K&H akkreditív

az akkreditív egy visszavonhatatlan fizetési kötelezettségvállalás a nyitó bank részéről rendben lévő okmányok időben történő benyújtása esetén. Banki fizetési ígéret, kereskedelmi ügylet következménye.

 • a legnagyobb biztonságot nyújtó fizetési mód
 • visszavonhatatlan banki kötelezettségvállalás
 • alapügylettől független jogviszony

részletek részletek

igényeidhez alkalmazkodva

importőr (vevő) pozíciód esetén:

 • Bankunk visszavonhatatlan kötelezettséget vállal az előírt okmányok ellenében az akkreditívben meghatározott összegek kifizetésére vállalkozásod külföldi partnere felé. Fizetési kötelezettséged csak az akkreditív feltételeinek teljesülése esetén keletkezik.
 • kedvezőbb alkupozícióba kerülhetsz, ha akkreditíves fizetési módot ajánlsz partnerednek, illetve akár hosszabb fizetési határidőket is elérhetsz
 • halasztott fizetésű akkreditív esetén likviditásodat javítani tudod

exportőr (eladó) pozíciód esetén:

 • a vállalkozásod javára nyitott export akkreditív esetén a nyitó bank visszavonhatatlan kötelezettséget vállal az akkreditív előírásainak megfelelő okmányok ellenében történő fizetésre
 • kérheted Bankunktól akkreditívednek igazoltatását, így átvállaljuk a fizetési, politikai (bank-, illetve ország-) és okmányolási kockázatokat
 • lehetőséged nyílik halasztott fizetésű akkreditív leszámítolására, 100%-ban diszkontált értéken, visszkereset nélkül

kinek ajánljuk?

 • aki a (kül)kereskedelmi ügylet kockázatát minimalizálni szeretné

 • aki nagy földrajzi távolságra / nagy összegben kereskedik

 • bizonyos helyi szokások megkövetelik az akkreditív használatát

kristálytiszta szolgáltatás – export akkreditív

átlátható, kiszámítható, pontos teljesítés

 • nyitásokról, módosításokról értesítés 24 órán belül (munkanapokon), elektronikus formában

 • okmányvizsgálat legfeljebb 2 banki munkanap alatt - a Bank a kereskedelmi okmányokat a beérkezést követő két banki munkanapon belül ellenőrzi, amennyiben az okmányok a Bank Okmányos Osztályára 17 óra előtt beérkeznek. Amennyiben a Bank a fenti feltétel teljesülése esetén két banki munkanapon túl végzi el az ellenőrzést, úgy az okmányvizsgálat díjmentes.

 • a gyorspostai fuvarlevél szám megadása Flexims rendszeren keresztül

kondíciók

Üzletszabályzat
Hirdetmény vállalati ügyfelek részére
Vállalati aktív banki szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei (Hitel-, kölcsön-, bankgarancia-, akkreditív-, váltó és pénzügyi lízing ügyletek)
Vállalati ügyfelek részére nyújtott pénzforgalmi és betéti szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A kondíciók módosításának jogát a Bank fenntartja. A termék részletes leírását, illetve feltételeit az ügyfélszerződés, az Általános Szerződési Feltételek vállalati aktív szolgáltatásokra vonatkozóan (Hitel-, Kölcsön-, Bankgarancia-, Akkreditív-, Váltó és Pénzügyi Lízing ügyletek), az Üzletszabályzat, valamint az aktuális Hirdetmény vállalati ügyfelek részére tartalmazza. A megkövetelt biztosítékokról, az akkreditív keret összegéről és a rendelkezésre bocsátásáról a K&H Bank minden esetben önállóan, kizárólag a saját feltételei szerint dönt. A K&H Bank az akkreditíves ügyleteket a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara mindenkor érvényben lévő „Az Okmányos Meghitelezésekre vonatkozó Egységes Szabályok és Szokványok” című kiadványa (UCP600), valamint a vonatkozó jogszabályok alapján végzi.