K&H megtakarítási cél - október részalap

Aktívan kezelt vegyes alap, ami a piaci viszonyok és az alap pillanatnyi árfolyamának függvényében szabályozza a mögöttes befektetések összetételét. A részalap minden év októberében megállapítja árfolyamértékének 90%-át és a következő évben ennek védelmére törekszik.

 • kedvező piaci körülmények között kockázatosabb eszközökbe fektethet
 • kedvezőtlen piaci feltételek esetén biztonságos pénzpiaci eszközökre cserélheti a portfólió kockázatos eszközeit
 • árfolyamvédelemre törekszik

részletek részletek

legfontosabb tudnivalók

alap neve

K&H megtakarítási cél - október nyíltvégű alapok részalapja

fajtája

nyíltvégű

névérték

1 forint / befektetési jegy

befektetési stratégia

aktívan menedzselt diverzifikált globális vegyes portfólió, mely tartalmazhat magyar és nemzetközi befektetéseket egyaránt, akár fejlett, akár feltörekvő piaci eszközökkel, pénzpiaci, kötvény és részvény típusú befektetések formájában is

megcélzott védelmi szint meghatározása

a megfigyelési napra számított egy jegyre jutó nettó eszközérték 90%-a

megfigyelési napok

az alap indulásának napja (azaz 2013. október 22.), valamint (2013. év kivételével) minden naptári év október 15-e, illetve ha ez nem forgalmazási nap, akkor az első rákövetkező forgalmazási nap

vételi és visszaváltási megbízások teljesítése

megbízás megadását követő 4. forgalmazási nap

tőkevédelem

nincs

 

a te igényeidhez alkalmazkodva

alapunk egy modern vitorláshajóhoz hasonlítható:

 • jó időben vitorlát bonthat a magasabb hozam lehetősége érdekében

  • amikor javulnak a tőkepiaci körülmények, az alap fokozatosan emelheti a kockázatosabb, de nagyobb hozamlehetőséget kínáló eszközök arányát a kötvény és pénzpiaci típusú eszközökkel szemben 

  • a K&H és a KBC Alapkezelő szakemberei folyamatosan figyelik a világ tőkepiacait és globális stratégiájuk alapján dinamikusan változtathatják a mögöttes befektetések regionális és iparági szerkezetét

 • viharban is képes biztosan haladni

  • ha romlanak a tőkepiaci körülmények, az alap csökkentheti a részvény és kötvény típusú eszközök súlyát, és fokozatosan kerülve a kockázatos eszközöket, növelheti a biztonságos pénzpiaci típusú eszközök arányát. 

  • szélsőségesen negatív tőkepiaci környezetben a portfólió akár 100%-ban is tartalmazhat biztonságos pénzpiaci típusú eszközöket

 • radarral figyeli a vízmélységet, hogy elkerülje a zátonyokat!

  • a K&H és a KBC Alapkezelő szakemberei egy sajátos befektetési mechanizmust alkalmazva arra törekszenek, hogy a lehető legkisebbre csökkenjen annak a valószínűsége, hogy az alap árfolyama a megőrizni kívánt védelmi szintnél alacsonyabbra süllyedjen. Azonban előfordulhat – különösen szélsőséges piaci mozgások esetén – hogy az árfolyam átmenetileg vagy tartósan a védelmi szint alá csökken.

  • a befektetési mechanizmus figyelemmel kíséri az alap árfolyamát, és ha az kellően 

  • meghaladja a védelmi szintet és a mögöttes befektetések árfolyam-ingadozásának mértéke is megengedi, az alap növelheti a kockázatosabb eszközök arányát

  • ha a védelmi szint veszélybe kerül és a mögöttes befektetések árfolyam-ingadozásának mértéke megköveteli, az alap csökkentheti a kockázatosabb eszközök arányát

 

további hasznos információk

 • a K&H megtakarítási cél - október alapok részalapja egy nyíltvégű befektetési alap, amely rendkívüli rugalmasságot biztosít Neked: bármely forgalmazási napon megvásárolhatod, illetve visszaválthatod az alap befektetési jegyeit

 • ahogy az alap neve is mutatja az árfolyamvédelem rögzítési időpontjára évente, október során kerül sor

 • nemcsak egy alkalommal, egy összegben lehet az alapba befektetni, hanem akár rendszeres vételi megbízás formájában is

 • a havonta elérhető jelentésekben, az úgynevezett „hajónaplóban” részletesen ismertetjük majd az alap teljesítményét és a legfontosabb piaci eseményeket

 • ajánlott befektetési időtáv: minimum 3 év

 • az alap kockázati besorolása: óvatos

kinek ajánljuk?

 • aki szeretné a betéti kamatoknál magasabb hozam elérésének lehetőségét megteremteni

 • aki szereti a kényelmet és a rugalmasságot

 • aki szeretne közép- vagy hosszú távú megtakarítási céljaihoz egy megfelelő eszközt

dokumentumok

Tájékoztató és kezelési szabályzat
Kiemelt befektetői információk
havi portfólió jelentés
legfrissebb éves jelentés
legfrissebb éves beszámoló
legfrissebb féléves jelentés
befektetési szolgáltatások hirdetménye
Általános Terméklap
Tájékoztatjuk a K&H megtakarítási cél - október alapok alapja (Alap) Befektetőit, hogy az Alap 2015.10.08-án egyesült a K&H árfolyamvédett vegyes nyíltvégű alap K&H megtakarítási cél - október alapok részalapjával. A K&H árfolyamvédett vegyes nyíltvégű alap (Átvevő alap) ezen egyesüléssel jött létre és hat Részalappal bír. Az egyesülés során a beolvadó K&H megtakarítási cél - október alapok alapja megszűnt és megszűnésekor minden eszközét és kötelezettségét az Átvevő alap K&H megtakarítási cél - október alapok részalapjára ruházta át.
Ez azt jelenti, hogy az egyesülés során az Alap befektetői automatikusan a K&H megtakarítási cél - október alapok részalapja befektetési jegyeihez jutottak, ezáltal annak befektetőivé váltak, a Beolvadó Alap pedig az egyesüléssel megszűnt, a felügyeleti nyilvántartásból törlésre került. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyesülés a befektetési politikában és kockázati besorolásban változást nem eredményezett azonban 2015. október 09. napjától a K&H megtakarítási cél - október alapok részalapja befektetési jegyeinek vétele és visszaváltása a K&H megtakarítási cél - október alapok részalapjára érvényes forgalmazási szabályok szerint lehetséges.

az alap befektetési jegyeinek árfolyama és teljesítménye az elmúlt időszakban*

visszatekintő hozamok

3 havi 6 havi 12 havi 2 éves 3 éves 5 éves
Figyelmedbe ajánljuk az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ fogyasztóvédelmi honlapját, ahol hasznos termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat (hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program) érhetsz el.
Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Az alap részletes leírását és befektetési politikáját a Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők magyar nyelven a  vezető forgalmazó K&H Bank Zrt. fiókjaiban, mint forgalmazási helyeken papír alapon, és a www.kh.hu (vagy a www.khalapok.hu) internetes oldalon elektronikus formában. Ugyanezen elérhetőségeken tájékozódhatsz az alap Kiemelt Befektetői Információi felől mely az alap alapvető jellemzőit tartalmazza tömör formában, önmagában azonban nem ad teljes körű leírást az alapról. Megalapozott befektetési döntésed érdekében előzetesen alaposan vizsgáld meg az ezen dokumentumokban szereplő adatokat, különös tekintettel a kockázatokra. A „védelmi szint” és a „megfigyelési napok” kifejezések meghatározását megtalálod az alap Tájékoztatójában és Kezelési Szabályzatában. A befektetési jegyek forgalmazási költségeiről tájékozódj a forgalmazók hirdetményeiből. Az alap nem biztosít tőkevédelmet, sem hozamvédelmet! Az árfolyam védelme érdekében az Alapkezelő matematikai modellre épülő befektetési mechanizmust alkalmaz, melynek révén törekszik arra, hogy az alap nettó eszközértéke a védelmi szintnél alacsonyabbra ne csökkenjen, ennek ellenére nem zárható ki, hogy – elsősorban különösen szélsőséges piaci teljesítmények esetén – az alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke átmenetileg vagy tartósan a meghirdetett védelmi szint alapján számolt árfolyamszintnél alacsonyabbra süllyedjen. Az Alapkezelő vagy az alap sem garanciát nem vállal, sem ígéretet nem ad arra, hogy az alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke nem süllyed a meghatározott védelmi szint alá. Az aktuális védett periódusról és az ehhez tartozó védelmi szintről a vezető forgalmazó hirdetményéből tájékozódhatsz a forgalmazási helyeken és a vezető forgalmazó www.kh.hu internetes oldalán. Az alap nemzetközi befektetései révén devizakockázatot vállal. Az alap számára árfolyamfedezeti céllal, vagy befektetési cél megvalósítása miatt származtatott ügyletek  alkalmazása engedélyezett. Az alap nettó eszközértéke jelentősen ingadozhat! A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményekre! A befektetési jegynek a jegyzési diszkontált ár és a névérték közötti árkülönbözete további elért hozamokkal együtt - kivéve, ha tartós befektetésből származó jövedelem - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján kamatjövedelemnek minősül, mely után a fizetendő adó mértéke 16%, amit a kifizető köteles 6% egészségügyi hozzájárulással együtt a kifizetéskor levonni. A befektetésed hozamához kapcsolódó adózási tudnivalókról kérjük, tájékozódj a www.kh.hu internetes oldalon vagy tanácsadóinknál. A tartós befektetési szerződés alapján és a nyugdíj-előtakarékossági számlán szerzett jövedelemre sajátos adózási szabályok vonatkoznak. Az adózással összefüggő következmények a jövőben változhatnak, ideértve új adónemek bevezetését is, a konkrét adófizetési kötelezettség mindenkor csak az egyedi körülmények alapján állapítható meg. Az alapot a K&H Alapkezelő Zrt. kezeli, amely a PSZÁF – III/100.058/2002. és H-EN-III-3/2013 számú engedélye alapján gyakorolja tevékenységét. A K&H Bank Zrt. termékeinek értékesítése során a MiFID rendelkezéseinek megfelelően jár el. A K&H Bank Zrt. tevékenységi engedélyének száma: a PSZÁF (illetve jogelődje) 41.064/1998., III/41.064-3/2001., III/41.064-11/2002. és III/41.064-16/2003. számú határozata.