MNB Növekedési Hitelprogram – harmadik szakasz

beruházásaidhoz vedd igénybe az MNB által refinanszírozott kedvező kamatozású hitelünket!

 • maximum évi 2,5% kamat
 • beruházások széles köre finanszírozható
 • forint alapú finanszírozás
MNB Növekedési Hitelprogram – harmadik szakasz

részletek részletek

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2016. január 1-jével elindította a Növekedési Hitelprogram (NHP) harmadik szakaszát, melynek célja a kis- és középvállalatok (kkv-k) olyan projektjeinek finanszírozása, melynek elindítását a magas finanszírozási költségek akadályozták.

az I. pillér keretében elérhető finanszírozás jellemzői

a Program rendelkezésre állása

 • az NHP harmadik szakaszában hitelszerződés megkötésére 2016. december 30-ig, illetve az MNB Monetáris Tanácsa által meghatározott időpontig van lehetőség

a hitel célja

 • beruházások finanszírozása
 • ​a Program I. pillérének keretében kizárólag új hitelek nyújthatóak. Új hitelnek minősülő az ügylet, ha az nem valamely hitelintézetnél vagy pénzügyi vállalkozásnál már fennálló hitel vagy pénzügyi lízing törlesztésére kerül felhasználásra, vagy ha a finanszírozásra a vállalkozás nem vett fel más hitelt.

devizanem

forint

a hitel összege

 • legalább 3 millió forint
 • ​legfeljebb 1 milliárd forint

futamidő

maximum 10 év (de a végső lejárat napja legfeljebb 2026. december 31.)

A Bank általi hitelezési tevékenységhez kapcsolódó díjakat, jutalékokat a mindenkori Hirdetmény vállalati ügyfelek részére tartalmazza. A kamatláb és egyéb díjjellegű elemek nem haladhatják meg az évi 2,5%-ot, ugyanakkor a harmadik személynek fizetendő költségek a Bank által felszámíthatóak.

Bizonyos feltételek teljesülése esetén a K&H Bank a biztosítéki kör erősítése céljából a díjmentes COSME portfoliógarancia fedezetként történő bevonását kéri. A garanciát a COSME Program (Programme for Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) és az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) az Európai Beruházási Terv keretében biztosítja. Az ESBA célja produktív beruházások finanszírozásának és végrehajtásának támogatásának elősegítése az Európai Unióban, és a finanszírozáshoz való hozzájutás mértékének növelése.

A COSME portfoliógarancia feltételeiről az alábbi oldalon tájékozódhatsz:

Amennyiben a felajánlott biztosítékok körét intézményi készfizető kezességgel is erősíteni szeretnéd, úgy a K&H Bank által elfogadható készfizető kezességvállalást biztosító partnerekről az alábbi oldalakon tájékozódhatsz:

 

kinek ajánljuk?

 • akik beruházást, fejlesztést szeretnének végrehajtani, és megfelelnek az MNB által meghatározott igénybevételi feltételeknek

a Te igényeidhez alkalmazkodva

 • a hitelt vállalkozásod széles körben felhasználhatja
 • ​a hitellel megvalósított fejlesztéssel növelni tudod vállalkozásod versenyképességét

amit érdemes tudnod mielőtt döntesz

nem finanszírozható hitelcélok többek között:

 • hitelkiváltás

 • ÁFA

 • tanyaként nyilvántartott ingatlan vásárlása

 • a vállalkozás üzleti tevékenységét nem szolgáló eszközök (beleértve az ingatlant is) vásárlása, építése

 • a hitelfelvevő vállalkozás által előállított (számlákkal nem igazolható) beruházási tevékenység

 • befejezett beruházás

Lakóingatlanként vagy üdülőként nyilvántartott ingatlan vásárlása, építése, bővítése, felújítása, átalakítása csak az MNB által meghatározott speciális feltételek teljesülése esetén finanszírozható.

A hitel céljának megfelelő felhasználást az adott ügylet teljes futamideje alatt folyamatosan biztosítani kell, ezt a K&H Bank ellenőrzi, az MNB ellenőrizheti. Ha a finanszírozott beruházás meghiúsulásával vagy megszűnésével a hitel hitelcélnak megfelelő felhasználása már nem biztosítható, a hitelt vagy annak egy részét vissza kell fizetni (bizonyos feltételek fennállása esetén büntető kamattal terhelten).

Szerződéses Feltételek, Hirdetmények

Üzletszabályzat
Vállalati aktív banki szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei (Hitel-, kölcsön-, bankgarancia-, akkreditív-, váltó és pénzügyi lízing ügyletek)
Hirdetmény vállalati ügyfelek részére

Az MNB Növekedési Hitelprogram harmadik szakaszához kapcsolódó dokumentumok

 • a hitelkeret igénybevételét megelőzően a saját erő elköltését igazolni szükséges

 • a folyósításhoz szükséges többek között:

  • lehívási értesítő benyújtása

  • számla vagy számviteli bizonylat eredeti példányának bemutatása és másolati példányának átadása

  • a számla vagy számviteli bizonylat teljesítését igazoló dokumentumok benyújtása (amennyiben az korábban már kiegyenlítésre került)

  • átutalási megbízás benyújtása (amennyiben a számla vagy számviteli bizonylat még nem került kiegyenlítésre)

 • az előtörlesztés díjmentes, arra az Általános Szerződési Feltételek vállalati aktív szolgáltatásokra vonatkozóan (Hitel-, Kölcsön-, Bankgarancia-, Akkreditív- Váltó és Pénzügyi Lízing ügyletek) dokumentumban, illetve az ügyfélszerződésben meghatározott módon van lehetőség

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A kondíciók módosításának jogát a Bank és az MNB fenntartja. A termék részletes leírását, illetve feltételeit az MNB által kiadott terméktájékoztató, az ügyfélszerződés, az Általános Szerződési Feltételek vállalati aktív szolgáltatásokra vonatkozóan (Hitel-, Kölcsön-, Bankgarancia-, Akkreditív- Váltó és Pénzügyi Lízing ügyletek), az Üzletszabályzat, valamint az aktuális Hirdetmény vállalati ügyfelek részére tartalmazza. A megkövetelt biztosítékokról, a hitelkeret összegéről és a rendelkezésre bocsátásáról a K&H Bank minden esetben önállóan, kizárólag a saját feltételei szerint dönt.