K&H vállalati tranzakciós szolgáltatások

A pénzforgalmi bankszámlához nyújtott széles körű szolgáltatásaink keretében, megbízása szerint lebonyolítjuk pénzforgalmát, teljesítjük egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos rendelkezéseit.


 • pénzforgalom teljes körű kezelése

 • kedvező tranzakciós díjak

 

a legfontosabb számlavezetési szolgáltatásaink

 

egyszerű átutalás

bankszámla terhére kezdeményezett átutalás, értékhatár nélkül

 

csoportos átutalás

időszakosan jelentkező, azonos jogcím alapján történő, nagy tételszámú utalások teljesítése

 

beszedés

megbízás, mellyel a kötelezett pénzforgalmi bankszámlájáról felhatalmazó levélnek megfelelően az összeg beszedésre kerül

 

csoportos beszedés

felhatalmazáson alapuló, rendszeresen ismétlődő, nagy tételszámú követelések beszedése

 

VIBER (Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer)

nagy összegű ill. sürgős forint fizetési megbízások teljesítését szolgáló fizetési mód

 

 

 

SEPA átutalás

 

A SEPA átutalás az Európai Unió 28 tagállama, valamint Izland, Liechtenstein, Monaco, Norvégia és Svájc, azaz a SEPA övezeten belüli EUR devizanemben teljesített fizetési megbízás. A SEPA célja az európai integráció előmozdítása, olyan fizetési művelet biztosítása, amely a tagországok közötti EUR átutalásokat közös európai szabály- és eljárásrendszer segítségével egyszerűbbé és gyorsabbá tegye.

 

Annak érdekében, hogy egy EUR devizanemben adott fizetési művelet SEPA előírásoknak megfelelő módon kerüljön teljesítésre, a megbízásnak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

 

 

 • az indító, valamint a kedvezményezett bankja csak SEPA övezeten belüli lehet
 • a megbízás devizanem EUR (a terhelendő, illetve a kedvezményezett számla devizaneme egyéb deviza is lehet)
 • a kedvezményezett bankszámlaszámot IBAN formátumban, a bankot SWIFT (BIC) kóddal szükséges jelölni
 • a megbízás továbbításával, illetve értéknapjával kapcsolatban nincs speciális feltétel meghatározva
 • a költségviselési mód megosztott - SHA lehet (az indító, valamint a kedvezményezett ügyfél a saját bankja által felszámított jutalékot fizeti, közvetítői banki díj nem vonható le a megbízás összegéből)
 • a kedvezményezett bankja képes bejövő SEPA átutalás feldolgozására

 

 

Bankunk W1SE vállalati internet bankon keresztül biztosítja ügyfelei részére a SEPA átutalások indítását ISO20022 SEPA SCT XML formátumban. 

 

További információk SEPA átutalásról

 

 

kinek ajánljuk?

 

 

 • jogi személyeknek

 • jogi személyiséggel nem rendelkező társaságoknak

 • társadalmi vagy egyéb szervezeteknek

 


az Ön igényeihez alkalmazkodva

 

 • kiváló és kényelmes megoldás az ismétlődő pénzügyi teljesítéseire

 • egyszerűsítheti a nagy tételszámú követeléseinek beszedését

 • lebonyolíthatja a jellemzően nagy értékű és tárgynapi fizetéseit

 

 

 

Kérjük, keresse fel kapcsolattartóját vagy hívja a K&H Vállalati ügyfélszolgálatot

 

 • Magyarországról: 06 40 200 069
 • külföldről: (36 1) 468 7731 számon
 • fax: 06-1-468-7758
 • írjon e-mail-t: a vallalatiugyfelszolgalat@kh.hu címre

 

 

Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. A kondíciók módosításának jogát a Bank fenntartja. A termék részletes leírását, illetve feltételeit a vonatkozó szerződés, az Általános Szerződési Feltételek, a K&H Bank Üzletszabályzata, valamint az aktuális hirdetmény tartalmazza, melyek megtekinthetők a bankfiókokban és a www.kh.hu internetes oldalon.

  ©K&H Bank Zrt. Minden jog fenntartva!