hitelkártya szerződésmódosításról szóló tájékoztató helyesbítése

A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. (továbbiakban: Bank) 2018. december 12-én, 2019. január 8-án és 2019. január 25-én elektronikus levélben nyújtott tájékoztatást azon hitelkártyával rendelkező ügyfelei számára, akik szerződését a Bank 2019. január 31-i hatállyal felmondta.

A tájékoztatás arra vonatkozott, hogy a Bank által 2019. január 31-i hatállyal felmondott hitelkártya szerződések esetén Ügyfeleink a felmondás hatályosulását megelőzően módosíthatják meglévő hitelkártya szerződésüket az újonnan bevezetett hitelkártya termékek szerződési feltételeivel összhangban, melynek megtörténte esetén a szerződés felmondását a szerződésmódosítással a felek kölcsönösen hatályon kívül helyezik.

Leveleink azonban tévesen azt az információt tartalmazták, mely szerint a kiküldött tájékoztató közvetlen üzletszerzési (marketing) célú üzenet, mely esetében a kapcsolódó adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

A tájékoztató ugyanakkor a Bank adatkezelési tájékoztatója szerinti kimenő szolgáltatási üzenet volt, melynek lényege, hogy a Bank személyes adatokat kezel olyan szolgáltatási üzeneteknek az Ügyfélhez történő eljuttatása céljából, melyek kizárólag olyan a szolgáltatásokhoz és termékekhez kapcsolódnak, amelyekkel már rendelkezik az Ügyfél. A szolgáltatási üzenetek nem marketing jellegűek és nem tartalmaznak üzleti ajánlatot.

A szolgáltatási üzenetek eljuttatásához kezelt adatok köre: az érintett azonosítására vonatkozó adatok (név, ügyfél-azonosító), az érintett szerződésre vonatkozó adatok, valamint kapcsolattartási adatok (elsősorban telefonszám, e-mail cím).

A Bank a szolgáltatási üzenetek Ügyfeleihez való eljuttatása érdekében jogos érdekére alapítva kezeli a fenti adatokat. Az elküldött üzeneteket Bankunk addig őrzi, amíg azzal kapcsolatban igény érvényesíthető (5 év).

Ügyfeleinket korlátozás és indoklási kötelezettség nélküli, feltétlen tiltakozási jog illeti meg a fenti adatkezelés tekintetében. Ügyfeleink az adatkezelés ellen a Bank bármely elérhetősége (postafiók: 1851 Budapest; e-mail: bank@kh.hu; valamint K&H TeleCenter telefonszáma (06 1/20/30/70 335 3355) felé intézett nyilatkozattal kifejezhetik tiltakozásukat, kérelmezhetik továbbá a személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását.

A fenti levelek kiküldéséhez a Bank az Edima.email Kft. (1061 Budapest, Káldy Gyula utca 4. 3. emelet 7.), mint adatfeldolgozó szolgáltatását vette igénybe, kiszervezett tevékenység keretében.

Adatai kezelésével kapcsolatos panaszaival a Bank adatvédelmi tisztviselőjéhez, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C vagy 1530 Budapest, Pf. 5.) vagy bírósághoz fordulhat.

A Bank általános adatkezelési tájékoztatója a kh.hu/adatvedelem internetes oldalon található, további információ a Bank adatvédelmi tisztviselőjétől kérhető.