K&H rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás 3 promóciós időszaki ajándékáról

Jelen tájékoztató kizárólag a K&H rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás 3 feltételei szerint létrejövő szerződésekre vonatkozik.

A promócióban részt vesz minden természetes személy ügyfél, aki 2021. április 12. és 2021. június 18. közötti időszakban1 Szerződőként olyan biztosítási ajánlatot ír alá,

  • amelynek biztosítottja nem biztosított más, korábban a K&H biztosítóval kötött nyugdíjbiztosítási szerződésnek és
  • amelyben vállalja éves, féléves, negyedéves vagy havi díjfizetési gyakorisággal
    • több mint 35 év tartam esetén évente legalább 120 000 Ft biztosítási díj megfizetését, vagy
    • legalább 25, de legfeljebb 35 év tartam esetén évente legalább 180 000 Ft biztosítási díj megfizetését, vagy
    • kevesebb, mint 25 év tartam esetén évente legalább 240 000 Ft biztosítási díj megfizetését és
  • amelynek szerves része a promócióra vonatkozó záradék2 és
  • legalább 15 000 forintot megfizet a biztosító számlájára a biztosítási ajánlat aláírásának napjától számított 90 napon belül
Samsung Galaxy Fit2 SM R220

Minden, a promócióban résztvevő természetes személy Szerződő a fenti feltételek teljesülése esetén legkorábban a biztosítási ajánlat aláírását követő 45. nap után egy ajándék Samsung Galaxy Fit2 SM R220 típusú vagy azzal legalább megegyező műszaki paraméterű okos aktivitás mérőt3 vehet át abban a K&H bankfiókban, amelyben a Szerződő személy a biztosítási ajánlatot aláírta. A részvételi feltételek teljesülését követően az ajándék átvételének időpontjáról a banki tanácsadó értesíti Szerződőt.

1 A promóciós időszak korábban is lezárható, vagy meghosszabbítható. A lezárás, vagy meghosszabbítás tényéről és feltételeiről a K&H Biztosító ügyfeleit a kampány meghirdetett lezárását megelőző munkanap végéig, a www.kh.hu oldal lakosság/ajánlataink menüpontja alatt elhelyezett leírásban tájékoztatja. A kampány lezárását követő naptól megkötött K&H rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás 3 esetén az itt ismertetett ajándékra való jogosultság nem érvényesíthető.

2 A promócióra vonatkozó záradék aláírásával Szerződő vállalja, hogy legalább három évig fizeti az ajánlatban megjelölt biztosítási díjat, díjfizetését ideiglenesen vagy véglegesen nem szünetelteti, illetve a szerződését nem szünteti meg. Amennyiben a Szerződő a záradékban foglalt feltételeknek nem tesz eleget, úgy köteles visszatéríteni a Biztosító számára 15 000 forintot, amely megfelel az ajándékba kapott okos aktivitásmérő átadáskori, kezelési és szállítási költségekkel növelt forgalmi értékének. Az ily módon visszatérítendő összeget a Biztosító jogosult a kifizetésre kerülő visszavásárlási összegből levonással érvényesíteni.

3 A Biztosító fenntartja magának a jogot, hogy választása szerint a fent megjelölt készülékhez műszaki paraméterben megegyező/jobb, akár más márkájú okos aktivitásmérőt adjon át az Akcióban résztvevő Szerződőnek. Az ajándékba adott készülék és tartozékai hivatalos magyarországi garanciával rendelkeznek, az esetleges minőségi, jótállási, illetve garanciális problémák esetén a Biztosítót nem terheli felelősség. A készülékek jótállási, illetve garanciális ügyintézését a készülék gyártója biztosítja. Garanciális problémákkal kapcsolatban a márkaképviselet az illetékes.