előzetes költségkimutatás befektetési szolgáltatásokhoz

év
forint
osszes koltseg
709 000 forint
6,75%
709 000 forint 6,75%
bekerulesi koltseg
112 000 forint
1,07%
112 000 forint 1,07%
tartasi koltseg
112 000 forint
3,10%
112 000 forint 3,10%
kilepese koltseg
272 000 forint
2,59%
272 000 forint 2,59%
A befektetési termék időtávja a kiválasztott időtartamnál rövidebb!

Jelen alkalmazás során felmerülő díjak és költségek csak tájékoztató jellegűek és nem helyettesítik a Bank előzetes tájékoztatási kötelezettsége keretében kötelezően átadandó költség információkat, melyeket az Általános Terméklap, a Kiemelt Információs Dokumentum (KID) valamint a  Kiemelt Befektetői Információs dokumentum (KII) nevű dokumentumok és az abban hivatkozott szabályzatok, hirdetmények tartalmaznak. Az alkalmazásban számított, befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjak és költségek a természetes személyek és vállalati ügyfelek számára érvényes, bankfiókban nyújtott szolgáltatásra vonatkoznak, eseti megbízásokra, nem tartalmazza a rendszeres megbízások díjait és költségeit.

A Privát banki szolgáltatások díjait a Privátbanki ügyfelek bankszámláira, betéteire, pénztári tranzakcióira, bankkártyáira és befektetéseire vonatkozó külön hirdetmény tartalmazza. 

A kiválasztható termékek köre nem fedi le a Bank teljes befektetési termékkörét, kérjük ezekről és részletes feltételeikről tájékozódj a természetes személyek és vállalati ügyfelek Befektetési szolgáltatásokra és értékpapír műveletekre vonatkozó Hirdetményében.

Zártvégű befektetési jegyekre vonatkozóan a költségszámítás azt feltételezi, hogy a megvásárolt befektetési jegyet lejáratáig megtartod. Amennyiben azokat tőzsdén keresztül, lejárat előtt értékesíteni kívánod, akkor a belépési költség összegével számolhatsz a kilépési költség esetén is.

Állampapírokra vonatkozóan a költségszámítás azt feltételezi, hogy a megvásárolt állampapírokat lejáratáig megtartod. Amennyiben azokat másodpiaci forgalomban, lejárat előtt értékesíteni kívánod, akkor a belépési költség összegével számolhatsz a kilépési költség esetén is.

Az alkalmazásban befektetett összegként a legjellemzőbb ügyletméretek alapján 500 000 forint és 10 000 000 forint között lehet meghatározni a befektetés nagyságát.

A bemutatott költségeket és díjakat a Bank rendelkezésére álló adatok alapján időszakosan felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja. Az ügyféllel kötött külön megállapodásban rögzített kedvezményes díjak nem kerülnek feltüntetésre.

Az egyes költségtípusokban az alábbi költségek szerepelnek:

  • belépési költségek: tőzsdei megbízás díja, befektetési jegyek vételi jutaléka, állampapír sajátszámlás forgalmazása esetén árfolyamrés (marzs)
  • folyamatos költségek: számlavezetési díj, befektetési jegyek termékköltsége, 3. felektől kapott díjak (pl. befektetési alapok forgalmazási díja)
  • kilépési költségek: tőzsdei megbízás díja, befektetési jegyek visszaváltási jutaléka, állampapír sajátszámlás visszavásárlás esetén árfolyamrés (marzs)

A pénzügyi eszközök piacáról szóló Európai Uniós Irányelv (Markets in Financial Instruments Directive – röviden MiFID) előírásai alapján a K&H Bank minden évben egy összesített kimutatást készít és küld számodra a befektetési szolgáltatásokkal, valamint az érintett pénzügyi eszközök előállításával és kezelésével összefüggő valamennyi ténylegesen felmerülő díjról és költségről, melyet kérésed esetén tételes lebontásban is biztosít.

Az utólagos költségkimutatás során a bemutatott díjak és költségek, termék költség, valamint szolgáltatási költség (ezen belül megkülönböztetve a forgalmazási jutalékok) kategóriákba lettek besorolva, melyek jelen alkalmazásban feltüntetett díjakkal az alábbiak szerint értelmezendők:

  • szolgáltatási költség: tőzsdei megbízás díja, befektetési jegyek jegyzési/vételi/visszaváltási jutaléka, számlavezetési díj, állampapír sajátszámlás forgalmazása esetén árfolyamrés (marzs), 3. felektől kapott díjak (pl. befektetési alapok forgalmazási díja)
  • termék költség: befektetési jegyek termékköltsége