuk meg, miközben a nemek arányának kiegyenlítésére is törekszünk. Többek között nőknek szóló workshop sorozatot és mentor programot is indítottunk, hogy támogassuk a K&H Banknál és Biztosítónál dolgozó nők karrierambícióit, és így tovább növeljük arányukat a felsővezetésben. Mindig is alapvető értékeink és szervezeti kultúránk része volt a nemek közötti egyenjogúság biztosítása, a kinevezési döntések kizárólag érdemi alapon történő meghozatala. Ezt bizonyítja, hogy a K&H Csoportban 2022. év végén átlagosan 45% volt a női vezetők aránya. Ugyanakkor a felsővezetői szinten továbbra is tennünk kell a nemek közötti egyensúly kialakításáért.Ahhoz, hogy minél szélesebb körben biztosítsuk a lehetőséget a fejlődésre, kiemelt támogatást szeretnénk nyújtani a tehetséges, vezetői potenciállal és ambícióval rendelkező női kollégáink számára. 2020. óta működtetjük a K&H meNŐk Karrieriskolát, melynek célja a női vezetőink továbbképzése.

nemzetek között

A KBC Csoport - melynek a K&H Bank és Biztosító is tagja – a világ számos országában jelen van. Fontos számunkra, hogy a különböző országokban működő entitások a lehető legtöbb fórumon és témában kapcsolódjanak. A K&H Csoportban sokunk napi munkájának része a KBC más országaiban dolgozó kollégákkal vagy alvállalkozóink külföldi munkatársaival való együttműködés. Meggyőződésünk, hogy ezáltal szélesebb rálátásunk van a világra, ami pozitív hatással bír a rugalmasságunkra és alkalmazkodóképességünkre, és segít, hogy minél jobban értsük ügyfeleink igényeit.

generációk között

Munkaerő kiválasztásunk során figyelünk arra, hogy lehetőséget biztosítsunk a fiataloknak, hogy tehetségüket és képességeiket a K&H-ban bontakoztathassák ki. Évente közel 100 diáknak biztosítunk szakmai gyakorlati lehetőséget, akik közül végzésük után egyre többen maradnak nálunk. A karrierstart! programunkban részt vevő egyetemisták és frissdiplomások egyéves, személyre szabott rotációs lehetőséget kapnak, többen közülük azóta már vezetői pozícióba kerültek. Fontos számunkra, hogy a megüresedő pozíciókat elsősorban belülről töltsük be, ennek érdekében például az IT-n külön junior programot is indítottunk. Nyugdíjas kollégáink visszafoglalkoztatásával pedig biztosítjuk, hogy szaktudásuk és tapasztalatuk továbbra is támogasson minket céljaink elérésében.

Diversity rocks kezdeményezés

Fontosnak tartjuk, hogy lehetőséget biztosítsunk kollégáink számára, hogy aktívan is részt vehessetek a K&H esélyegyenlőséget, befogadást, sokszínűséget támogató kezdeményezéseiben.

Ezért Rajna Gábor – az Üzleti ügyfelek divízió vezetőjének szponzorálásával 2021. vége óta működik egy önkéntesekből álló csapat.

A közösség elsődleges feladata, hogy kitaláljon és végig vigyen a befogadó szervezeti kultúrát tovább erősítő kezdeményezéseket, segítse a kapcsolatépítést a közös célok mentén.

A résztvevők az alábbi témák mentén szerveződtek kisebb csoportokba:

-              női vezetői ambíciók támogatása

-              megváltozott munkaképességű kollégák foglalkoztatásának támogatása

-              fiatalok a K&H-ban (közösségépítő programok)

-              régóta a K&H-ban dolgozó, nyugdíjhoz közeli kollégák támogatása

-              kiégés megelőzése és kezelése

-              sport