K&H tőkét részben előre fizető 2 származtatott alap

Egy igazi különlegesség a magyar befektetési alap piacon: úgy élvezheted a hozamvédett alapok előnyeit, hogy már 12 hónap elteltével visszakapod a befektetett összeg felét, amikor az alap magas fix hozamot is fizet. Ezt követően az alap a futamidő során évente rendszeres hozamfizetéseket biztosít, extrahozam lehetőségével, melynek mértéke egy 20 elemű, brazil cégek és ismert globális nagyvállalatok részvényeit tartalmazó kosár teljesítményétől függ.

 • már 12 hónap elteltével kifizeti a befektetett összeg felét
 • már 12 hónap elteltével magas fix hozam
 • rendszeres hozamfizetések és extrahozam lehetősége
Tájékoztatjuk Tisztelt Befektetőinket, hogy a K&H tőkét részben előre fizető 2 alap 2016. szeptember 7. napján beolvadt a K&H likviditási elszámoló alapba.

részletek részletek

legfontosabb tudnivalók

tőkevédelem

100%

kibocsátáskori Névérték

10 000 forint/befektetési jegy

tőkét részben előre fizetés, azaz a kibocsátáskori Névérték 50%-ának kifizetése befektetési jegyenként

2013. július 26.

fix hozam az 1. kifizetési napon a befektetési jegyek kibocsátáskori Névértékére vetítve

8%

1. kifizetési nap

2013. július 26.

1. kifizetési nap után érvényes névérték

5 000 forint/befektetési jegy

hozam a 2., 3. és 4. (végső) kifizetési napokon a befektetési jegyek 1. kifizetési nap után érvényes névértékére vetítve

legalább 2%, legfeljebb 8%

fix minimum hozam
a teljes futamidőre, a befektetési jegyek kibocsátáskori Névértékére vetítve

11% (EHM: 4,51%)

2. kifizetési nap
3. kifizetési nap
4. (végső) kifizetési nap

2014. július 25.
2015. július 24.
2016. augusztus 9.

futamidő

4 év (2012. július 30. – 2016. július 29.)

részvénykosár összetétele

20 elemű, brazil cégek és ismert globális nagyvállalatok részvényeit tartalmazó kosár (például: Anheuser-Busch Inbev, Banco Bradesco, Banco Santander, Colgate-Palmolive, Royal Dutch Shell, Telefonica SA, stb.)

jegyzési időszak

2012. június 4. – július 20.

 

a te igényeidhez alkalmazkodva 

két megtakarítás egyben

 • egy igazi különlegesség a magyar befektetési alap piacon
  A K&H tőkét részben előre fizető 2 származtatott alap ötvözi a rövid és középtávú megtakarítások előnyeit, és egyesíti a betétek biztonságát a részvénybefektetések magas hozamlehetőségével.

 • már rövid távon pénzhez juthatsz ezzel a középtávú megtakarítási formával
  A befizetett tőke felét már az első év végén visszakapod, amit akár újra befektethetsz, felhasználhatsz. 

 • magas fix hozam, nemcsak néhány hónapra
  Az alap a futamidő első évére a tőke egészére fix, magas hozamot fizet. A továbbiakban az alapban maradó tőkerészre minden évben fizet hozamot, sőt emelkedő részvénypiaci környezetben extrahozam is lehetséges. 

a tőke felének kifizetése a futamidő 1. évének végén

 • az alap különlegessége, hogy a befektetett összeg felét már az 1. év végén kifizeti, így pénzének felét nem kell középtávra lekötnie 

 • a kifizetett tőkerész felhasználható, vagy újra befektetve a megtakarításával elérhető hozam tovább növelhető

rendszeres hozamfizetés és extrahozam lehetősége

 • az alap a futamidő 1. évének végén magas, 8%-os fix hozamot fizet a teljes tőkére vetítve

 • az alapban maradó tőkerészre az alap a futamidő 2., 3. és a 4. évének végén is fix 2%-os hozamot ígér

 • az extrahozam lehetőségét az alap mögött álló 20 elemű, brazil cégek és ismert globális nagyvállalatok részvényeit tartalmazó kosár pozitív teljesítménye biztosíthatja, így az alap hozama a 2., 3. és 4. hozamfizetéskor legalább 2%, de legfeljebb 8% lehet (az alapban maradó tőkerészre vetítve)

 • ha a mögöttes részvénykosár teljesítménye kedvezőtlen, az alap abban az esetben is tőkevédelmet nyújt, és biztosítja az ígért fix hozamokat

 • az alapban az 1. év után bent maradó tőkerészt a futamidő végét követően fizeti ki az alap

100% tőkevédelem

 • az általad befektetett tőke 100%-ban védelmet élvez, amely annak köszönhető, hogy az alap vagyonának 70-90%-a bankbetétekben kerül elhelyezésre

amit még jó tudni, mielőtt döntesz

 • a megalapozott befektetési döntés érdekében előzetesen alaposan vizsgáld meg az alap Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát

 • amennyiben K&H nyugdíj-előtakarékossági számlán helyezed el megtakarításod, kamatadó-mentességet élvezhet, állami támogatást kaphat, ezzel hozama is emelkedhet

 • amennyiben befektetésed K&H tartós befektetési számlán helyezed el, megtakarításod kamatadó-mentességet vagy kamatadó-kedvezményt élvezhet

 • másodlagos forgalmazás: Budapesti Értéktőzsde

 • az alap kockázati besorolása: óvatos

kinek ajánljuk?

 • aki tőkéje felét már 12 hónap elteltével szeretné újra befektetni 

 • aki szeretne évi rendszerességgel hozamfizetésben részesülni 

 • akinek a biztonság és a fix hozam mellett az extrahozam lehetősége is fontos

Figyelmedbe ajánljuk az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ fogyasztóvédelmi honlapját, ahol hasznos termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat (hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program) érhetsz el.
Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Az alap a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény 102. § (1) bekezdés alapján teljesít kifizetést a befektetési jegyek névértéke által megtestesített tőkéjének terhére. A kifizetés a hivatkozott jogszabály szerint a befektetési jegyek kibocsátáskori névértékének 10 000 forintról 5 000 forintra történő leszállításával valósul meg, amely a befektetési jegyek ISIN azonosítójának megváltozásával jár együtt. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a mögöttes kosár teljesítményének kiszámítási módját a Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a K&H Bank Zrt. fiókjaiban mint forgalmazási helyeken papír alapon és a www.kh.hu (vagy a www.khalapok.hu) internetes oldalon elektronikus formában. Megalapozott befektetési döntésed érdekében előzetesen alaposan vizsgáld meg az ezen dokumentumokban szereplő adatokat, különös tekintettel a kockázatokra. A futamidő végén az Alapkezelő a PSZÁF jóváhagyásának és a kondíciók előzetes meghirdetésének feltételével, de a befektetők kifejezett hozzájárulásának hiányában is jogosult – visszaváltási lehetőség biztosítása mellett – az alapot átalakítani, melynek során az alap neve, befektetetési politikája, kockázati besorolása az azt megelőző állapothoz képest megváltozhat, vagy dönthet az alap más alappal történő egyesüléséről. A befektetési jegyek forgalmazási költségeiről tájékozódj a forgalmazási helyeken található hirdetményekből és a Vezető Forgalmazó www.kh.hu internetes oldalán. A K&H tőkevédett és hozamvédett alapok származtatott eszközökbe fektetnek, ezért a szokásostól eltérő kockázati szintűek! Az alap nettó eszközértéke a futamidő alatt jelentősen ingadozhat, az alap Hozamvédelemre vonatkozó ígérete teljes egészében kizárólag a futamidő végéig, azaz a lejárati napig megtartott befektetésekre érvényes, azt kizárólag az alap pénzügyi eszközei és befektetési politikája biztosítják, kifizetésére harmadik személy garanciát nem vállal. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményekre! A befektetési jegynek a jegyzési diszkontált ár és a kibocsátáskori névérték közötti árkülönbözete hozamnak minősül mely a Hozamvédelemre vonatkozó ígéret szerinti további hozamokkal együtt - kivéve, ha tartós befektetésből származó jövedelem - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján kamatjövedelemnek minősülnek, mely után a fizetendő adó mértéke 16 %, amit a kifizető köteles kifizetéskor levonni. A befektetésed hozamához kapcsolódó adózási tudnivalókról kérjük, tájékozódj a www.kh.hu oldalon vagy tanácsadóinknál. A tartós befektetési szerződés alapján és a nyugdíj-előtakarékossági számlán szerzett jövedelemre sajátos adózási szabályok vonatkoznak. Az adózással összefüggő következmények a jövőben változhatnak, a konkrét adófizetési kötelezettség mindenkor csak az egyedi körülmények alapján állapítható meg. Az alapot a K&H Alapkezelő Zrt. kezeli, amely a PSZÁF – III/100.058/2002. számú engedélye alapján gyakorolja tevékenységét. A jegyzés korábban is lezárható. EHM= Egységesített értékpapír hozam mutató, a kamatos kamatszámítás módszerével kerül kiszámításra az alap teljes futamidejére, ahol egy év 365 nap. A K&H Bank Zrt. termékeinek értékesítése során a MiFID rendelkezéseinek megfelelően jár el. A K&H Bank Zrt. a Budapesti Értéktőzsde tagja, tevékenységi engedélyének száma: a PSZÁF (illetve jogelődje) 41.064/1998., III/41.064-3/2001., III/41.064-11/2002. és III/41.064-16/2003. számú határozata.