MNB Növekedési Hitelprogram Fix

MNB által refinanszírozott, kedvező kamatozású hitelek beruházások finanszírozására

 • fix kamatozás a teljes futamidőre
 • maximum évi 2,5% kamat
 • akár 10 éves futamidő
Kérjük, keresse kapcsolattartóját vagy hívja a K&H Vállalati ügyfélszolgálatot
Magyarországról: +36 40 200 069
külföldről: +36 1 468 7731 számon
fax: +36 1 468 7758
írjon e-mailt: a vallalatiugyfelszolgalat@kh.hu címre

részletek részletek

a Magyar Nemzeti Bank 2019. január 1-jén indította el a Növekedési Hitelprogram részét képező NHP Fix konstrukcióját összesen 1000 milliárd forint összegben a hosszú lejáratú, fix kamatozású hitelek arányának növelése érdekében.

Az NHP fFx új beruházások finanszírozását biztosítja, hitel vagy pénzügyi lízing formájában.

Új hitelnek minősül az ügylet, ha az nem valamely hitelintézetnél vagy pénzügyi vállalkozásnál már fennálló, már kifolyósított hitel vagy pénzügyi lízing törlesztésére kerül felhasználásra, vagy ha a finanszírozásra a vállalkozás nem vett fel más hitelt.

a program rendelkezésre állása

első szerződéskötési időpont: 2019. január 2.

a program befejező időpontját később ismerteti az MNB

hitel típusa

kizárólag új beruházási hitel vagy pénzügyi lízing

devizanem

forint

összeg

min. 3 millió forint – max. 1 milliárd forint
(csoport szinten)

kölcsön rendelkezésre tartása

ügyfélszerződés megkötésének napjától számított maximum 2 év, de az első lehívásnak az ügyfélszerződés megkötésének napjától számított 1 éven belül meg kell történnie

futamidő

min. 3 év – max. 10 év

törlesztés

a törlesztési ütemezést úgy kell kialakítani, hogy az ügyfélszerződés megkötésétől számított futamidő első kétharmadába essen:

 • 5 évnél hosszabb futamidejű hitelek esetén a tőkeösszeg legalább 50%-a
 • 5 éves vagy annál rövidebb futamidejű hitelek, illetve bármilyen futamidejű pénzügyi lízing esetén a tőkeösszeg legalább 33%-a

kamat és díj mértéke

max.2,5% évente (ügyleti kamatláb + egyéb díjjellegű elemek)

a hitelkamat fix a teljes futamidő alatt

egyéb díjak, jutalékok, költségek

2,5%-on felül nem számítható fel további kamat, kivéve a hitellel kapcsolatos, harmadik személynek fizetendő költségek

(pl. ügyvédi díj, értékbecslés díja, közjegyzői, jelzálog bejegyzési díj, garancia díj)

biztosítékok

bármilyen szokásos, banki döntés alapján bevont biztosíték elfogadható a hitel felvételéhez, továbbá lehetőség van a Garantiqa Hitelgarancia Zrt., valamint az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezességvállalásának

igénybevételére is, a de minimis támogatási korlátok figyelembe vétele mellett

kinek ajánljuk?

A program keretében kizárólag a 2004. évi XXXIV. törvény alapján belföldi kkv-nak minősülő vállalkozások vehetnek igénybe hitelt. 

 • a kkv kritériumoknak kapcsolódó és partnervállalkozásaival összevont konszolidált éves beszámolója alapján is meg kell felelni, a létszámra vonatkozó törvényi korlátozások kivételével:
  1. éves árbevétel maximum 50 millió eurónak megfelelő forint; vagy
  2. mérlegfőösszeg maximum 43 millió eurónak megfelelő forint
 • a fenti kkv státuszt nem kell fenntartani a hitel teljes futamideje alatt, elég, ha az szerződéskötéskor teljesül
 • nem minősül kkv-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot
 • a finanszírozott kkv, nem kkv-s tulajdonosi körének részesedése a hitel futamideje alatt sem haladhatja meg a 25%-ot

amit még érdemes tudni

 • megkezdett beruházás is finanszírozható a programban azzal a feltétellel, hogy a korábban saját forrásból megvásárolt és kifizetett eszközök utófinanszírozására a kkv ügyfél részére történő egyes folyósítások előtt legfeljebb 60 nappal saját forrásból kifizetett számlák refinanszírozása keretében van lehetőség 
 • a beruházás megvalósításához kapcsolódhat EU-s támogatás, de a szerződés megkötésének időpontjában már elnyert támogatásokra NHP Fix keretében nem nyújtható támogatás előfinanszírozás. 

szerződéses feltételek, hirdetmények

Üzletszabályzat
Általános Szerződési Feltételek vállalati aktív szolgáltatásokra vonatkozóan (Hitel-, Kölcsön-, Bankgarancia-, Akkreditív- és Pénzügyi Lízing ügyletek)
Hirdetmény vállalati ügyfelek részére

az MNB Növekedési Hitelprogram Fix szakaszához kapcsolódó dokumentumok

 • a program keretében csak olyan eszköz vásárolható, amely a vállalkozás üzleti tevékenységét szolgálja
 • a program keretében nem finanszírozhatóak a cégcsoporton belüli vásárlások, a csoporttagok által megvalósuló beruházások
 • saját vállalkozásban végzett („saját rezsis”, azaz számlákkal nem igazolható) beruházási (rész) tevékenység nem finanszírozható a program keretein belül
 • lakóingatlan vagy üdülő a program keretében akkor finanszírozható, ha a kkv szálloda, panzió, kemping, üdülőház, közösségi szálláshely üzemeltetését végzi vagy fogja végezni ebben az épületben
 • a beruházással érintett eszköz bérbe nem adható, tulajdonjoga vagy használatának joga átruházásra nem kerülhet
 • a bérbeadás tilalma nem vonatkozik:
  • azon kkv-kra, amelyek tevékenységei közt már 2018. június 30-án is szerepelt a TEÁOR 77-es főcsoportba („Kölcsönzés, operatív lízing”) tartozó tevékenység
  • csoporton belüli bérbeadás
 • személygépkocsi beszerzése kizárólag abban az esetben finanszírozható, ha a kkv főtevékenysége 2018. június 30-tól folyamatosan személyszállítás
 • a hitel nem használható:
  • üzletrész vásárlásra
  • kereskedelmi ingatlan bérbeadási célú építésére
  • kereskedelmi ingatlan vásárlásra akkor, ha az korábbi nem teljesítő hitel fedezetét szolgálta
  • energiatakarékos lakóingatlanok bérbeadási célú építésére
  • haszonbérletbe adott termőföld vásárlására
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek, célja pusztán a figyelem felkeltése. A termék, szolgáltatás részletes leírását, illetve feltételeit a vonatkozó ügyfélszerződés, az Általános Szerződési Feltételek vállalati aktív szolgáltatásokra vonatkozóan (Hitel-, Kölcsön-, Bankgarancia-, Akkreditív- és Pénzügyi Lízing ügyletek), az Üzletszabályzat, az aktuális Hirdetmény vállalati ügyfelek részére, valamint az MNB Terméktájékoztatója tartalmazza, melyek megtekinthetőek a jelen oldalon található „dokumentumok” címszó alatt. A megkövetelt biztosítékokról, a hitelkeret összegéről és a rendelkezésre bocsátásáról a K&H Bank Zrt. minden esetben önállóan, kizárólag a saját feltételei szerint dönt. Intézményi készfizető kezesség biztosítékként történő bevonása esetén az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány illetve a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a készfizető kezességvállalásáról saját belátása szerint dönt, a kezességvállalás részletei megtekinthetők az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány, valamint a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. honlapján. A kondíciók módosításának jogát a Bank és az MNB fenntartja.