Kedves K&H SZÉP Kártya Munkáltató Partnerünk!

A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló új Kormányrendelet (76/2018. (IV. 20. Korm.)) alapján több változás lép életbe a SZÉP Kártya igénylés és szerződéskötés, illetve az utalványfeltöltés jelenlegi folyamatához képest. Ezek a változások Önöket és a K&H SZÉP Kártyával rendelkező munkavállalóikat is érintik. A változásokról előzetesen már június és augusztus hónapban is küldtünk Önöknek tájékoztatást.

Jelen levelünkkel további információkat kívánunk megosztani és informálni kívánjuk Önöket arról, hogy a K&H Bank milyen lépésekkel és ütemezéssel hajtja végre a változtatásokat, az új jogszabályi követelményeknek való megfelelés érdekében. A levelet alább olvashatják, ide kattintva le is tölthetik azt.

Miről kívánjuk tájékoztatni Önöket?

 1. eddig történt lépések

 2. az átállás végrehajtásának menete, forgatókönyve

 3. milyen változások fognak életbe lépni a Munkáltatók számára?

 4. milyen változások fognak életbe lépni a jelenlegi és a jövőbeli K&H SZÉP kártyabirtokos munkavállalók számára?

 5. jó tanácsok, tippek a munkáltatók számára az átálláshoz

 6. Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)

I. Eddig történt lépések:

Mint ahogy arról korábban is tájékoztattuk Önöket, 2018. december 1. napjától a K&H Bank veszi át a K&H SZÉP Kártya kibocsátását és üzemeltetését a K&H Csoportszolgáltató Kft.-től (KHCSK), így Bankunknak szerződéskötési ajánlattal kell megkeresnie a K&H Szép Kártya kártyabirtokosokat. Bankunk ügyfélbarát szolgáltatásként előzetes átszerződési lehetőséget kívánt biztosítani a kártyabirtokosok számára a K&H bankfiókokban, erről a K&H SZÉP Kártya kártyabirtokosok számára értesítést küldtünk e-mail és/vagy postai levél formájában. Az előzetes átszerződés lehetőséget teremt az ügyfelekkel történő adategyeztetésre és a kártyabirtokosok informálására az átállásról. Az előzetes átszerződési lehetőséget 2018. november 28-ig fenntartjuk minden K&H SZÉP Kártya főkártya-birtokos munkavállaló számára.

II. Az átállás végrehajtásának menete a K&H Bank részéről

Az alábbiakban összesítettük az átállás menetrendjét, fontos dátumait és vonzatait:

 • 2018. szeptember 10. – november 28-ig: Személyes szerződéskötés lehetősége a kártyabirtokosoknak a K&H bankfiókokban (bármely fiókban)

 • 2018. október 24: a Kártyabirtokosoknak szóló tértivevényes (szerződéskötési) ajánlati levelek postára adása (A szerződéskötési ajánlati levél kiküldését az új jogszabály írja elő Bankunk számára. Azon kártyabirtokos számára, akik már előzetesen október 10-ig szerződést kötöttek Bankunkkal valamelyik K&H bankfiókban, számukra szerződéskötési ajánlati levél már nem kerül kiküldésre.

 • 2018. október 30: a K&H SZÉP Kártya Munkáltatói szerződés átruházása a KHCSK-tól a K&H Bankra, a szerződés tartalmának módosításáról szóló levelek kiküldése a Munkáltató cégek számára

 • 2018. november 26: a munkáltatói utalványfeltöltés és a kártyaigénylés lehetőség lezárása à ezen időpont után már – a jelenlegi rendszerben és formában beküldhető – igénylést nem áll módunkban befogadni. A november 26-ig megtörtént hibátlan igénylések még feldolgozásra kerülnek az átállás előtt. A hibás igénylések elutasításra kerülnek, a hozzájuk tartozó utalványösszeget a Bank visszautalja a munkáltató cég számára.

 • 2018. november 30. délután 17h: a rendszerátállás kezdete: a SZÉP Kártya rendszer lezárása, a kártyahasználat szüneteltetése

 • 2018. december 1. reggel kb. 5h: a rendszerátállás vége: a SZÉP Kártya rendszer megnyitása, a kártyahasználat és a rendszerhasználat ismét elérhető lesz a kártyabirtokosok és a munkáltatók számára is az új folyamatok szerint

 • 2018. december 1: elérhetővé válik a munkavállalók K&H SZÉP Kártya GIRO alszámlaszámok lekérdezhetőségét lehetővé tevő új szolgáltatás azon munkáltatók számára, akik elfogadták a K&H SZÉP Kártya Munkáltatói szerződés módosítását a megváltozott tartalommal, vagy erre újonnan szerződést kötöttek. A szolgáltatás a K&H SZÉP rendszer munkáltatói felületen érhető el, a munkáltatói bejelentkezési lehetőség (azonosító, jelszó) nem változik meg.

III. Milyen változások fognak életbe lépni a Munkáltatók számára?

1.) a kártyaigénylés megváltozása:

az átállást követően megszűnik a K&H SZÉP Kártya munkáltató cég által történő rendelés lehetősége. 2018. december 1-től az új kártyaigénylőknek a K&H SZÉP Kártya Keretmegállapodást (számlaszerződést) valamelyik K&H Bankfiókban kell megkötniük, ami magába foglalja a kártyaigénylési eljárásokat is.

Önök munkáltatóként legkésőbb 2018. november 26-ig rendelhetnek kártyát munkavállalóik számára. Azok a munkavállalók, akik részére a K&H SZÉP Kártya igénylése 2018. október 10-e után, de még november 26-ig történik meg, szintén kapni fognak Bankunktól tértivevényes levelet a K&H SZÉP Kártya Szolgáltatásra irányuló szerződéskötési ajánlatról, amelyek postára adása 2018. november 28-án fog megtörténni.

Társkártya, pótkártya igénylésére is kizárólag a K&H Bankfiókban lesz lehetőség. A lejáró kártyákat a Bankunk automatikusan megújítja az ÁSZF-ben meghatározott feltételek alapján. A kártyák minden esetben postai úton kerülnek kiküldésre.

2.) a juttatások átutalásának megváltozása:

az átállást követően megszűnik az utalványfeltöltés jelenlegi lehetősége. Új munkáltatói juttatás kizárólag GIRO típusú (normál vagy csoportos) átutalással lesz teljesíthető

Milyen szolgáltatással kívánjuk segíteni a munkáltató cégeket az átállást követően?

Új szolgáltatás: a munkavállalók K&H SZÉP Számla GIRO alszámláinak lekérdezhetősége:

Ezzel a K&H Bank által bevezetésre kerülő új szolgáltatással kívánjuk munkáltató cégeket az átállást követően támogatni. Ennek használatával a munkáltató egyenként vagy tömegesen lekérdezheti a munkavállalói K&H SZÉP Kártya GIRO alszámlaszámait és letöltheti azokat elektronikus (Excel XLS, CSV) formában. Ehhez elégséges lesz csak a munkavállalók adóazonosító jel számait megadni (szintén Excel XLS, CSV formában) a rendszer számára.

A GIRO alszámlaszámok munkáltató általi lekérdezhetőségére a munkavállalókkal kötött K&H SZÉP Szolgáltatásra irányuló Keretmegállapodásban szereplő felhatalmazás nyújt jogi lehetőséget.

Az új szolgáltatásra vonatkozó részletesebb technikai információkat rövidesen közzétesszük, ami elérhető lesz honlapunkon is https://www.kh.hu/web/szep-kartya/munkaltato címen a szolgáltatás kihasználhatóságára  történő fejlesztés és/vagy alkalmazhatóság érdekében.

A K&H SZÉP Kártya Munkáltatói szerződést érintő változások:

2018. október 30. napján elküldjük Önök számára a K&H SZÉP Kártya Munkáltatói szerződés átruházásáról szóló értesítő levelünket, ami egyben tartalmazni fogja a K&H SZÉP Kártya Munkáltatói szerződés módosítását is. A szerződéstartalom jelentős módosítására a jogszabályi változások miatt van szükség. A megváltozott tartalmú Munkáltatói szerződést – amely révén Bankunk kizárólag a K&H SZÉP Számla GIRO alszámláinak lekérdező felülete szolgáltatást nyújtja a munkáltatók részére – postázzuk Önöknek. Amennyiben igénybe kívánják venni e szolgáltatást, a levélre válaszolniuk nem kell, az Önök részéről további teendő nincs. Amennyiben a szerződésmódosítás elfogadásra kerül, akkor automatikusan elérhetővé válik a munkavállalóik K&H SZÉP Számla GIRO alszámláinak lekérdezhetősége elektronikus úton.

Miért 2018. november 30. – december 1-e az átállás dátuma a K&H Banknál?

Az átállás időpontját a Kormányrendelet 21. § (3) bekezdése határozza meg Bankunkra vonatkozóan. Az új Kormányrendelet 2018. május 20-án lépett hatályba, így onnantól számítandó a hat hónapos átmeneti időszak, , aminek utolsó napja 2018. november 30. Bankunk erre a legutolsó napra időzítette az átállást, amivel a munkáltatóknak akartunk kedvezni és biztosítani számukra a lehető leghosszabb felkészülési időt a változásokra. Kérjük a közreműködésüket az átállás gördülékeny megvalósításában.

Milyen teendők merülnek fel a Munkáltató oldalán az átalakulással kapcsolatban?

Legfontosabb teendő a jelenlegi utalványfeltöltési módszerről való átállás arra, hogy a SZÉP Kártya munkáltatói juttatás az új, GIRO típusú átutalásokkal teljesüljön. Ez fejlesztéssel járhat, amit célszerű minél hamarabb megkezdeni, mivel 2018. december 1-től már kizárólag GIRO átutalással lesz lehetőség a munkáltatói juttatások átutalására a munkavállalók K&H SZÉP Számla három GIRO alszámláira.

Informálni kívánjuk Önöket arról is, hogy a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 3. § (4) bekezdése kiegészül egy újabb ponttal (q), mely szerint „a Széchenyi Pihenő Kártyához tartozó korlátozott fizetési számlára történő átutalás” is Pénzügyi Tranzakciós Illetékmentes lesz. Ez a változás 2018. december 1-el lesz hatályos.  Ennek alkalmazásáról a Munkáltatók a számlavezető bankjuknál kaphatnak bővebb információt.

IV. Milyen változások fognak életbe lépni a jelenlegi K&H SZÉP Kártya kártyabirtokos munkavállalók és az Önök jövőbeli munkavállalói számára?

A jogszabálynak megfelelően megváltoznak a szerződéses viszonyok, ezért a K&H Banknak – az eddigi szabályozással és gyakorlattal ellentétben – a munkavállaló kártyabirtokosokkal kell szerződést kötnie és a munkavállalók részére K&H SZÉP Számlát nyitnia.

A jelenlegi kártyabirtokosok személyes szerződéskötési lehetőségét Bankunk 2018. november 28-ig biztosítja minden K&H bankfiókban, ahol a munkavállalók egyeztethetik, aktualizálhatják személyes adataikat, és megválaszolásra kerülhetnek a módosulással összefüggésben felmerülő kérdéseik.

Amennyiben a munkavállaló nem kíván élni a személyes szerződéskötés lehetőségével, úgy a Bank a Kormányrendeletben foglaltak teljesítése érdekében 2018. október 24-ig postára adott tértivevényes levél küldeményben teszi meg ajánlatát a kártyabirtokos részére a K&H SZÉP Kártya Szolgáltatásra irányuló keretszerződés – 2018. december 1-i hatállyal való – megkötésére. A postán kiküldött szerződéskötési ajánlatban szerepelni fog az egyes alszámlákhoz tartozó három egyedi GIRO fizetési számlaszám is.

A kártyabirtokosnak teendője csak abban az esetben lesz, ha nem kívánja fenntartani a K&H SZÉP Kártya szolgáltatást, mivel erről írásban kell nyilatkoznia. Ebben az esetben a kártya egyenlegét nem fogja tudni felhasználni, azt az érvényességi idő lejártát követően a munkáltatónak utaljuk vissza.

Abban az esetben, ha a munkavállaló / kártyabirtokos nem utasítja el írásos nyilatkozattal a K&H SZÉP Kártya Szolgáltatásra irányuló ajánlatot, akkor a K&H SZÉP Kártya Szolgáltatásra irányuló Keretmegállapodás automatikusan létrejön. Ennek következtében a kártyabirtokos a K&H SZÉP Kártyáját 2018. december 1-jét követően is fogja tudni használni, azzal fizetési műveletet fog tudni végezni, az egyenlegét teljes mértékben el fogja tudni érni, a hozzárendelt társkártya használata pedig, továbbra is biztosított lesz. A kártyabirtokosok számára a jelenlegi kártya marad használatban, kártyacserére nem kerül sor.

További változás, hogy a SZÉP Kártyán levő juttatások, amelyek az utalás évét követő második naptári év május 31-ig nem kerültek felhasználásra, a korábbiaktól eltérően nem kerülnek visszautalásra a munkáltatóhoz, azok a kártyabirtokos munkavállaló K&H SZÉP Számla alszámláin maradnak. Azonban, a jogszabálynak megfelelően, a lejárt egyenlegre a Bank díjat számít fel, melynek mértéke havonta,.a lejárt pénzösszeg 3%-a.Ennek terhelése minden hónap első napján fog megtörténni, amikor esedékes.

Kérjük az Önök közreműködését, hogy a fentiekben szereplőkről tájékoztassák munkavállalóikat. 

V. Jó tanácsok, tippek az átálláshoz:

Ahhoz, hogy megkönnyítsük Munkáltató partnereink számára az átállást, az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet!

 • Amennyiben vannak olyan munkavállalóik, akik még nem rendelkeznek K&H SZÉP Kártyával, azonban cégük a jövőben is kíván K&H SZÉP Kártya munkáltatói juttatást biztosítani a munkavállalói számára, 2018. november 26-ig még van lehetőség a csoportos kártyarendelésre a jelenleg alkalmazott módon. Kérjük, ne hagyják az utolsó pillanatra a kártyák megrendelését, mivel csak a hibamentes kártyaigényléseket áll módunkban befogadni.
 • Javasoljuk, hogy a 2018-ban esedékes munkáltatói juttatásokat töltsék fel 2018. november 26-ig a jelenleg is működő utalványfeltöltési rendszerben annak érdekében, hogy a számviteli rendszereik átállítására valamint a munkavállalóik GIRO alszámlaszámainak adminisztrálására több idejük álljon rendelkezésre. Természetesen a K&H Bank 2018. december 1-től fogadja a K&H SZÉP Számla GIRO alszámlákra történő SZÉP Kártya átutalásokat.

Javasoljuk, hogy az új munkavállaló felvételi eljárásrendjükbe kerüljön beépítésre a K&H SZÉP Kártya igénylése (és egyúttal a K&H SZÉP Kártya Szolgáltatásra irányuló Keretmegállapodás megkötés) lépése, hogy a munkáltatói juttatások az új munkavállalóik számára GIRO átutalással történő biztosítása is zökkenőmentes legyen (a szerződéskötés és kártyaigénylés bármely K&H bankfiókban elérhető lesz 2018. december 1-től).

GYIK - melléklet

Levelünkhöz mellékelt Gyakran Ismétlődő Kérdések megküldésével segítjük az Önök és Munkavállalóik tájékozódását a változásokkal kapcsolatban. A melléklet publikus, kérjük, jutassák el a munkavállalóik részére is. A mellékletet itt tudja letölteni. Közreműködésüket ebben ezúton is köszönjük.

Amennyiben további kérdése van, munkatársainkhoz bizalommal fordulhat a K&H TeleCenteren (+36 1/20/30/70 335 3355 (7-es SZÉP kártya menüpont)), a vállalati ügyfélszolgálaton +36 1 468 7777 keresztül, továbbá a szepkartya@kh.hu e-mail címen vagy személyesen bankfiókjainkban.

Kelt: Budapest, 2018. október 8.

Üdvözlettel:

a K&H Csoportszolgáltató Központ nevében eljáró K&H Bank Zrt.