K&H treasury szolgáltatások

Magyarország meghatározó pénz-, deviza- és tőkepiaci szereplőjeként, a K&H treasury hosszútávú és partneri kapcsolat kiépítésére törekszik. Munkatársaink, az Ön vállalatának gazdasági működéséből adódó kockázatokat felmérve, piaci várakozásait figyelembe véve segítenek kialakítani fedezeti stratégiáját, akár az alább bemutatott termékeken túl is.

devizaügyletek - exportőröknek

Amennyiben bevételeinek egy része devizában realizálódik, vagy a bevételek értéke egy adott deviza árfolyamának alakulásához kötött, úgy az Ön cége árfolyamkockázatot fut. Mivel az árfolyam ingadozás jelentősen befolyásolhatja a cégértéket és a jövedelmezőséget, az árfolyamkockázat kezelésére fokozott figyelmet kell fordítania. Exportőr ügyfeleink számára széleskörű termékpalettánkkal igyekszünk az árfolyam fedezésének lehetőségét biztosítani.

devizaügyletek - importőröknek

Amennyiben kiadásainak egy része devizában realizálódik, vagy a kiadásainak értéke egy adott deviza árfolyamának alakulásához kötött, úgy az Ön cége árfolyamkockázatot fut. Mivel az árfolyam ingadozás jelentősen befolyásolhatja a cégértéket és a jövedelmezőséget, az árfolyamkockázat kezelésére fokozott figyelmet kell fordítania. Importőr ügyfeleink számára széleskörű termékpalettánkkal igyekszünk az árfolyam fedezésének lehetőségét biztosítani.


hitelek mellé köthető ügyletek

A kamatlábak ingadozása, illetve a hitelek devizaneme nagymértékben befolyásolhatja egy adott vállalat finanszírozási költségét. A hitelek mellé köthető treasury termékeink a változó kamatbázisból adódó kamatkockázat kezelésére, valamint a hitel devizanemének, illetve kamatbázisának megváltoztatására alkalmasak.

befektetési termékek

A K&H Treasury innovatív, rugalmas, az Ön igényeihez és várakozásaihoz alakítható befektetési konstrukcióinak segítségével a piacinál magasabb kamatot realizálhat forintban vagy bármely egyéb devizában leköthető szabad pénzeszközein – Ön által választott mértékű kockázat felvállalása mellett.

nyersanyagpiaci ügyletek

A nyersanyagok áralakulásában rejlő kockázat fedezése fontos a nyersanyagot felhasználó cégek számára, akiknek védekezniük kell az árak emelkedése ellen, de nélkülözhetetlen az előállítók számára is, akik ily módon biztosíthatják profitjukat. A kereskedők esetében a beszerzés és értékesítés között eltelt időszak eltérése indokolhatja a kitettség kezelését. Minderre az árupiacon köthető treasury ügyletek adnak lehetőséget.

K&H által forgalmazott külföldi kötvények

Segítségével Ön is részesedhet a világ értékpapír forgalmából!

 

    ©K&H Bank Zrt. Minden jog fenntartva!