COSME portfoliógarancia

amennyiben vállalkozásod, és az igényelt hitel / bankgarancia megfelel a feltételeknek, a COSME portfoliógarancia bevonásával a hitelfelvételhez szükséges biztosítéki háttér erősítésére nyílik mód

 • díjmentes
 • egyszerű banki ügyintézés
 • hitelek / bankgaranciák széles köre mögé bevonható
COSME portfoliógarancia

részletek

Bizonyos feltételek teljesülése esetén a K&H Bank a biztosítéki kör erősítése céljából a díjmentes COSME portfoliógarancia fedezetként történő bevonását kéri. A garanciát a COSME Program (Programme for Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) és az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) az Európai Beruházási Terv keretében biztosítja. Az ESBA célja produktív beruházások finanszírozásának és végrehajtásának támogatásának elősegítése az Európai Unióban, és a finanszírozáshoz való hozzájutás mértékének növelése.

 

a COSME portfoliógarancia fő jellemzői

 • igénybevétele díjmentes és nem minősül állami támogatásnak
 • mértéke a COSME feltételrendszerének megfelelő finanszírozás esetén 50%

a COSME portfoliógaranciával elérhető termékek

igénybevevők köre

a COSME portfoliógaranciát vállalkozásod akkor veheti igénybe, ha megfelel az alábbi feltételeknek:

 • a szerződéskötés időpontjában mikro-, kis- és középvállalkozásoknak minősül
 • az Európai Beruházási Alap által meghatározott banki minősítési kategóriába tartozik
 • alapítására az Európai Unió egyik tagországában, vagy a COSME Programban résztvevő valamely országban került sor, illetve ezen országok valamelyikében végzi a tevékenységét
 • ellene nincs folyamatban kollektív fizetésképtelenségi eljárás (csőd- vagy felszámolási eljárás), és vonatkozásában a magyar jog szerinti azon feltételek sem állnak fenn, amelyek alapján a vállalkozás hitelezői kollektív fizetésképtelenségi eljárást (csőd- vagy felszámolási eljárást) indíthatnának ellene;
 • a COSME portfoliógaranciával biztosított szerződés hatálya alatt nem végez az alábbiakban felsorolt, az Európai Beruházási Alap által tiltottként meghatározott tevékenységet:
  • illegális gazdasági tevékenységek (bármely olyan termék előállítása, kereskedelmi vagy egyéb tevékenység, amely a hatályos jogszabályok alapján tiltott, beleértve az emberi reprodukciós eljárást)
  • dohánytermék és desztillált szeszes italok, valamint az ezekhez kapcsolódó termékek előállítása, forgalmazása
  • bármilyen fegyver és lőszer előállítása, kereskedelme (kivéve, ha ezen tevékenység az Európai Unió valamely politikájának kifejezetten a része vagy ahhoz kapcsolódik)
  • kaszinók és a hasonló tevékenységek
  • olyan informatikai programhoz vagy megoldáshoz kapcsolódó kutatás, fejlesztés vagy műszaki alkalmazás, amelynek kifejezett célja:
   • bármely, fent említett tiltott tevékenység támogatása
   • internetes szerencsejáték és online kaszinó működtetése
   • pornográfia
   • elektronikus adathálózatba történő illegális belépés, illetve elektronikus adat illegális letöltésének lehetővé tétele
 • a COSME portfoliógaranciával biztosított szerződés hatálya alatt nem végez jogszabályba ütköző tevékenységet (ideértve a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályokat, az Európai Unió jogi aktusait, a nemzetközi jog szabályait, különösképpen az Európai Unió Alapjogi Chartáját és az Emberi Jogok Európai Egyezményét, valamint annak Kiegészítő Jegyzőkönyveit)
 • nem esett szerződésszegésbe egyetlen – a K&H Bankkal vagy más pénzügyi intézménnyel kötött – hitel,- kölcsön- vagy lízing szerződés vonatkozásában sem

a COSME portfoliógaranciával biztosított szerződésre vonatkozó elvárások

 • maximális összege ügyletenként 45 millió forint (de vállalkozásod egy időben több, COSME portfoliógaranciával biztosított ügylettel is rendelkezhet)
 • kizárólag forint devizanemű lehet
 • futamideje minimum 1 év, maximum 10 év (rulírozó típusú hitel esetén 5 év)
 • előre meghatározott törlesztési ütemtervet vagy rulírozó opciót kell tartalmaznia
 • célja immateriális javakba vagy tárgyi eszközökbe történő beruházás, és/vagy forgóeszköz finanszírozás, és/vagy kapcsolódó bankgarancia nyújtása lehet

kinek ajánljuk?

 • olyan finanszírozási megoldásokat kereső mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, akik a biztosítéki háttér erősítéséhez egy díjmentes, egyszerűen és gyorsan igénybe vehető kiegészítő fedezetet keresnek

a K&H Bank Szerződéses feltételei, hirdetményei

Üzletszabályzat
Általános Szerződési Feltételek vállalati aktív banki szolgáltatásokra vonatkozóan Hitel-, Kölcsön-, Bankgarancia-, Akkreditív- és Pénzügyi Lízing ügyletek
Hirdetmény vállalati ügyfelek részére
 • a hitelügylet biztosítéki körének portfoliógaranciával történő erősítéséhez nem szükséges kiegészítő dokumentációt benyújtanod

 • a COSME portfoliógaranciát biztosító Európai Beruházási Alap előzetesen nem vizsgálja, hogy vállalkozásod, illetve a biztosított ügylet megfelel-e a feltételeknek, így a COSME portfoliógarancia bevonásának nincs extra időigénye
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A kondíciók módosításának jogát a Bank és az Európai Beruházási Alap fenntartja. A COSME portfoliógarancia részletes leírását, illetve feltételeit az ügyfélszerződés tartalmazza. Az ügyfél minősítési kategóriájáról a K&H Bank minden esetben önállóan, kizárólag a saját feltételei szerint dönt.