K&H likviditási elszámoló alap

Az alap célja, hogy a megszűnő K&H tőke- vagy hozamvédett struktúrákban őrzött vagyont addig is biztonságos, pénzpiaci hozamot és tőkevédelmet biztosító befektetési formába helyezze el, amíg a befektetők döntést hoznak a befektetésük további sorsáról.

  • biztonság és tőkevédelem
  • kiszámítható hozam
  • visszaváltási jutalék felszámítása nélkül visszaváltható
Tájékoztatjuk Tisztelt Befektetőinket, hogy a K&H likviditási elszámoló alap 2017. február 28. napján jogutód nélkül megszűnt.

részletek részletek

legfontosabb tudnivalók

  • az alap technikai céllal jött létre és a megszűnő tőke- és hozamvédett struktúrák befektetőinek vagyonát gyűjti össze, aktívan nem kerül ajánlásra

  • a befektető maga döntheti el, mikor kívánja visszaváltani befektetési jegyét

  • az alap célja, hogy a visszaváltás napjáig megvédje a befektetett tőkét és a pénzpiaci befektetésektől elvárható biztonságos és stabil hozamot biztosítson a befektetőknek

  • a K&H Alapkezelő az alap eszközeit kereskedelmi bankoknál nyitott, látra szóló és legfeljebb 6 hónapos lekötött betétbe fekteti

  • az alap befektetési jegyei 2013. február 25. napjától kezdve bármelyik forgalmazási napon visszaváltási jutalék felszámítása nélkül visszaválthatóak

  • az alap kockázati besorolása: 

dokumentumok

Tájékoztató és Kezelési szabályzat
Kiemelt befektetői információ
legfrissebb havi jelentés
legfrissebb éves jelentés
legfrissebb éves beszámoló
legfrissebb féléves jelentés
Megszűnési jelentés
Tevékenységet lezáró beszámoló
befektetési szolgáltatások hirdetménye

közzétételek

Figyelmedbe ajánljuk az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ fogyasztóvédelmi honlapját, ahol hasznos termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat (hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program) érhetsz el.
Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját a Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat tartalmazzák, melyek magyar nyelven elérhetők a vezető forgalmazó K&H Bank Zrt. fiókjaiban, mint forgalmazási helyeken papír alapon és a www.kh.hu (vagy a www.khalapok.hu) internetes oldalon elektronikus formában. Ugyanezen elérhetőségeken tájékozódhatsz az alap Kiemelt Befektetői Információi felől, mely az alap alapvető jellemzőit tartalmazza tömör formában, önmagában azonban nem ad teljes körű leírást az alapról. Megalapozott befektetési döntésed érdekében előzetesen alaposan vizsgáld meg az ezen dokumentumokban szereplő adatokat, különös tekintettel a kockázatokra. A Tőkevédelemre vonatkozó ígéretet kizárólag az alap pénzügyi eszközei és befektetési politikája biztosítják, arra harmadik személy garanciát nem vállal. A befektetési jegyek forgalmazási költségeiről tájékozódj a forgalmazók hirdetményeiből. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményekre! A befektetési jegy hozama – kivéve, ha tartós befektetésből származó jövedelem – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján kamatjövedelemnek minősül, mely után a fizetendő adó mértéke 16%, amit a kifizető köteles 6% egészségügyi hozzájárulással együtt a kifizetéskor levonni. A befektetésed hozamához kapcsolódó adózási tudnivalókról kérjük, tájékozódj a www.kh.hu oldalon vagy tanácsadóinknál. A tartós befektetési szerződés alapján és a nyugdíj-előtakarékossági számlán szerzett jövedelemre sajátos adózási szabályok vonatkoznak. Az adózással összefüggő következmények a jövőben változhatnak, a konkrét adófizetési kötelezettség mindenkor csak az egyedi körülmények alapján állapítható meg. Az alapot a K&H Alapkezelő Zrt. kezeli, amely a PSZÁF – III/100.058/2002. és H-EN-III-3/2013 számú határozatai alapján gyakorolja tevékenységét. A K&H Bank Zrt. termékeinek értékesítése során a MiFID rendelkezéseinek megfelelően jár el. A K&H Bank Zrt. a Budapesti Értéktőzsde tagja, tevékenységi engedélyének száma: a PSZÁF (illetve jogelődje) 41.064/1998., III/41.064-3/2001., III/41.064-11/2002. és III/41.064-16/2003. számú határozata.