K&H tőkét négy részletben fizető 2 származtatott alap

Az alap különlegessége, hogy a befektetés minden évben kifizeti a tőke 25 százalékát. Ezen felül az alap már az első év végén fix hozamot fizet, továbbá három alkalommal nyújt lehetőséget extrahozam elérésére. A 2., 3. és 4. év végi lehetséges extrahozamok mértéke egy 20 elemű, ismert világcégek részvényeiből álló kosár teljesítményétől függ.

 • éves tőkekifizetések, egyszeri fix hozam és további hozamlehetőségek
 • jól tervezhető felhasználás
 • többféle élethelyzetben is jó megoldás

részletek részletek

legfontosabb tudnivalók

tőkevédelem

100%

kibocsátáskori névérték

10 000 forint/befektetési jegy

tőkerészek kifizetései,

azaz a kibocsátáskori névérték 25%-ának kifizetése befektetési jegyenként és az egyes kifizetési napok

1. 2014. február 19.

2. 2015. február 19.

3. 2016. február 19.

4. 2017. február 28.

az 1. és 2. kifizetési nap között érvényes névérték

a 2. és 3. kifizetési nap között érvényes névérték

a 3. és 4. (végső) kifizetési nap között érvényes névérték

7 500 forint/befektetési jegy

5 000 forint/befektetési jegy

2 500 forint/befektetési jegy

fix hozam az 1. kifizetési napon

a befektetési jegyek kibocsátáskori névértékére vetítve

1. kifizetés: 8%

lehetséges hozamok

az 1. és 2. kifizetési nap között érvényes névértékre vetítve

a 2. és 3. kifizetési nap között érvényes névértékre vetítve

a 3. és 4. (végső) kifizetési nap között érvényes névértékre vetítve

 

2. kifizetés: 0% - 5,33%

3. kifizetés: 0% - 8%

4. kifizetés: 0% - 16%

fix minimum hozam a teljes futamidőre, a befektetési jegyek kibocsátáskori névértékére vetítve

8% (EHM: 3,26%)

futamidő

4 év

(2013. február 11. – 2017. február 17.)

jegyzési időszak (korábban lezárható)

2012. december 10. – 2013. február 1.

a mögöttes részvénykosár összetétele

20 elemű, ismert világcégek részvényeiből álló kosár (pl.: GlaxoSmithKline, ENEL, Bank of Montreal, Novartis, stb.)

 

 a te igényeidhez alkalmazkodva

rugalmasan tervezhető pénzügyek

Befektetési döntés esetén mindig komoly fejtörést okoz, hogy a megtakarítások futamideje összhangba kerüljön a befektetési célokkal, azaz a felhasználással. 

A K&H tőkét négy részletben fizető 2 származtatott alap legnagyobb különlegessége az, hogy rendszeres pénzáramlást biztosít neked úgy, hogy a befektetett tőkét már a futamidő során egyenletesen fizeti vissza, minden évben a tőke 25 százalékát.

  • éves tőkekifizetések, egyszeri fix hozam és további hozamlehetőségek

  • jól tervezhető felhasználás

  • többféle élethelyzetben is jó megoldás

milyen további előnyökkel jár a rendszeres tőke-visszafizetés? 

  • további hozamlehetőségek kihasználása 

Azzal, hogy az alap minden évben kifizeti a tőke negyedét, lehetőséget teremt arra, hogy a kifizetett tőkerész ismételt befektetésével te tovább növelhesd megtakarításaidnak értékét.

  • új döntési lehetőséget teremt 

A K&H tőkét négy részletben fizető 2 származtatott alap rendszeres döntési lehetőséget biztosít az számodra, hogy a folyamatosan változó gazdasági környezethez igazítsd megtakarításaidnak szerkezetét. Azzal, hogy az alap a tőkét folyamatosan fizeti vissza, a kifizetett tőkerészek ismételt befektetésével minden évben az adott helyzetnek megfelelő lehető legjobb befektetési döntést hozhatod meg. 

magas fix hozam az első év végén a teljes befektetett összegre 

Az első év végén az alap kifizeti a tőke 25 százalékát, és ezen felül a teljes befektetett tőkére vetítve egy magas, 8%-os fix hozamot. Az első éves fix hozam versenyképes a néhány hónapra elérhető akciós kamatokkal.

rendszeres hozamfizetési lehetőségek 

  • az alapban maradó tőkerészekre a futamidő 2. és 3. évének végén, illetve a 4. évét követően extrahozamot is fizethet az alap egy részvénykosár teljesítményétől függően. Az extrahozamot meghatározó részvénykosár 20 ismert világcég részvényeiből áll.

  • évről évre növekvő hozamlehetőségek a bennmaradó tőkerészre vetítve: a 2. év végén az alapban maradó tőkerészre - ami a befektetett érték háromnegyede - 0-5,33% közötti hozamot fizethet az alap, a 3. év végén a tőke felére 0-8% közötti hozamra van lehetőség, míg a futamidő végét követően az utolsó tőkerésszel elérhető hozam 0-16% lehet

100%-os tőkevédelem és fix hozam

 • amennyiben a mögöttes részvénykosár teljesítménye kedvezőtlen, az alap abban az esetben is tőkevédelmet nyújt, és biztosítja az ígért fix hozamot

nézzünk egy példát!

amit még jó tudni, mielőtt döntesz

 • a megalapozott befektetési döntésed érdekében előzetesen alaposan vizsgáld meg az alap Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát

 • a befektetési jegy ugyan a futamidő alatt nem váltható vissza, de bevezetésre kerül a Budapesti Értéktőzsdére (másodlagos forgalmazás: aktuális tőzsdei árfolyamon, mely eltérhet az egy jegyre jutó nettó eszközértéktől)

 • ha K&H nyugdíj-előtakarékossági számlán helyezed el megtakarításod, kamatadó-mentességben és állami támogatásban részesülhet, ezzel hozama is emelkedhet

 • ha befektetésed K&H tartós befektetési számlán helyezed el, megtakarításod kamatadó-mentességet vagy kamatadó-kedvezményt élvezhet

 • az alap kockázati besorolása: óvatos

 

kinek ajánljuk?

 • aki szereti előre megtervezni pénzügyeit

 • aki már a futamidő alatt is szeretne befektetett tőkéje egy részéhez hozzájutni

 • akinek a tőkevédelem és a fix hozam mellett az extrahozam lehetősége is fontos

Figyelmedbe ajánljuk az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ fogyasztóvédelmi honlapját, ahol hasznos termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat (hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program) érhetsz el.
Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A hirdetés a 2012. novemberi piaci betéti kamatokra hivatkozik. Az alap a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény 102. § (1) bekezdés alapján teljesít kifizetést a befektetési jegyek névértéke által megtestesített tőkéjének terhére. A kifizetés a hivatkozott jogszabály szerint a befektetési jegyek kibocsátáskori névértékének háromszori leszállításával valósul meg, amely minden alkalommal a befektetési jegyek ISIN azonosítójának megváltozásával jár együtt. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a mögöttes kosár teljesítményének kiszámítási módját a Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők magyar nyelven a K&H Bank Zrt. fiókjaiban, mint forgalmazási helyeken papír alapon és a www.kh.hu (vagy a www.khalapok.hu) internetes oldalon elektronikus formában. Megalapozott befektetési döntésed érdekében előzetesen alaposan vizsgáld meg az ezen dokumentumokban szereplő adatokat, különös tekintettel a kockázatokra. A futamidő végén az Alapkezelő a PSZÁF jóváhagyásának és a kondíciók előzetes meghirdetésének feltételével, de a befektetők kifejezett hozzájárulásának hiányában is jogosult – visszaváltási lehetőség biztosítása mellett – az alapot átalakítani, melynek során az alap neve, befektetetési politikája, kockázati besorolása megváltozhat, vagy dönthet az alap más alappal történő egyesüléséről. A befektetési jegyek forgalmazási költségeiről tájékozódj a forgalmazási helyeken található hirdetményekből és a Vezető Forgalmazó www.kh.hu internetes oldalán. A K&H tőkevédett vagy hozamvédett alapok származtatott eszközökbe fektetnek, ezért a szokásostól eltérő kockázati szintűek! Az alap nettó eszközértéke a futamidő alatt jelentősen ingadozhat, az alap Hozamvédelemre vonatkozó ígérete teljes egészében kizárólag a futamidő végéig, azaz a lejárati napig megtartott befektetésekre érvényes, azt kizárólag az alap pénzügyi eszközei és befektetési politikája biztosítják, kifizetésére harmadik személy garanciát nem vállal. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményekre! A befektetési jegynek a jegyzési diszkontált ár és a kibocsátáskori Névérték közötti árkülönbözete a Hozamvédelemre vonatkozó ígéret szerinti további hozamokkal együtt - kivéve, ha tartós befektetésből származó jövedelem - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján kamatjövedelemnek minősül, mely után a fizetendő adó mértéke 16 %, amit a kifizető köteles kifizetéskor levonni. A befektetése hozamához kapcsolódó adózási tudnivalókról kérjük, tájékozódj a www.kh.hu oldalon vagy tanácsadóinknál. A tartós befektetési szerződés alapján és a nyugdíj-előtakarékossági számlán szerzett jövedelemre sajátos adózási szabályok vonatkoznak. Az adózással összefüggő következmények a jövőben változhatnak, a konkrét adófizetési kötelezettség mindenkor csak az egyedi körülmények alapján állapítható meg. Az alapot a K&H Alapkezelő Zrt. kezeli, amely a PSZÁF – III/100.058/2002. számú engedélye alapján gyakorolja tevékenységét. A jegyzés korábban is lezárható. EHM=Egységesített értékpapír hozam mutató, a kamatos kamatszámítás módszerével kerül kiszámításra az alap teljes futamidejére, ahol egy év 365 nap. A K&H Bank Zrt. termékeinek értékesítése során a MiFID rendelkezéseinek megfelelően jár el. A K&H Bank Zrt. a Budapesti Értéktőzsde tagja, tevékenységi engedélyének száma: a PSZÁF (illetve jogelődje) 41.064/1998., III/41.064-3/2001., III/41.064-11/2002. és III/41.064-16/2003. számú határozata.