megajándékozunk egy páros mozijeggyel!

 • vásárolj online K&H Maestro vagy K&H Mastercard bankkártyáddal
 • töltsd fel a vásárlásod adatait 2017. december 12-ig
 • és szerezd meg az 1000 páros mozijegy egyikét

mit kell ehhez tenned?

 • 2017. november 28. - december 12. között rendezd a legalább 5 000 forint értékű online vásárlásaid bármely lakossági K&H Maestro vagy K&H Mastercard bankkártyáddal
 • töltsd fel vásárlásod adatait ezen az oldalon
 • az első 1000 feltöltőnek páros mozijegyet adunk ajándékba

online vásárlás adatainak feltöltése online vásárlás adatainak feltöltése

 1. A vásárlás adatait a bankkártyához tartozó bankszámla számlatulajdonosa töltheti fel.

  név *
  +36

*Az adatok megadásánál légy körültekintő. A Bank az itt megadottak alapján ellenőrzi le, hogy az online vásárlást valóban végrehajtottad.

A Banknál megadott mobiltelefonszámodat, e-mail címedet le tudod ellenőrizni, módosítani a K&H e-bankon, a K&H TeleCenteren keresztül vagy a bankfiókjainkban.

hogyan kapom meg a páros mozijegyet?

A Bank december 12-ét követően ellenőrzi le, hogy az online vásárlásaikat feltöltők közül kik jogosultak az 1000 páros mozijegyre. A Bank a jogosultaknak 2017. december 21-én a Banknál megadott e-mail címükre küldi ki a voucher kódokat tartalmazó értesítőt.

A voucher kódok a Cinema City magyarországi vetítőtermeiben válthatóak be normál, nem 3D vetítésekre.

Amennyiben több, mint 1000 Résztvevő lenne jogosult Ajándékra, a Bank azok között osztja ki az Ajándékot, akik az akciós időszakban a leghamarabb regisztrálták vásárlásukat ezen az oldalon.

Az Akcióba kizárólag az internetes bankkártyás fizetésekkel kiegyenlített legalább 5000 forint értékű online vásárlásokkal nevezhet a bankkártyához tartozó lakossági bankszámla számlatulajdonosa. Egy résztvevő maximum egy páros mozijegyet kaphat. Amennyiben egy Résztvevő több vásárlás adatait is feltölti, a legkorábban feltöltött vásárlással vesz részt az Akcióban.

Az Akcióval kapcsolatos kérdéseiddel kérjük, hívd a K&H TeleCentert a (06 1/20/30/70) 335 3355-ös telefonszámon. Az Akciónak feltételei vannak, a részletes Részvételi feltételeket az oldal alján megtalálod. 

próbáltad már?

Bolti fizetéseknél már mobiloddal is fizethetsz a K&H mobiltárcával. 2017. december 31-ig vásárlásaid után 2% jóváírásban részesülhetsz, ráadásul okostelefont is nyerhetsz. A részletekért kattints.

K&H Mastercard hitelkártya termékek THM-je: 38,4% - 39,6%

A termékek részletes leírását, illetve feltételeit a vonatkozó szerződés, a Bankkártya és Hitelkártya szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei, a K&H Bank Üzletszabályzata, valamint a Betéti bankkártya hirdetmény természetes személyek részére, és a Hitelkártya hirdetmény természetes személyek részére, az Akció feltételeit a Részvételi feltételek tartalmazza, melyek megtekinthetők a bankfiókokban és a www.kh.hu honlapon. A kondíciók és az Akció módosításának jogát a Bank fenntartja. A THM értékek a 2017. szeptember 22-től hatályos Hirdetmény alapján kerültek meghatározásra.

A 'feltöltöm a vásárlás adatait' gomb megnyomásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen Akcióban való részvételi szándékom rögzítése során általam önkéntesen, megfelelő tájékoztatás birtokában megadott adataimat a K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., továbbiakban: Bank) kezelje abból a célból, hogy az Akcióban a Részvételi feltételek szerint részt tudjak venni. 

adatvédelmi tudnivalók:

 • jelen adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása;
 • az adatkezelés célja, hogy a Bank a jelen Akciót megszervezze és lebonyolítsa, az adatkezelés során a Bank az Ön által megadott adatok alapján Önt, mint a K&H Bank Zrt. ügyfelét beazonosítja, megvizsgálja, hogy Ön a Részvételi feltételekben foglalt, és így az Akció feltételeinek maradéktalanul megfelel-e, az Ajándékra jogosultak személyeit megállapítsa és azokat az Ajándékról tájékoztassa, valamint azt a számukra – a Bank belső rendszereiben rögzített e-mail címre – elküldje;
 • a Bank közreműködő adatkezelője és adatfeldolgozója a KBC Group Magyarországi fióktelepe (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.). Az adatokat csak azok a munkatársak ismerhetik meg, akik munkakörük szerint a szerződés előkészítésében részt vesznek.
 • az adatkezelés az ajándékok átadását követő 90 nappal szűnik meg, ezt követően Bank a kizárólag Akcióval kapcsolatos személyes adatokat, melyek esetén az adatkezelés célja megszűnt, törli;
 • a Résztevőknek bármikor joga van ingyenesen és indoklás nélkül tájékoztatást kérni - a K&H Bank Zrt. 1851 Budapest címen, a bankfiókokban illetve a Bank 24 órás telefonos ügyfélszolgálatán, a TeleCenteren keresztül, a (06 1/20/30/70) 335 3355-as telefonszámon – személyes adatai kezeléséről, bármikor kezdeményezheti – korlátozás és indoklás nélkül - személyes adatainak helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint tiltakozhat jelen Akcióban való részvétele és adatainak e célból való kezelése ellen. Tiltakozás esetén Bank az Ön adatainak az Akcióban való részvétel érdekében való kezelését megszünteti. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben adatai kezeléséhez adott hozzájárulását vissza kívánja vonni, az nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 • adatai kezelésével kapcsolatos panaszaival a Bank belső adatvédelmi felelőséhez, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. A Bank adatvédelmi nyilvántartási száma: 00465;
 • a Bank adatkezelésével kapcsolatban tájékozódhat a Részvételi feltételek adatvédelmi rendelkezéseiből, továbbá a www.kh.hu oldalon fellelhető adatvédelmi tájékoztatóból, az Üzletszabályzat 4. pontjából, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekből, így elsősorban az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseiből.