• A folyamat első lépéseként regisztrálj be elérhetőségi adataiddal és válassz ki egy időpontot, amikor a K&H munkatársa telefonon visszahívhat Téged, hogy egyeztessétek a videohívás időpontját és a számlanyitás pontos menetét.
 • Egyéni vállalkozásod számláját, a folyamat második lépésében, a videóhívásban fogjuk megnyitni, ahol lehetőséged lesz az üzleti bankkártya megrendelésére is.
 1. kérjük, add meg adataidat

  név *
  +36
  nincs megjeleníthető időpont.

  marketing hozzájárulás

  Nyilatkozat marketingcélú megkeresésekről

  Hozzájárulok ahhoz, hogy a K&H Márkacsoport tagvállalatai üzleti ajánlatokkal keressenek meg a választott csatornákon és ehhez kezelhessék személyazonosító és elérhetőségi adataimat.
  Az alábbi marketing csatornákon keresztül történő megkereséshez járulok hozzá:

  • digitális csatornán
  • telefonon
  • SMS-ben
  • postai levélben

  mihez járulsz hozzá? (segédlet a nyilatkozat megértéséhez)

  A K&H Márkacsoport tagvállalatai szolgáltatásaikat gyakran közvetlen megkeresések révén ajánlják fel ügyfeleik számára. Ez az ún. Marketing célú megkeresés történhet több csatornán, így telefonon, SMS-ben, postai úton vagy elektronikus csatornán (például e-mail, K&H e-bank vagy K&H mobilbank üzenetben). 
  A K&H Márkacsoport tagvállalatainak célja a közvetlen megkeresések során az, hogy olyan szolgáltatásokat és kedvezményeket ajánljanak, melyekre Önnek szüksége lehet.
  A K&H Márkacsoport tagvállalatai – így a K&H Bank Zrt., K&H Biztosító Zrt., K&H Érték Zrt., K&H Csoportszolgáltató Központ Kft. – az üzleti ajánlattétel  során adatkezelőként járnak el, az adatait bizalmasan, a vonatkozó adatvédelmi előírások betartása mellett kezelik. Személyre szabott ajánlatokat a választott csatornákon (így digitális csatornáikon, telefonon, SMS-ben, vagy postai úton) abban az esetben kaphat, amennyiben az ajánlat elkészítéséhez szükséges adatkezelés ellen a korábbiakban nem tiltakozott, vagy a marketingcélú adatfelhasználáshoz hozzájárulást adott. Hozzájárulása a későbbiekben bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható és módosítható a Márkacsoport online felületein, személyes és telefonos ügyfélszolgálatain. A K&H Márkacsoport tagvállalatainak adatkezelésével és az Önt megillető jogokkal kapcsolatban tájékoztatást a https://www.kh.hu/adatvedelem oldalon talál.
  Ha nem kívánsz a jövőben hasonló tárgyú megkeresést kapni, azt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen megtilthatod, vagy hozzájárulásodat visszavonhatod a K&H Márkacsoport tagvállalatainak bármely elérhetősége felé intézett nyilatkozattal, valamint a K&H TeleCenter telefonszámán (+36 1/20/30/70 335 3355).
  Tájékoztatunk, hogy a fenti nyilatkozatban foglalt tevékenységekhez a hozzájárulásod lesz a K&H Márkacsoport tagvállalatai adatkezelésének jogalapja. A hozzájárulás önkéntes, elmaradása nem jár jogkövetkezményekkel. Amennyiben a hozzájárulásodat megadod a K&H Márkacsoport tagvállalatai egyikének, a nyilatkozatot ezen tagvállalat, az azonosításodhoz elegendő adattartalommal együtt átadja a többi, fentebb felsorolt tagvállalat számára, hogy mindenkor minden tagvállalat tisztában lehessen a kéréseddel és ugyanezt teszi abban az esetben is, ha visszavonod a hozzájárulásodat. 

  további információra van szükséged?

  Tájékozódhatsz a www.kh.hu oldalon fellelhető adatvédelmi tájékoztatóból, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekből, így elsősorban az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (általános adatvédelmi rendelet – GDPR) rendelkezéseiből, valamint tájékoztatást kérhetsz a K&H Márkacsoport tagvállalatainak bármely elérhetőségén. 
  Jelen nyilatkozat megtételével kijelentem, hogy fenti hozzájárulást önkéntesen, megfelelő tájékoztatás birtokában adtam.

  hozzájárulsz a marketing nyilatkozathoz? (Szükséges)

a *-gal jelölt mezők kitöltése a visszahívás kérés rögzítéséhez kötelező

Adatkezelési tájékoztató 

Az Ön által fent megadott személyes adatokat a K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; Postafiók 1851 Budapest; bank@kh.hu, a továbbiakban mint „Bank”), mint adatkezelő az Ön hozzájárulása  alapján kezeli, melyet az adatok megadásával ad meg. Az Ön adati kezelésének célja hogy az Ön hozzájárulása alapján elvégzett regisztrációt követően visszahívást kapjon a Banktól az online számlanyitási folyamat ismertetése, arra történő időpont egyeztetés és a számla megnyitásához szükséges feltételek ellenőrzése érdekében. Harmadik fél részére történő adatátadásra nem kerül sor.
Az adatkezelésről felvilágosítást kérhet, valamint bármikor kezdeményezheti adatainak helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását az kh.hu oldalon szereplő elérhetőségek bármelyikén. Továbbá az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor, ingyenesen, korlátozás és indokolás nélkül visszavonhatja a Bank bármely elérhetősége felé intézett nyilatkozattal, valamint a K&H TeleCenter telefonszámán (+36 1/20/30/70 335 3355), amely az addigi adatkezelés érvényességét nem érinti. A Bank az Ön visszahívás céljából megadott adatait amennyiben nem válik a Bank ügyfelévé az Ön hozzájárulásának a visszavonásáig, de legfeljebb az adatok megadásától számított 365 napig kezeli. 
Adatai kezelésével kapcsolatos panaszaival elsődlegesen a  Bankhoz, annak belső adatvédelmi felelőséhez, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. vagy 1363 Budapest, Pf. 9.) vagy bírósághoz fordulhat. 
A Bank adatkezelésével kapcsolatos bővebb tájékoztatást a https://www.kh.hu/adatvedelem internetes oldalon található Adatkezelési tájékoztatóban talál, továbbá személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérhet a Bank bármely elérhetőségén.