K&H hozamlépcső származtatott alap

A K&H hozamlépcső származtatott alap igazi különlegesség, hiszen nem csupán részesedést nyújt egy nagy, nemzetközi vállalatok részvényeiből összeállított, 20 elemű kosár teljesítményéből, de az elért eredményeket a futamidő alatt rendszeres időközönként figyelemmel is kíséri.

 • új, izgalmas szerkezet a K&H kínálatában
 • magas részesedés egy nemzetközi részvénykosár teljesítményéből
 • 100% tőkevédelem

részletek részletek

legfontosabb tudnivalók 

tőkevédelem

100%

küszöbértékek („hozamlépcsők”)

100%, 105%, 110%, 115%, 120%, 125%, 130%, 135%, 140%, 145%, 150%, 155%, 160%

elérhető legmagasabb hozam

(a teljes futamidőre)

60%

mögöttes részvénykosár

20 elemű nemzetközi részvénykosár (pl. BMW, British American Tobacco, Intel, Swisscom)

futamidő

2013. október 22. – 2017. szeptember 15.

~ 3 év 11 hónap

jegyzési időszak

2013. augusztus 12. – október 4.

(korábban is lezárható!)

 

védd lépcsőfokonként az elért teljesítményt!

Az alap háromhavonta – a kezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően – megvizsgálja a kosár futamidő eleje óta elért teljesítményét, és ha annak növekedése meghaladt egy vagy több küszöbértéket („hozamlépcsőt”), akkor rögzíti az elért legmagasabb lépcsőfokkal azonos százalékú hozamot. Az első hozamlépcső maga az induláskor mért teljesítmény, innen emelkednek a lépcsőfokok 5 százalékonként a maximálisan elérhető 60%-os hozamig.

 • ha a mögöttes befektetés növekedése bármely teljesítményvizsgálatkor meghaladt egy vagy több hozamlépcsőt, úgy az alap a legmagasabb lépcsőértéket hozamként biztosítja a futamidő végén. A már rögzített teljesítmény abban az esetben is elkísér téged a lejáratig, ha a későbbiekben az alap teljesítménye egyetlen esetben sem haladja már meg ezt a futamidő végéig.

 • ha a futamidő végén a részvénykosár növekedése meghaladja a legmagasabb elért lépcsőfokot is, de nem haladja meg az alappal maximálisan elérhető 60%-os hozamot, akkor az alap a teljes futamidő alatt elért teljesítményt fizeti ki hozamként

 • akkor sem maradsz hozam nélkül, ha a teljes futamidőt tekintve pozitív teljesítményt ér el, de előtte egyik köztes megfigyelés alkalmával sem ért el egyetlen hozamlépcsőt sem, hisz ebben az esetben a ténylegesen elért hozam kerül kifizetésre.

 

100% tőkevédelem

Az alap vagyonának túlnyomó részét bankbetétbe fekteti a futamidő elején, ezzel biztosítva a befektetett tőke védelmét és kifizetését a futamidő végét követően, még abban az esetben is, ha az alap teljesítménye a teljes futamidő alatt az induló érték alatt maradna. 

 

amit még jó tudni, mielőtt döntesz

 • ha az alapot K&H tartós befektetési számlán vásárolod, megtakarításod kamatadó-kedvezményt élvezhet

 • ha K&H nyugdíj-előtakarékossági számlán helyezed el megtakarításod, kamatadó-mentességben részesülhetsz, továbbá a befektetett összegre állami támogatást kaphatsz

 • másodlagos forgalmazás: Budapesti Értéktőzsde

 • az alap kockázati besorolása:

kinek ajánljuk?

 • aki részesedni szeretne a részvénypiacok teljesítményéből 

 • akinek fontos a tőkevédelem, de a magas hozam lehetősége is 

 • aki előnyben részesíti a különleges befektetéseket

Figyelmedbe ajánljuk az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ fogyasztóvédelmi honlapját, ahol hasznos termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat (hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program) érhetsz el.
Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a mögöttes részvénykosár értékváltozásának kiszámítási módját a Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat tartalmazzák, melyek magyar nyelven elérhetők a K&H Bank Zrt. fiókjaiban, mint forgalmazási helyeken papír alapon és a www.kh.hu (vagy a www.khalapok.hu) internetes oldalon elektronikus formában. Megalapozott befektetési döntésed érdekében előzetesen alaposan vizsgáld meg az ezen dokumentumokban szereplő adatokat, különös tekintettel a kockázatokra. A futamidő végén az Alapkezelő a PSZÁF jóváhagyásának és a kondíciók előzetes meghirdetésének feltételével, de a befektetők kifejezett hozzájárulásának hiányában is jogosult – visszaváltási lehetőség biztosítása mellett – az alapot átalakítani, melynek során az alap neve, befektetetési politikája, jelen dokumentumban feltüntetett kockázati (MiFID) besorolása megváltozhat, vagy dönthet az alap más alappal történő egyesüléséről. A K&H zártvégű tőke- vagy hozamvédett alapok a lejárat előtt kizárólag tőzsdei forgalomban értékesíthetők. A befektetési jegyek tőzsdei megbízási díjáról tájékozódj a forgalmazási helyeken található hirdetményekből és a Vezető Forgalmazó www.kh.hu internetes oldalán. A K&H tőkevédett vagy hozamvédett alapok származtatott eszközökbe fektetnek, ezért a szokásostól eltérő kockázati szintűek! Az alap nettó eszközértéke a futamidő alatt jelentősen ingadozhat, a Tőkevédelemre vonatkozó ígéret és az Elérhető hozam mértéke teljes egészében kizárólag a futamidő lejárati napjáig megtartott befektetésekre érvényes, azt kizárólag az alap pénzügyi eszközei és befektetési politikája biztosítják, kifizetésére harmadik személy garanciát nem vállal. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményekre! A befektetési jegynek a jegyzési diszkontált ár és a névérték közötti árkülönbözete további elért hozamokkal együtt - kivéve, ha tartós befektetésből származó jövedelem - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján kamatjövedelemnek minősül, mely után a fizetendő adó mértéke 16%, amit a kifizető köteles 6% egészségügyi hozzájárulással együtt a kifizetéskor levonni. A befektetése hozamához kapcsolódó adózási tudnivalókról kérjük, tájékozódj a www.kh.hu oldalon vagy tanácsadóinknál. A tartós befektetési szerződés alapján szerzett jövedelemre sajátos adózási szabályok vonatkoznak. Az adózással összefüggő következmények a jövőben változhatnak, a konkrét adófizetési kötelezettség mindenkor csak az egyedi körülmények alapján állapítható meg. A feltüntetett hozamok nem évesítettek, kivéve az EHM számok, ha ilyen feltüntetésre került. Az alapot a K&H Alapkezelő Zrt. kezeli, amely a PSZÁF –  III /100.058/2002. és H-EN-III-3/2013 számú határozatai számú engedélye alapján gyakorolja tevékenységét. A K&H Bank Zrt. termékeinek értékesítése során a MiFID rendelkezéseinek megfelelően jár el. A K&H Bank Zrt. a Budapesti Értéktőzsde tagja, tevékenységi engedélyének száma: a PSZÁF (illetve jogelődje) 41.064/1998.,  III /41.064-3/2001.,  III /41.064-11/2002. és  III /41.064-16/2003. számú határozata.