K&H közraktári hitel

rugalmas finanszírozás közraktári jegy fedezete mellett

 • a biztosíték elsősorban maga az óvadékba helyezett közraktári jegy
 • gyors, egyszerű hitelfelvétel
 • akár 90%-os finanszírozási hányad

Kérjük, keresse fel kapcsolattartóját vagy hívja a K&H Vállalati ügyfélszolgálatot

részletek

Minősített közraktár által kiállított közraktári jegy alapján történő éven belüli finanszírozás, melynek segítségével biztosíthatja vállalkozása forgóeszköz-szükségletét. Nem kell aratás után rögtön értékesíteni vállalkozása gabonáját, azt értékesítheti egy későbbi időpontban, kivárva egy esetleges kedvezőbb piaci környezetet.

a hitel összege
 • a K&H Bank által megállapított áruérték és a finanszírozási arány szorzata
 • a finanszírozási arány akár 90% is lehet
devizanem forint vagy euró
futamidő

megállapításakor az alábbi feltételek az irányadóak:

 • legfeljebb az áru letételétől számított 1 év
 • minimum 15 nappal meg kell előznie a közraktári jegy lejáratát
 • a hitelkeret lejáratának napja a szerződés megkötésétől számított 2 két évig terjedhet
 • igazodnia kell a közraktárban elhelyezett termék újraelőállítási ciklusához
 • a kölcsön lejárata nem nyúlhat a mezőgazdasági termény aratási idején túlra

A Bank általi hitelezési tevékenységhez kapcsolódó díjakat, jutalékokat a mindenkori {Hirdetmény vállalati ügyfelek részére} tartalmazza.

az Ön igényeihez alkalmazkodva

 • a termék értékesítésével kivárhatja a kedvező trendeket

 • a közraktárba történő betárolást követően vállalkozása szabad forráshoz juthat

 • közraktári jegy fedezete mellett csökkentheti a finanszírozás költségét

amit érdemes tudnia, mielőtt dönt

 • a K&H Bank megköveteli az áru biztosítását
 • esetenként kiegészítő biztosítékra is szükség lehet
 • a K&H Bank meghatározza az elfogadható gabonák körét és az ezekkel szemben támasztott minőségi és mennyiségi követelményeket
 • a közraktárak által elfogadott, akkreditált minősítőket a K&H Bank is elfogadja
 • a finanszírozási alap a K&H Bank által alkalmazott áruértékelés
 • a finanszírozási hányad a K&H Bank döntése szerint kerül meghatározásra
 • a hitel kizárólag a K&H Bank által elfogadott közraktárak által kibocsátott közraktári jegyek fedezete mellett nyújtható

szerződéses feltételek, hirdetmények

Üzletszabályzat
Általános Szerződési Feltételek vállalati aktív szolgáltatásokra vonatkozóan (Hitel-, Kölcsön-, Bankgarancia-, Akkreditív- és Pénzügyi Lízing ügyletek)
Hirdetmény vállalati ügyfelek részére
 •  a hitelezési folyamatnak két változatát különböztetjük meg:
  1. a közraktári jegyek a hitel- és óvadéki szerződés megkötésekor átadásra kerülnek, ebben az esetben a hitel fedezetéül csak olyan közraktári jegyek szolgálhatnak, amelyek lejárata, illetve amelyek mögött álló, fedezetként bevonandó áru azonos
  2. a közraktári jegyek folyósításkor kerülnek átadásra, ebben az esetben egyazon lehívás által folyósított kölcsön fedezeteként csak olyan közraktári jegyek szolgálhatnak, amelyek lejárata, illetve amelyek mögött álló, fedezetként bevonandó áru azonos
 • a kölcsön(ök) folyósítása a lehívási előfeltételek teljesítését követően, a jóváhagyott finanszírozási aránynak megfelelően benyújtott lehívási értesítő alapján az óvadékul adott közraktári jegyenként egy összegben
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek, célja pusztán a figyelem felkeltése. A termék, szolgáltatás részletes leírását, illetve feltételeit az ügyfélszerződés, az Általános Szerződési Feltételek vállalati aktív szolgáltatásokra vonatkozóan (Hitel-, Kölcsön-, Bankgarancia-, Akkreditív- és Pénzügyi Lízing ügyletek), az Üzletszabályzat, valamint az aktuális Hirdetmény vállalati ügyfelek részére tartalmazza, melyek megtekinthetőek a jelen oldalon található „dokumentumok” címszó alatt. A kondíciók módosításának jogát a Bank fenntartja. A megkövetelt biztosítékokról, a hitelkeret összegéről és a rendelkezésre bocsátásáról a Bank minden esetben önállóan, kizárólag a saját feltételei szerint dönt.