változás a szolgáltatói díjterheléseknél 2016-ban

Az Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt. fokozatosan átveszi a villamosenergia-, földgáz- és a távhőszolgáltatás ágazataiban a lakossági, kisüzleti és közintézményi ügyfelek egyetemes szolgáltatásban történő ellátását. A földgáz ellátást a FŐGÁZ Zrt., a villamos energiát pedig az újonnan alakuló ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. nyújtja. Az érintett ügyfélkör átadására jogszabály alapján fokozatosan kerül sor - előre láthatólag - 2016. év végéig.

A szolgáltató váltás országosan több százezer szolgáltatói díjterhelést (csoportos beszedési megbízást) fog érinteni!

Ha Ön az ELMÜ, ÉMÁSZ, E.ON szolgáltatásait szolgáltatói díjterheléssel (csoportos beszedési megbízással) rendezi K&H bankszámlájáról, akkor nem kell módosítania a megbízásokon, azok az új egyetemes Szolgáltató által készített számlák fizetésére is alkalmasak lesznek a törvény erejénél fogva, jogszabályi felhatalmazás (a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 99/D.§ (4) bekezdése és a Földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 115/C.§ (3a) bekezdése) alapján.

Az új egyetemes Szolgáltató hivatalos kérésére, a hivatkozott jogszabály alapján a számlavezető bankok, így a K&H Bank Zrt. is, központilag módosítják az érintett csoportos beszedési felhatalmazás kedvezményezettjét és a fogyasztó azonosítóját. Ilyen esetben Önnek nem kell semmit sem tennie, a csoportos beszedése folyamatosan fog teljesülni.

2016-ban várhatóan a következő gázszolgáltatók ügyfélköre is átadásra kerül az új egyetemes Szolgáltatóhoz: GDF Suez, TIGÁZ. Ha az új egyetemes szolgáltató nem jelzi a jogszabályi rendelkezésnek megfelelően a szolgáltatás átadását, és nem kéri a csoportos beszedés felhatalmazás módosítását, akkor annak átírásáról a fizető félnek (fogyasztónak) kell majd gondoskodnia.

Az átadó Szolgáltató tájékoztatja az ügyfeleit az átadás tényéről és annak módjáról. A tájékoztató minden esetben tartalmazza a csoportos beszedéssel kapcsolatos információkat, esetleges teendőket! Az átvételt követően az átvevő Szolgáltató is értesíti az ügyfeleit többek között az új beszedő- és fogyasztó azonosítókról. Kérdés esetén az új Szolgáltatóhoz fordulhatnak az ügyfelek.

ELMŰ/ÉMÁSZ 2015. december 1-jétől adja át a villamos energiaszolgáltatást, díjfizetést csoportos beszedéssel 2016. január 15-ig teljesít. 2016. január 16-ától az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. fogja a díjfizetést kezdeményezni.

E.ON 2016. január 1-jétől adja át a földgázszolgáltatást, díjfizetést 2016. február 15-ig teljesít csoportos beszedéssel. Az átvevő FÖGÁZ 2016. február 16-ától indít díjfizetést ugyanarra a csoportos beszedési felhatalmazásra. 

Felhívjuk csoportos beszedéssel fizető ügyfeleink figyelmét, hogy az átállást követő hónapban ellenőrizzék bankszámlájukon a beszedéssel történő fizetés megtörténtét. Amennyiben nem kerül rá sor és csekket sem kaptak, keressék az új szolgáltatót a számlájuk rendezésével kapcsolatban.

Javasoljuk, hogy az átadó Szolgáltatók, mint kedvezményezettek javára (ELMÜ, ÉMÁSZ, E.ON) csoportos felhatalmazást ebben az időszakban ne adjanak meg! Ha csekkes számlát kapnak és az új Szolgáltató számára is szeretnének csoportos beszedési felhatalmazást megadni, azt külön kell megtenni az első számlán szereplő adatok alapján. A beszedési felhatalmazást rögzítheti bankfiókjainkban vagy bankfióki látogatás nélkül K&H e-bankon.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése merül fel, hívja bizalommal a hét minden napján rendelkezésére álló K&H Tele-Centert a +36 1/20/30/70 335 3355-ös telefonszámon, vagy keresse fel az Önhöz legközelebb eső K&H bankfiókot nyitvatartási időben.