email policy

email jognyilatkozat

A faxon/e-mail-en történő információtovábbítás kockázattal járhat, az így továbbított adatok és információk - ideértve az egyébként üzleti titoknak /banktitoknak/ biztosítási titoknak minősülő adatokat is - jogosulatlan harmadik személyek számára ismertté válhatnak.

A K&H Csoport ezeken a nem biztonságos csatornákon kizárólag az ügyfél kérésére továbbít információt, ugyanakkor nem vállal felelősséget az adatátvitel pontosságáért, teljességéért, továbbá az adatátvitelben bekövetkezett késedelemért, annak megszakadásáért, illetve semmilyen kárért, amely az információ illetéktelen személyek általi jogosulatlan felhasználásából ered, kivéve, ha a kár a Küldőnek minősülő K&H Csoport hibájának következménye. Minden e-mail üzenetet, melynek küldője, illetve címzettje a K&H Csoport, vagy annak alkalmazottja, hivatalos üzenetnek kell tekinteni. Ezért ezen üzenetek K&H Csoporton kívüli küldője vagy címzettje tudomásul veszi és hozzájárul, hogy az üzenetekhez más alkalmazott is hozzáférhet a K&H Csoport munkamenetének folyamatos biztosítása érdekében.

Amennyiben a továbbiakban nem kíván a K&H Csoporttól ilyen módon információt kapni, kérjük, jelezze az Önnel kapcsolatban álló szervezeti egységnél.

Jelen fax/e-mail üzenetben foglalt információ bizalmas és jogilag védett. Amennyiben nem Ön a címzett, jelen kommunikáció bármely közzététele, reprodukálása, másolása, szétosztása, vagy más terjesztése, egyéb felhasználása szigorúan tiltott. Amennyiben tévedésből kapta meg az üzenetet, kérjük, azonnal értesítse a K&H Csoportot a (06 1) 328 9696 faxszámon, vagy a bank@kh.hu e-mail címen.

email disclamer

Transmitting information via telefax or e-mail may carry certain risks; the information, including any business/banking/insurance secrets, may become known to unauthorised third parties.


K&H Group forwards information via such non-secure channels upon a client’s request only, and assumes no liability for the accuracy or completeness of data transmission, for any delay or interruption in data transmission, or for any damage arising from the usage of the information by unauthorised persons, unless the damage is attributable to an error by the K&H Group qualifying to be Sender. All messages sent by or adressed to the K&H Group, or it's employees are deemd to be professional in nature.So the sender or the recipient of these messages agrees that they may be available for other employees than the official recipient or sender, to ensure the continuity of work-related activities.


If, in future, you do not wish to receive information from K&H Group in this way, please indicate this to the organisational unit that you have contacts with.


The information in this fax/e-mail message is confidential and covered by legal privilege. If you are not the addressee, any disclosure, reproduction, copying, distribution or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission in error, please notify K&H Group at the fax number (36 1) 328 9696 or at bank@kh.hu.

  © K&H Bank Zrt. Minden jog fenntartva!